English Polski
Vol 20, No 1 (2023)
Review paper
Published online: 2023-04-13
Page views 437
Article views/downloads 55
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Forms of coercion used in the treatment of people with mental disorders and legal regulations concerning their use

Urszula Zaniewska-Chłopik1, Magdalena Bzowska2
Psychiatria 2023;20(1):54-62.

Abstract

Stosowanie przymusu w celach leczniczych jest źródłem prawnych i etycznych kontrowersji. Poza przymusem formalnym regulowanym przez prawo, presja psychiczna (wywierana w trakcie leczenia psychiatrycznego) jest często niedostrzeganą częścią praktyki klinicznej, która ma istotny wpływ na proces terapeutyczny.

Celem tej publikacji jest próba zdefiniowania pojęcia przymusu nieformalnego oraz omówienie zagrożeń związanych ze stosowaniem przymusu oraz przedstawienie prawnych regulacji stosowania środków przymusu w leczeniu w Polsce. Dokonano przeglądu ustawodawstwa krajowego regulującego zastosowanie przymusu bezpośredniego oraz piśmiennictwa baz PubMed i PsycArticles (EBSCO) dotyczącego przymusu nieformalnego, subiektywnego postrzegania przymusu oraz przymusu bezpośredniego używanego podczas leczenia psychiatrycznego.

Add to basket: 49.00 PLN

Aready have access?