Vol 13, No 1 (2020)
Prace poglądowe
Published online: 2020-04-01

open access

Page views 1316
Article views/downloads 14139
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Central catheters for haemodialysis

Jacek Wadełek1
Forum Nefrologiczne 2020;13(1):14-21.

Abstract

Leczenie nerkozastępcze — zarówno ciągła terapia nerkozastępcza, jak i przerywana hemodializa — wymaga skutecznego dostępu do układu krążenia krwi chorego, aby umożliwić przepływ krwi przez hemofiltr sztucznej nerki o szybkości przepływu 350 ml/min. Zwykle w tym celu wykorzystuje się cewniki naczyniowe skonstruowane specjalnie do potrzeb dializy. Najłatwiejsze dostępy miejsca ich wprowadzenia to żyła szyjna wewnętrzna i żyła udowa. Najwłaściwsza strategia zapewnienia dostępu naczyniowego do hemodializy zależy od przewidywanego czasu funkcjonowania dostępu do leczenia nerkozastępczego. Większość nowoczesnych cewników do hemodializy jest zbudowana z poliuretanu; materiał ten jest sztywny w temperaturze pokojowej, ulega zaś zmiękczeniu po zetknięciu ze strumieniem krwi o temperaturze ciała. Cewniki te wprowadza się przezskórnie techniką Seldingera. Natomiast do wprowadzenia miękkich cewników silikonowych wymagane jest rozszerzadło z rozszczepialną śluzą naczyniową. Niniejsza praca przedstawia przegląd będących obecnie w użyciu cewników naczyniowych do leczenia nerkozastępczego, z uwzględnieniem materiału, z jakiego są wykonane, ich kształtów, miejsc typowych dostępów naczyniowych oraz powikłań związanych z ich zastosowaniem.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileRenal Disease and Transplantation Forum