Vol 2, No 3 (2009)
Program edukacyjny "Zagadnienia współczesnej nefrologii" - Nefro Club
Published online: 2009-10-29

open access

Page views 3732
Article views/downloads 12158
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Czynniki rozwoju kamicy nerkowej

Jan Duława
Forum Nefrologiczne 2009;2(3):184-188.

Abstract

Kamica nerkowa może być uważana za chorobę ogólnoustrojową. Występuje u około 5–20% populacji. Ze względu na częstość występowania oraz sytuacje kliniczne, z którymi współwystępuje, można ją zaliczyć do chorób cywilizacyjnych.
W badaniach nad patofizjologią tej choroby można zauważyć szereg zaskakujących zwrotów, zmieniających dotychczasowe poglądy.
Obok klasycznych czynników ryzyka kamicy nerkowej, coraz większego znaczenia w rozwoju epidemii tej choroby nabierają choroby należące do zespołu metabolicznego. Kamica nerkowa zaś stanowi istotny czynnik ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego, jak nadciśnienie tętnicze i choroba niedokrwienna serca.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

 1. Myśliwiec M, Brzóska Sz. Brzóska Sz. Kamica moczowa. In: Myśliwiec M. ed. Choroby nerek. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008: 371–380.
 2. Sułowicz W, Stompór T, Drabczyk R. Kamica nerkowa. . In: Sczeklik A. ed. Choroby wewnętrzne. Medycyna Praktyczna, Kraków 2006: 1325–1332.
 3. Hruska KA, Bech AM, Nephrolithiasis W. Nephrolithiasis. In: Schrier R. ed. Diseases of the Kidney and Urinary Tract. Lippincott Wiliams & Wilkins, Philadelphia 2007: 717–741.
 4. Sheng X, Ward MD, Wesson JA. Crystal surface adhesion explains the pathological activity of calcium oxalate hydrates in kidney stone formation. J Am Soc Nephrol. 2005; 16(7): 1904–1908.
 5. Sheng X, Jung T, Wesson JA, et al. Adhesion at calcium oxalate crystal surfaces and the effect of urinary constituents. Proc Natl Acad Sci U S A. 2005; 102(2): 267–272.
 6. Tang R, Nancollas GH, Giocondi JL, et al. Dual roles of brushite crystals in calcium oxalate crystallization provide physicochemical mechanisms underlying renal stone formation. Kidney Int. 2006; 70(1): 71–78.
 7. Folk R. Bacteria and nannobacteria revealed in hardgrounds, calcite cements, native sulfur, sulfide minerals and travertines. GSA Abstracts with Programs. 1992; 24: 104.
 8. Lieske JC. Can biologic nanoparticles initiate nephrolithiasis? Nat Clin Pract Nephrol. 2008; 4(6): 304–309.
 9. Marengo SR, Romani AMP. Oxalate in renal stone disease: the terminal metabolite that just won't go away. Nat Clin Pract Nephrol. 2008; 4(7): 368–377.
 10. Martin KJ, Goldfarb S. Nephrolithiasis. Nephrology SelfAssessment Program. 2007; 6: 94–102.
 11. Kleinman JG. Bariatric surgery, hyperoxaluria, and nephrolithiasis: a plea for close postoperative management of risk factors. Kidney Int. 2007; 72(1): 8–10.
 12. Taylor EN, Stampfer MJ, Curhan GC. Obesity, weight gain, and the risk of kidney stones. JAMA. 2005; 293(4): 455–462.
 13. Taylor EN, Stampfer MJ, Curhan GC. Diabetes mellitus and the risk of nephrolithiasis. Kidney Int. 2005; 68(3): 1230–1235.
 14. Achaea K. Nephrolithiasis as a systemic disorder. Current Opinion in Nephrology and Hypertension. 2008; 17(3): 304–309.
 15. Worcester EM, Gillen DL, Evan AP, et al. Evidence that postprandial reduction of renal calcium reabsorption mediates hypercalciuria of patients with calcium nephrolithiasis. Am J Physiol Renal Physiol. 2007; 292(1): F66–F75.
 16. Cappuccio FP, Strazzullo P, Mancini M. Kidney stones and hypertension: population based study of an independent clinical association. BMJ. 1990; 300(6734): 1234–1236.
 17. Eisner BH, Cooperberg MR, Curhan GC. Nephrolithiasis and the risk of cardiovascular disease. J Urol. 2007; 177: 449.Renal Disease and Transplantation Forum