English Polski
Vol 20, No 1 (2023)
Review paper
Published online: 2023-02-21
Page views 574
Article views/downloads 78
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

The role of orexins in the pathophysiology of addiction — theory and clinical implications

Miłosz Jan Gołyszny1, Joanna Kidoń2, Kinga Zorychta3, Barbara Grabowska3, Laura Smolik3, Monika Stanek3, Aleksandra Strach3, Karolina Kopeć3
Psychiatria 2023;20(1):22-35.

Abstract

Oreksyny odgrywają istotną rolę w szerokim spektrum funkcji ośrodkowego układu nerwowego. Zaangażowane są w regulację homeostazy energetycznej, metabolizmu, stanu czuwania i snu, odpowiedzi na stres, patofizjologię zaburzeń nastroju i lęku. Szereg prac z ostatnich lat wskazuje na rolę oreksyn w patofizjologii uzależnień. Postuluje się udział oreksyny A i oreksyny B oraz ich białek receptorowych: OX1R oraz OX2R. Neuromodulacja oreksynergiczna jest istotnym elementem kontroli dopaminergicznego szlaku mezokortykolimbicznego (układ nagrody). Ekspresja i aktywność oreksyn zmienia się pod wpływem dostarczanych substancji psychoaktywnych oraz podniet behawioralnych, a leki antagonistyczne wobec receptorów oreksynowych mogą być potencjalnym celem farmakoterapii uzależnień. W pracy opisano anatomię i fizjologię układu oreksynergicznego, jego powiązania z układem nagrody oraz badania przedkliniczne i kliniczne, dotyczące zmian w modulacji oreksynowej zachodzących u zwierząt i ludzi uzależnionych.

Add to basket: 49.00 PLN

Aready have access?