open access

Vol 12, No 4 (2019)
Poglądy, stanowiska, zalecenia, standardy i opinie
Get Citation

Zasady żywienia w przewlekłej chorobie nerek — stanowisko Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego

Sylwia Małgorzewicz12, Kazimierz Ciechanowski3, Lucyna Kozłowska4, Katarzyna Krzanowska5, Marcin Krzanowski5, Małgorzata Kaczkan1, Paulina Borek26, Magdalena Jankowska2, Bolesław Rutkowski2, Alicja Dębska-Ślizień2
Forum Nefrologiczne 2019;12(4):240-278.
Affiliations
  1. Zakład Żywienia Klinicznego i Dietetyki, Katedra Żywienia Klinicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny
  2. Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny
  3. Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  4. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Dietetyki, Pracownia Badania Metabolizmu Człowieka w Warszawie
  5. Katedra i Klinika Nefrologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum w Krakowie
  6. Klinika Onkologii i Radioterapii, Gdański Uniwersytet Medyczny

open access

Vol 12, No 4 (2019)
Poglądy, stanowiska, zalecenia, standardy i opinie

Abstract

Zasady żywienia w przewlekłej chorobie nerek powstały jako wynik pracy Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. W poszczególnych rozdziałach zebrano i uporządkowano informacje na temat roli diety, oceny stanu odżywienia oraz zaleceń żywieniowych w poszczególnych etapach choroby, w tym po przeszczepieniu nerki. Szczególną uwagę zwrócono na takie problemy, jak hiperfosfatemia oraz zaburzenia dotyczące witamin i mikroelementów w omawianej grupie chorych. Celem autorów było podkreślenie praktycznych aspektów żywienia w przewlekłej chorobie nerek.

Abstract

Zasady żywienia w przewlekłej chorobie nerek powstały jako wynik pracy Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. W poszczególnych rozdziałach zebrano i uporządkowano informacje na temat roli diety, oceny stanu odżywienia oraz zaleceń żywieniowych w poszczególnych etapach choroby, w tym po przeszczepieniu nerki. Szczególną uwagę zwrócono na takie problemy, jak hiperfosfatemia oraz zaburzenia dotyczące witamin i mikroelementów w omawianej grupie chorych. Celem autorów było podkreślenie praktycznych aspektów żywienia w przewlekłej chorobie nerek.

Get Citation

Keywords

żywienie, ocena stanu odżywienia, przewlekła choroba nerek, hiperfosfatemia, witaminy, mikroelementy

About this article
Title

Zasady żywienia w przewlekłej chorobie nerek — stanowisko Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego

Journal

Renal Disease and Transplantation Forum

Issue

Vol 12, No 4 (2019)

Pages

240-278

Bibliographic record

Forum Nefrologiczne 2019;12(4):240-278.

Keywords

żywienie
ocena stanu odżywienia
przewlekła choroba nerek
hiperfosfatemia
witaminy
mikroelementy

Authors

Sylwia Małgorzewicz
Kazimierz Ciechanowski
Lucyna Kozłowska
Katarzyna Krzanowska
Marcin Krzanowski
Małgorzata Kaczkan
Paulina Borek
Magdalena Jankowska
Bolesław Rutkowski
Alicja Dębska-Ślizień

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.