English Polski
Vol 18, No 4 (2021)
Review paper
Published online: 2021-06-24
Page views 3640
Article views/downloads 102
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Application of the theory of evolution in the area of psychotherapy

Jakub Leszek Przybyła1
Psychiatria 2021;18(4):299-306.

Abstract

The article discusses the relationship between psychology and the theory of evolution. Particular attention was paid to those parts of psychological reflection that deal with topics that are also the area of interest of neuroscience. The article tries to show how the theory of evolution and its references to it, by searching for the adaptive function (or its breakdowns), in various phenomena, can constitute a platform for dialogue and understanding between psychology and neuroscience. It also shows which particular spheres of phenomena in the field of psychology and psychopathology are the subject of interest of all three fields of knowledge: psychology, neurobiology and evolutionary biology. In the opinion of the author of the article, the field of psychology that deals with these spheres both in theory and in therapeutic practice is psychodynamic psychotherapy and psychodynamic psychology.

Article available in PDF format

Add to basket: 49.00 PLN

Aready have access?

References

 1. Sala E. Natura natury. Dlaczego potrzebujemu dziczy. Burda Media Polska Sp. z o.o., Warszawa 2020.
 2. Shah S. Dlaczego pandemie są coraz częstsze? LeMonde diplomatique. Edycja polska. 2020; Nr 2(162), Marzec/kwiecień: 6-8.
 3. Bińczyk E. Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu. PWN, Warszawa 2018.
 4. Czapliński P, Bednarek JB, Gostyński D. red. O jeden las za daleko. Demokracja, kapitalizm i nieposłuszeństwo ekologiczne w Polsce. Instytut Wydawniczy KiP, Warszawa 2019.
 5. Murawiec S. Musimy redefiniować naszą rolę Wywiad z dr Justyną Holką — przewodniczącą Komisji do spraw Psychiatrii Klimatycznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Psychiatria. 2020; 17(2): 104–107.
 6. Przybyła J Neurobiologiczne podstawy psychoterapii Psychoterapia. 2016; 2(177): 29–42.
 7. Przybyła J. Biologiczne podstawy psychoterapii. W poszukiwaniu ewolucyjnego paradygmatu. Psychiatria. 2020; 17(2): 80–86.
 8. Fodor J, Piattelli-Palmarini M. Błąd Darwina . PWN, Warszawa 2018.
 9. Gärdenfors P. Jak Homo stał się sapiens. O ewolucji myślenia. Czarna Owca, Warszawa 2010.
 10. Lyons-Ruth K. The Interface Between Attachment and Intersubjectivity: Perspective from the Longitudinal Study of Disorganized Attachment. Psychoanalytic Inquiry. 2007; 26(4): 595–616.
 11. LeDoux J. Historia naszej świadomości. Jak po czterech miliardach lat ewolucji powstał świadomy mózg. CCPress. Kraków; 2020.
 12. Oramus D. Darwinowskie paradygmaty. Mit teorii ewolucji w kulturze współczesnej. CCPress. Kraków; 2015.
 13. Dunbar R. Pchły, plotki a ewolucja języka. Wyd. Czarna Owca, Warszawa 2009.
 14. Cieri F, Esposito R. Psychoanalysis and Neuroscience: The Bridge Between Mind and Brain. Front Psychol. 2019; 10: 1790.
 15. Cortina M, Liotti G. An Evolutionary Outlook on Motivation: Implications for the Clinical Dialogue. Psychoanalytic Inquiry. 2014; 34(8): 864–899.
 16. Gilbert P. Psychotherapy for the 21st century: An integrative, evolutionary, contextual, biopsychosocial approach. Psychol Psychother. 2019; 92(2): 164–189.
 17. Baron-Cohen S. The maladapted mind. Classic readings in evolutionary psychopathology. Psychology Press, Taylor & Francis Group , New York 1997.
 18. Baron-Cohen S. Preface. In: Baron-Cohen S. ed. PrefaceThe maladapted mind. Classic readings in evolutionary psychopathology. Psychology Press, Taylor & Francis Group, Hove New York: IX–XIII.
 19. Nesse R, Williams G. Are mental disorders diseas? In: Baron-Cohen S, Williams G. ed. The maladapted mind. Classic readings in evolutionary psychopathology. Psychology Press, Taylor & Francis Group, Hove, New York 1997: 1–22.
 20. McGuire M, Marks I, Nesse R, Troisi A. Evolutionary biology: a basic science for psychiatry? . In: Baron-Cohen S. ed. The maladapted mind. Classic readings in evolutionary psychopathology. Psychology Press, Taylor & Francis Group, Hove, New York 1997: 23–37.
 21. Keysers Ch. Empatia. Jak odkrycie neuronów lustrzanych zmienia nasze rozumienie ludzkiej natury. CCPress, Kraków 2017.
 22. Animal emotions. How they drive human behaviour. Brainstorm Books, Santa Barbara 2020.
