Vol 12, No 4 (2019)
Poglądy, stanowiska, zalecenia, standardy i opinie
Published online: 2019-12-20

open access

Page views 4785
Article views/downloads 30269
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Zasady żywienia w przewlekłej chorobie nerek — stanowisko Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego

Sylwia Małgorzewicz12, Kazimierz Ciechanowski3, Lucyna Kozłowska4, Katarzyna Krzanowska5, Marcin Krzanowski5, Małgorzata Kaczkan1, Paulina Borek26, Magdalena Jankowska2, Bolesław Rutkowski2, Alicja Dębska-Ślizień2
Forum Nefrologiczne 2019;12(4):240-278.

Abstract

Zasady żywienia w przewlekłej chorobie nerek powstały jako wynik pracy Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. W poszczególnych rozdziałach zebrano i uporządkowano informacje na temat roli diety, oceny stanu odżywienia oraz zaleceń żywieniowych w poszczególnych etapach choroby, w tym po przeszczepieniu nerki. Szczególną uwagę zwrócono na takie problemy, jak hiperfosfatemia oraz zaburzenia dotyczące witamin i mikroelementów w omawianej grupie chorych. Celem autorów było podkreślenie praktycznych aspektów żywienia w przewlekłej chorobie nerek.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileRenal Disease and Transplantation Forum