Vol 12, No 3 (2019)
Poglądy, stanowiska, zalecenia, standardy i opinie
Published online: 2019-10-23

open access

Page views 1824
Article views/downloads 4432
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Leczenie nadciśnienia tętniczego u chorych z przewlekłą chorobą nerek w świetle najnowszych zaleceń

Piotr Skonieczny12, Zbigniew Heleniak1, Przemysław Rutkowski3, Alicja Dębska-Ślizień1
Forum Nefrologiczne 2019;12(3):202-208.

Abstract

Nadciśnienie tętnicze jest jednym z najważniejszych problemów zdrowotnych współczesnego świata, często współistniejącym z przewlekłą chorobą nerek. Dodatkowo, źle kontrolowane nadciśnienie tętnicze może być przyczyną rozwoju schyłkowej niewydolności nerek. Ponadto w populacji pacjentów hemodializowanych występują dodatkowe czynniki (przewodnienie, obecność przetoki tętniczo-żylnej) wpływające na prawidłową kontrolę nadciśnienia tętniczego. Celem niniejszej pracy jest omówienie kryteriów rozpoznawania, celów leczenia, schematu leczenia nadciśnienia tętniczego w świetle wytycznych ESC/ESH 2018.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileRenal Disease and Transplantation Forum