Vol 14, No 1 (2021)
Review paper
Published online: 2021-09-30

open access

Page views 5907
Article views/downloads 404
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

The therapeutic relationship between a nurse and a patient in the therapy of haemodialysis

Marta Hreńczuk1, Karolina Flak
Renal Disease and Transplantation Forum 2021;14(1).

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file

References

 1. Brukwicka I, Kopański Z, Lishchynskyy Y, et al. Znaczenie komunikacji interpersonalnej w pielęgniarstwie. Journal of Clinical Healthcare. 2014; 4: 6–7.
 2. Del Piccolo L, Goss C. People-centred care: new research needs and methods in doctor-patient communication. Challenges in mental health. Epidemiol Psychiatr Sci. 2012; 21(2): 145–149.
 3. Wybrane metody i techniki komunikowania się w pracy pielęgniarki https://sciaga. pl/tekst/44038-45-wybrane_metody_i_techniki_komunikowania_sie_w_ pracy_pielegniarki dostęp 12. ; 02: 2020.
 4. Klatkiewicz A. Kilka uwag na temat „komunikatu trudnego” w edukacji zdrowotnej [w:] Edukacja zdrowotna – możliwości, problemy, ograniczenia, M. Cylkowska-Nowak (red. ), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. : 148–150.
 5. Poznańska S. Komunikowanie się w relacjach pielęgniarka – pacjent oraz we współpracy zespołowej [w:] Pielęgniarstwo, K. Zahradniczek (red. ), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, s. : 94–96.
 6. Stępień R, Wiraszka G. Uwarunkowania relacji pacjent – pielęgniarka w onkologii. Studia Medyczne. 2009; 16: 61–62.
 7. https://kontaktwleczeniu.pl/pielegniarka_pacjent. html dostęp 03. ; 02: 2020.
 8. Białobrzeska B, Paczkowska B, Wiśniewska L. Zapotrzebowanie na wsparcie emocjonalne wśród pacjentów leczonych nerkozastępczo, Via Medica. 2010; 1: 63–70.
 9. Flak K. Znaczenie relacji terapeutycznej pielęgniarka - pacjent w terapii pacjentów hemodializowanych. Praca Magisterska, Warszawski Uniwersytet Medyczny. ; 2020.
 10. Aktualny stan dializoterapii w Polsce – 2018 r. Raport, Nefrologia i Dializoterapia Polska. 2019; 23: 3–4.
 11. Pomoc psychologiczna dla pacjentów hemodializowanych – przykład dobrej praktykłpracy między uczelnią a stacją dializ, Wrocław 2015;(2):122-129 https://journals.viamedica. pl/forum_nefrologiczne/article/view/42427/28863 dostęp 24. ; 03: 2020.
 12. Gulin W, Ostrowski J, Rutkowski B. Obraz siebie osoby w sytuacji choroby przewlekłej. Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy Nauki o Edukacji, Bydgoszcz. 2012; 5: 31–45.Renal Disease and Transplantation Forum