Vol 13, No 1 (2020)
Prace poglądowe
Published online: 2020-04-01

open access

Page views 771
Article views/downloads 1409
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Are new oral prolyl-hydroxylase blocking agents the future of treating anemia in patients with chronic kidney disease?

Dariusz Szczyra1, Mirosław Śnit1, Władysław Grzeszczak1
Forum Nefrologiczne 2020;13(1):1-13.

Abstract

U chorych z przewlekłą chorobą nerek wraz z progresją niewydolności nerek dochodzi do rozwoju narastającej niedokrwistości. Niedokrwistość występuje u chorych zarówno leczonych zachowawczo, jak i poddawanych terapii nerkozastępczej (hemodializa, dializa otrzewnowa). Z powodu utrzymującej się stale niedokrwistości oraz towarzyszącego przewlekłego stanu zapalnego wielokrotnie wzrasta ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych, w tym zawałów serca oraz udarów mózgu. Z tego względu leczenie niedokrwistości spowodowanej przewlekłą chorobą nerek jest bardzo ważne. Obecnie stosuje się suplementację żelaza, witaminy B12, kwasu foliowego oraz podawanie środków pobudzających erytropoezę, aplikowanych drogą pozajelitową. Trwają badania nad nowymi lekami pobudzającymi erytropoezę, które mogłyby być podawane doustnie. W pracy przedstawiono wyniki badań nad nowymi lekami hamującymi hydroksylazę prolilową (daprodustat, roksadustat, wadadustat, molidustat, desidustat). Czy będzie to przełom w leczeniu niedokrwistości u chorych z przewlekłą chorobą nerek? O tym przekonamy się już niedługo.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileRenal Disease and Transplantation Forum