Vol 13, No 4 (2020)
Research paper
Published online: 2021-02-16

open access

Page views 524
Article views/downloads 1785
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Wiedza na temat oświadczenia woli i obowiązujących przepisów prawnych w zakresie przeszczepiania narządów wśród mieszkańców Gdańska

Maksymilian Hryciuk, Zbigniew Heleniak, Monika Czaplińska, Alicja Dębska-Ślizień
Forum Nefrologiczne 2020;13(4):192-200.

Abstract

WSTĘP: Przeszczepienie narządów, nerki, wątroby, serca czy płuc, stanowi najlepszą, a w niektórych przypadkach jedyną skuteczną przewlekłą formę leczenia pacjentów ze schyłkową niewydolnością organów. W Polsce istnieje możliwość pobrania narządów zarówno od osoby zmarłej, jak i żywej. Kwestię dawstwa pośmiertnego reguluje instytucja zgody domniemanej. Celem badania była ocena znajomości obowiązujących przepisów prawnych w zakresie transplantacji narządów wśród mieszkańców Gdańska. MATERIAŁ I METODY: Badanie zostało przeprowadzone metodą kwestionariusza-ankiety wśród osób powyżej 18 roku życia mieszkających na terenie Gdańska, stanowiących reprezentatywną grupę populacji miasta pod względem wieku, płci, wykształcenia i statusu materialnego. Badaną populację stanowiło 1000 mieszkańców Gdańska. Średni wiek badanych wynosił 47 lat (18–82 lata). WYNIKI: 71% słyszało o pojęciu oświadczenie woli. Respondenci posiadający wyższe wykształcenie w ponad 80% słyszeli o oświadczeniu woli. 88,3% ankietowanych w przedziale wiekowym 18–29 lat wiedziało o oświadczeniu woli. Chęć podpisania oświadczenia woli wyraziło (64,7%) wszystkich respondentów. Prawidłową wiedzę o przepisach prawnych w zakresie przeszczepiania narządów ma 33% badanych. Najlepszy wynik zanotowano wśród osób z wykształceniem wyższym: 44,5%, a także wśród najmłodszej grupy respondentów (18–29 lat): 50%. Respondenci z wyższym wykształceniem częściej zdawali sobie sprawę z istnienia oświadczenia woli i lepiej orientowali się w obowiązujących przepisach prawnych w zakresie transplantacji. Młodszy wiek również wiązał się z większą wiedzą na temat powyższych zagadnień. WNIOSKI: Pogłębienie wiedzy gdańszczan na temat zgody na dawstwo narządów może przyczynić się do dalszego wzrostu liczby podpisanych oświadczeń woli.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileRenal Disease and Transplantation Forum