 23. Davis KL, Panksepp J. The emotional foundations of personality: a neurobiological and evolutionary approach. W.W. Norton & Company, N. W.W. Norton & Company, New York, London 2018.
 24. Piazza PV. Homo biologicus. Jak biologia wyjaśnia naturę ludzką. MUZA SA, Warszawa 2020.
 25. Lewis DMG, Al-Shawaf L, Conroy-Beam D, et al. Evolutionary psychology: A how-to guide. Am Psychol. 2017; 72(4): 353–373.
 26. Darwin K. Wyraz uczuć u człowieka i zwierząt. MG, Kraków 2020.
 27. Masi F. The psychodynamic of panic attacks: A useful integration of psychoanalysis and neuroscience. The International Journal of Psychoanalysis. 2017; 85(2): 311–336.
 28. LeDoux J. Lęk. Neuronauka na tropie źródeł lęku i strachu. CCPress, Kraków 2017.
 29. Gazzaniga MS. Instynkt świadomości. Jak z mózgu wyłania się umysł? Smak Słowa, Sopot 2020.
 30. Godfrey-Smith P. Inne umysły. Ośmiornice i prapoczątki świadomości. CCPress, Kraków 2018.
 31. Everett DL. Jak powstał język. Historia największego wynalazku ludzkości. Pruszyński i Sp., Warszawa 2019.
 32. Everett DL. Język. Narzędzie kultury. CCPress, Kraków 2018.
 33. Schore J, Schore A. Modern Attachment Theory: The Central Role of Affect Regulation in Development and Treatment. Clinical Social Work Journal. 2007; 36(1): 9–20.
 34. Liotti G. Attachment disorganization and the controlling strategies: An illustration of the contributions of attachment theory to developmental psychopathology and to psychotherapy integration. Journal of Psychotherapy Integration. 2011; 21(3): 232–252.
 35. Józefik B, Iniewicz G. red. Koncepcje przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej. Wyd. UJ, Kraków 2008.
 36. Pilecki M. Teoria więzi ― zarysowanie kontekstu. In: Józefik B, Iniewicz G. ed. Koncepcje przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej. UJ, Kraków 2008: 14–23.
 37. Ammaniti M, Gallese V. Neurobiological basis of motherhood. The Neuropsychotherapist. 2014; 4: 38–60.
 38. Bauer J. Empatia. Co potrafią neurony lustrzane? PWN, Warszawa 2008.
 39. Alford C. Mirror Neurons, Psychoanalysis, and the Age of Empathy. International Journal of Applied Psychoanalytic Studies. 2014; 13(1): 7–23.
 40. Gallese V, Eagle MN, Migone P. Intentional attunement: mirror neurons and the neural underpinnings of interpersonal relations. J Am Psychoanal Assoc. 2007; 55(1): 131–176.
 41. Bednarik RG. An aetiology of hominin behaviour. Homo. 2012; 63(5): 319–335.
 42. Howe D. Empatia. Co to jest i dlaczego jest tak ważna. Oficyna Ingenium, Warszawa 2013.
 43. Pally R. FRONTLINE—The Brain's Shared Circuits of Interpersonal Understanding: Implications for Psychoanalysis and Psychodynamic Psychotherapy. The Journal of the American Academy of Psychoanalysis and Dynamic Psychiatry. 2010; 38(3): 381–411.
 44. Allen JG, Fonagy P, Bateman AW. Mentalizowanie w praktyce klinicznej. UJ, Kraków 2014.
 45. Peterson D, Wrangham R. Demoniczne samce. Małpy człekokształtne i źródła ludzkiej przemocy. PIW, Warszawa 1999.
 46. Wrangham R. Paradoks dobra. Dlaczego jesteśmy tak dobrzy, skoro jesteśmy tak źli. Wyd CiS, Stare Groszki 2020.
 47. Buss DM. Morderca za ścianą. Skąd w naszym umyśle kryją się mordercze skłonności. GWP, Gdańsk 2007.
 48. Kernberg OF. Aggressivity, narcissism, and self-destructiveness in the psychoterapeutic relationship. New developments in the psychopathology and psychotherapy of severe personality disorders. Yale University Press, Nev Haven and London 2004.
 49. Stoller RJ. Perversion. The erotic form of hatred. Pantheon Books, New York 1975.
 50. Boehm Ch. Moral orgins. The evolution of virtue, altruism, and shame. Basic Book, New York 2012.
 51. Freud Z. Kultura jako źródło cierpień. In: Freud Z. ed. Pisma społeczne. Dzieła. KR, Warszawa 2009: 163–227.
 52. Fenichel O. The psychoanalytic theory of neurosis. WW Norton & Company Inc, New York 1945.
 53. Wojtynkiewicz E. Uzależnienie od alkoholu w świetle teorii psychodynamicznych. Część I. Przegląd teorii klasycznych. Psychoterapia Psychodynamiczna w Polsce. 2019; 6: 122–131.
 54. Wojtynkiewicz E, et al. Uzależnienie od alkoholu w świetle teorii psychodynamicznych. Część II. Przegląd teoriłczesnych. Psychoterapia Psychodynamiczna w Polsce. 2019; 6: 132–142.
 55. Przybyła J. Uwagi wstępne na temat psychodynamicznego leczenia pacjentów uzależnionych. Psychoterapia Psychodynamiczna w Polsce. 2019; 6: 109–121.
 56. Kernberg OF. Związki miłosne. Zysk i S-ka, Poznań 1995.
 57. Dawkins R. Samolubny gen. Prószyński Media, Warszawa 2012.