Vol 13, No 4 (2020)
Review paper
Published online: 2021-02-16

open access

Page views 664
Article views/downloads 937
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Opieka pielęgniarska nad żywym dawcą nerki z krwawieniem pooperacyjnym — opis przypadku

Tomasz Piątek, Marta Hreńczuk, Aleksandra Tomaszek, Maciej Kosieradzki, Piotr Małkowski
Forum Nefrologiczne 2020;13(4):228-232.

Abstract

Publikowane badania wskazują, iż nefrektomia u żywego dawcy jest bezpieczna i wiąże się z niskim ryzykiem powikłań. Najczęstszym powikłaniem podczas nefrektomii laparoskopowej jest krwawienie z naczyń nerkowych. Do rzadszych powikłań można zaliczyć perforację jelita, do której może dojść podczas preparowania tkanek, oraz ryzyko anestezjologiczne związane z możliwością wystąpienia reakcji alergicznych podczas znieczulenia. W okresie pooperacyjnym mogą wystąpić zakażenia rany operacyjnej, układu moczowego czy pokarmowego, zakrzepica żylna lub zatorowość płucna. W pracy opisano przypadek 32-letniego dawcy, u którego w 2. dobie wystąpiło krwawienie pooperacyjne z koniecznością reoperacji. Opieka pielęgniarska winna być dostosowana do stanu pacjenta, uwzględniać obserwację i diagnostykę w kierunku możliwych powikłań oraz obejmować udział w leczeniu wszelkich pojawiających się komplikacji.
Renal Disease and Transplantation Forum