open access

Vol 12, No 4 (2019)
Przypadki kliniczne
Get Citation

Kłębuszkowe zapalenie nerek u biorcy przeszczepu wątroby — opis przypadku

Marcin Sitnicki1, Jolanta Gozdowska1, Magdalena Durlik1
Forum Nefrologiczne 2019;12(4):237-239.
Affiliations
  1. Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

open access

Vol 12, No 4 (2019)
Przypadki kliniczne

Abstract

W pracy przedstawiono przypadek biorcy wątroby z kłębuszkowym zapaleniem nerek rozpoznanym na podstawie biopsji nerki we wczesnym okresie po transplantacji. Omówiono postępowanie terapeutyczne w przypadku jednoczesnego uszkodzenia nerek oraz wątroby i przedstawiono losy pacjenta po pięciu latach po transplantacji.

Abstract

W pracy przedstawiono przypadek biorcy wątroby z kłębuszkowym zapaleniem nerek rozpoznanym na podstawie biopsji nerki we wczesnym okresie po transplantacji. Omówiono postępowanie terapeutyczne w przypadku jednoczesnego uszkodzenia nerek oraz wątroby i przedstawiono losy pacjenta po pięciu latach po transplantacji.

Get Citation

Keywords

przeszczepienie wątroby, kłębuszkowe zapalenie nerek

About this article
Title

Kłębuszkowe zapalenie nerek u biorcy przeszczepu wątroby — opis przypadku

Journal

Renal Disease and Transplantation Forum

Issue

Vol 12, No 4 (2019)

Pages

237-239

Page views

498

Article views/downloads

835

Bibliographic record

Forum Nefrologiczne 2019;12(4):237-239.

Keywords

przeszczepienie wątroby
kłębuszkowe zapalenie nerek

Authors

Marcin Sitnicki
Jolanta Gozdowska
Magdalena Durlik

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.