Vol 6, No 3 (2020)
Research paper
Published online: 2020-11-19

open access

Page views 2182
Article views/downloads 385
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Flexofytol®* (belgijski ekstrakt kurkuminy) w leczeniu pacjentów w podeszłym wieku z chorobą zwyrodnieniową stawów i chorobami współistniejącymi

Sandra De Breucker, Héloïse Rouvière, Christian Mélot, Thierry Appelboom
Forum Reumatol 2020;6(3):113-120.

Abstract

Wprowadzenie: Szeroki wybór metod leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów obejmuje obecnie kilka wyciągów z kurkumy, w tym Flexofytol®, biologicznie zoptymalizowany wyciąg z Curcuma longa. Jednak u starszych pacjentów wskazania do leczenia mogą być ograniczone przez choroby współistniejące i polifarmakoterapię. Dlatego też oceniono korzyści i ryzyka stosowania Flexofytolu® w populacji osób starszych, u których występują choroby współistniejące.

Materiał i metody: To retrospektywne badanie obserwacyjne objęło 31 pacjentów w wieku powyżej 70 lat (mediana wieku: 77 lat, przedział 71–81 lat), którzy byli leczeni Flexofytolem® z powodu bolesnej choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych lub kręgosłupa lędźwiowego. Pacjenci mieli choroby współistniejące, takie jak cukrzyca (48%) i/lub niewydolność nerek (71%), lub przyjmowali leki przeciwzakrzepowe (35%). Efekty działania Flexofytol® oceniono po 0, 6 i 12 tygodniach za pomocą wizualnej skali analogowej VAS bólu i niepełnosprawności oraz kwestionariusza oceny jakości życia SF-12. Oceniano działania niepożądane Flexofytolu® oraz możliwe interakcje z innymi lekami. W szczególności oceniano czynność nerek, parametry cukrzycy oraz testy krzepliwości. Dane analizowano za pomocą nieparametrycznych testów Kruskala-Wallisa i Manna-Whitneya-Wilcoxona.

Wyniki: Pacjenci otrzymujący Flexofytol® wykazali znaczną poprawę: ból zmniejszył się o 50% (p = 0,0002), a stopień niepełnosprawności o 33% (p = 0,0075). Szereg parametrów jakości życia uległo poprawie w ciągu pierwszych 6 tygodni leczenia i przez 3 miesiące nie było wpływu na czynność nerek, parametry metaboliczne czy testy krzepliwości. Nie zaobserwowano żadnych istotnych działań niepożądanych.

Wnioski: Podsumowując, otrzymane wyniki sugerują, że Flexofytol® może być przydatny w leczeniu bolesnej choroby zwyrodnieniowej stawów, szczególnie u starszych pacjentów, którzy są obciążeni chorobami współistniejącymi i polifarmakoterapią. Otrzymane wstępne wyniki powinny zostać zweryfikowane w przyszłych badaniach.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file