Vol 13, No 4 (2020)
Case report
Published online: 2021-02-16

open access

Page views 407
Article views/downloads 722
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Interakcje lekowe — tikagrelor z rozuwastatyną przyczyną masywnej rabdomiolizy

Szymon Drągowski, Beata Naumnik
Forum Nefrologiczne 2020;13(4):207-213.

Abstract

We współczesnym świecie, przy tak dużej dostępności leków i suplementów diety, złożoność interakcji wynikającej z polipragmazji jest olbrzymia. Niniejszy artykuł, przygotowany na podstawie opisu przypadku pacjenta z ostrym uszkodzeniem nerek w przebiegu rabdomiolizy w wyniku połączenia tikagreloru i rosuwastatyny, opisuje farmakokinetykę tych leków oraz procesy metaboliczne zachodzące w wątrobie związane z cytochromem P-450. Ukazuje również złożoność mechanizmów nasilających potencjalne działania niepożądane oraz nakreśla wnioski mogące pomóc zmniejszyć częstość powikłań wynikających z jednoczesnego stosowania tych powszechnie przepisywanych w kardiologii leków.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileRenal Disease and Transplantation Forum