open access

Vol 14, No 1 (2021)
Review paper
Published online: 2021-09-30
Get Citation

The therapeutic relationship between a nurse and a patient in the therapy of haemodialysis

Marta Hreńczuk1, Karolina Flak, Karolina Flak
Renal Disease and Transplantation Forum 2021;14(1).
Affiliations
 1. Department of Surgical, Transplant and Extracorporeal Nursing, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw, Poland

open access

Vol 14, No 1 (2021)
Aktualności w pielęgniarstwie nefrologicznym
Published online: 2021-09-30

Abstract

Not available

Abstract

Not available
Get Citation

Keywords

therapeutic relationship, nurse, patient, haemodialysis, communication

About this article
Title

The therapeutic relationship between a nurse and a patient in the therapy of haemodialysis

Journal

Renal Disease and Transplantation Forum

Issue

Vol 14, No 1 (2021)

Article type

Review paper

Published online

2021-09-30

Bibliographic record

Renal Disease and Transplantation Forum 2021;14(1).

Keywords

therapeutic relationship
nurse
patient
haemodialysis
communication

Authors

Marta Hreńczuk
Karolina Flak
Karolina Flak

References (12)
 1. Brukwicka I, Kopański Z, Lishchynskyy Y, et al. Znaczenie komunikacji interpersonalnej w pielęgniarstwie. Journal of Clinical Healthcare. 2014; 4: 6–7.
 2. Del Piccolo L, Goss C. People-centred care: new research needs and methods in doctor-patient communication. Challenges in mental health. Epidemiol Psychiatr Sci. 2012; 21(2): 145–149.
 3. Wybrane metody i techniki komunikowania się w pracy pielęgniarki https://sciaga. pl/tekst/44038-45-wybrane_metody_i_techniki_komunikowania_sie_w_ pracy_pielegniarki dostęp 12. ; 02: 2020.
 4. Klatkiewicz A. Kilka uwag na temat „komunikatu trudnego” w edukacji zdrowotnej [w:] Edukacja zdrowotna – możliwości, problemy, ograniczenia, M. Cylkowska-Nowak (red. ), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. : 148–150.
 5. Poznańska S. Komunikowanie się w relacjach pielęgniarka – pacjent oraz we współpracy zespołowej [w:] Pielęgniarstwo, K. Zahradniczek (red. ), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, s. : 94–96.
 6. Stępień R, Wiraszka G. Uwarunkowania relacji pacjent – pielęgniarka w onkologii. Studia Medyczne. 2009; 16: 61–62.
 7. https://kontaktwleczeniu.pl/pielegniarka_pacjent. html dostęp 03. ; 02: 2020.
 8. Białobrzeska B, Paczkowska B, Wiśniewska L. Zapotrzebowanie na wsparcie emocjonalne wśród pacjentów leczonych nerkozastępczo, Via Medica. 2010; 1: 63–70.
 9. Flak K. Znaczenie relacji terapeutycznej pielęgniarka - pacjent w terapii pacjentów hemodializowanych. Praca Magisterska, Warszawski Uniwersytet Medyczny. ; 2020.
 10. Aktualny stan dializoterapii w Polsce – 2018 r. Raport, Nefrologia i Dializoterapia Polska. 2019; 23: 3–4.
 11. Pomoc psychologiczna dla pacjentów hemodializowanych – przykład dobrej praktykłpracy między uczelnią a stacją dializ, Wrocław 2015;(2):122-129 https://journals.viamedica. pl/forum_nefrologiczne/article/view/42427/28863 dostęp 24. ; 03: 2020.
 12. Gulin W, Ostrowski J, Rutkowski B. Obraz siebie osoby w sytuacji choroby przewlekłej. Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy Nauki o Edukacji, Bydgoszcz. 2012; 5: 31–45.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.