Vol 13, No 4 (2020)
Other materials agreed with the Editors
Published online: 2021-02-16

open access

Page views 499
Article views/downloads 689
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Dializa otrzewnowa jako pierwsza opcja terapeutyczna po utracie funkcji nerki przeszczepionej – dobry czy zły wybór?

Renata Kłak, Dorota Zielińska, Hanna Augustyniak-Bartosik
Forum Nefrologiczne 2020;13(4):233-237.

Abstract

W artykule opisano przypadek pacjentki, która po utracie funkcji nerki przeszczepionej ponownie wybrała dializę otrzewnową jako metodę leczenia nerkozastępczego. Taka forma dializoterapii dla tej specyficznej grupy pacjentów może być skuteczną i dobrze tolerowaną opcją terapeutyczną. W wyborze optymalnej metody leczenia może pomóc zarówno decyzja pacjenta, jak również wskazania i przeciwwskazania medyczne.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileRenal Disease and Transplantation Forum