open access

Vol 5, No 3 (2019)
Research paper
Published online: 2019-09-19
Get Citation

Badania kliniczne nad skutecznością łagodnej hipertermii całego ciała metodą podczerwieni filtrowanej wodą jako uzupełnienie standardowej rehabilitacji multimodalnej w leczeniu fibromialgii

Thomas Brockow, Andreas Wagner, Annegret Franke, Martin Offenbächer, L. Resch
Rheumatology Forum 2019;5(3):105-117.

open access

Vol 5, No 3 (2019)
Original article
Published online: 2019-09-19

Abstract

Wstęp: Określenie czy łagodna hipertermia całego ciała metodą podczerwieni filtrowanej wodą (NI-WBH) przynosi dodatkowe korzyści, kiedy jest stosowana jako uzupełnienie standardowej rehabilitacji multimodalnej (MR) w porównaniu z MR bez NI-WBH u pacjentów z syndromem fibromialgii (FM). Metody: Stu trzydziestu dziewięciu pacjentów z niemieckiego szpitala rehabilitacyjnego spełniających kryteria ACR 1990 dla rozpoznania FM losowo podzielono do grupy pacjentów poddanej terapii NI-WBH (podniesienie temperatury wewnętrznej ciała do 38,1ºC, po której następowała faza podtrzymania temperatury przez okres 15 min) oraz MR i grupy poddanej tylko MR, dwa razy w tygodniu przez okres 3 tygodni. Większość pomiarów dotyczyła bólu emocjonalnego oraz bólu sensorycznego i oceniono ją za pomocą niemieckiej wersji McGill Pain Questionnaire z pomiarami: wyjściowym, bezpośrednio po terapii, 3 oraz 6 miesięcy po terapii, a następnie poddano analizie w celu leczniczym. Wyniki: Powtórzone analizy kowariancji wykazały znaczne różnice pomiędzy obydwoma pomiarami pierwotnymi na korzyść NI-WBH + MR w porównaniu z samą MR (P < 0,001 dla bólu emocjonalnego, P = 0,001 dla bólu sensorycznego). Wtórne analizy intensywności bólu, jakości życia z FM oraz oceny punktów wrażliwych wykazały podobne wyniki. Umiarkowane efekty terapii zaobserwowano we wszystkich przypadkach poddanych pomiarom (w zakresie 0,41–0,75). Efekty niepożądane powiązane z NI-WBH zaobserwowano u 14 z 69 uczestników (20%), ale u wszystkich ustąpiły przed upływem 30 minut. Dyskusja: Z badania wynika, że NI-WBH jest wartym uwagi uzupełnieniem MR w leczeniu FM. Forum Reumatol. 2019, tom 5, nr 3: 105–117 Przedrukowano za zgodą z: Thomas Brockow, MD, Andreas Wagner, MD, Annegret Franke, PhD, Martin Offenbächer, MD, MPH, oraz L. Resch, MD, PhD, A Randomized Controlled Trial on the Effectiveness of Mild Water-filtered Near Infrared Whole-body Hyperthermia as an Adjunct to a Standard Multimodal Rehabilitation in the Treatment of Fibromyalgia. The Clinical Journal of Pain/Clin J Pain 2007; 23(1): 67–75. www.clinicalpain.com

Abstract

Wstęp: Określenie czy łagodna hipertermia całego ciała metodą podczerwieni filtrowanej wodą (NI-WBH) przynosi dodatkowe korzyści, kiedy jest stosowana jako uzupełnienie standardowej rehabilitacji multimodalnej (MR) w porównaniu z MR bez NI-WBH u pacjentów z syndromem fibromialgii (FM). Metody: Stu trzydziestu dziewięciu pacjentów z niemieckiego szpitala rehabilitacyjnego spełniających kryteria ACR 1990 dla rozpoznania FM losowo podzielono do grupy pacjentów poddanej terapii NI-WBH (podniesienie temperatury wewnętrznej ciała do 38,1ºC, po której następowała faza podtrzymania temperatury przez okres 15 min) oraz MR i grupy poddanej tylko MR, dwa razy w tygodniu przez okres 3 tygodni. Większość pomiarów dotyczyła bólu emocjonalnego oraz bólu sensorycznego i oceniono ją za pomocą niemieckiej wersji McGill Pain Questionnaire z pomiarami: wyjściowym, bezpośrednio po terapii, 3 oraz 6 miesięcy po terapii, a następnie poddano analizie w celu leczniczym. Wyniki: Powtórzone analizy kowariancji wykazały znaczne różnice pomiędzy obydwoma pomiarami pierwotnymi na korzyść NI-WBH + MR w porównaniu z samą MR (P < 0,001 dla bólu emocjonalnego, P = 0,001 dla bólu sensorycznego). Wtórne analizy intensywności bólu, jakości życia z FM oraz oceny punktów wrażliwych wykazały podobne wyniki. Umiarkowane efekty terapii zaobserwowano we wszystkich przypadkach poddanych pomiarom (w zakresie 0,41–0,75). Efekty niepożądane powiązane z NI-WBH zaobserwowano u 14 z 69 uczestników (20%), ale u wszystkich ustąpiły przed upływem 30 minut. Dyskusja: Z badania wynika, że NI-WBH jest wartym uwagi uzupełnieniem MR w leczeniu FM. Forum Reumatol. 2019, tom 5, nr 3: 105–117 Przedrukowano za zgodą z: Thomas Brockow, MD, Andreas Wagner, MD, Annegret Franke, PhD, Martin Offenbächer, MD, MPH, oraz L. Resch, MD, PhD, A Randomized Controlled Trial on the Effectiveness of Mild Water-filtered Near Infrared Whole-body Hyperthermia as an Adjunct to a Standard Multimodal Rehabilitation in the Treatment of Fibromyalgia. The Clinical Journal of Pain/Clin J Pain 2007; 23(1): 67–75. www.clinicalpain.com

Get Citation

Keywords

fibromialgia; rehabilitacja; fizykoterapia; hipertermia całego ciała; podczerwień filtrowana wodą

About this article
Title

Badania kliniczne nad skutecznością łagodnej hipertermii całego ciała metodą podczerwieni filtrowanej wodą jako uzupełnienie standardowej rehabilitacji multimodalnej w leczeniu fibromialgii

Journal

Rheumatology Forum

Issue

Vol 5, No 3 (2019)

Article type

Research paper

Pages

105-117

Published online

2019-09-19

Page views

741

Article views/downloads

1004

Bibliographic record

Rheumatology Forum 2019;5(3):105-117.

Keywords

fibromialgia
rehabilitacja
fizykoterapia
hipertermia całego ciała
podczerwień filtrowana wodą

Authors

Thomas Brockow
Andreas Wagner
Annegret Franke
Martin Offenbächer
L. Resch

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl