Vol 13, No 1 (2020)
Prace poglądowe
Published online: 2020-04-01

open access

Page views 412
Article views/downloads 664
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Encapsulating peritoneal sclerosis in children on peritoneal dialysis

Ilona Zagożdżon1, Aleksandra Żurowska1
Forum Nefrologiczne 2020;13(1):22-29.

Abstract

Otorbiające stwardnienie otrzewnej (EPS) jest rzadko występującym, ale najgroźniejszym powikłaniem długotrwale prowadzonej dializy otrzewnowej, w przypadku którego śmiertelność sięga 69%. Występuje z równą częstością u dorosłych i u dzieci, ale odległe rokowania są znacznie lepsze w populacji dziecięcej. W artykule przedstawiono epidemiologię, przyczyny oraz patogenezę EPS. Omówiono również aktualne standardy diagnostyki i leczenia tej choroby. W przypadku pacjentów dializowanych otrzewnowo dłużej niż 5 lat, a w szczególności powyżej 8 lat, przed podjęciem decyzji o kontynuacji leczenia konieczna jest wnikliwa ocena występowania czynników ryzyka choroby. Postępowanie mające na celu prewencję lub wczesne rozpoznanie EPS może znacznie poprawić rokowanie.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileRenal Disease and Transplantation Forum