English Polski
Vol 19, No 4 (2022)
Review paper
Published online: 2023-01-02
Page views 671
Article views/downloads 53
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Rapid acting antidepressants — the turning point in the treatment of depression?

Bożena Grażyna Gabryel1, Bartosz Basiaga2, Krzysztof Bednarz2, Klaudia Żądecka2
Psychiatria 2022;19(4):278-285.

Abstract

Niniejsza praca jest przeglądem mechanizmów neurobiologicznych szybko działających antydepresantów, które poprzez wpływ na różne receptory (tj. NMDARs, AMPARs, mAChRs czy mGluRs) prowadzą do nasilenia sygnalizacji szlaku mTOR i wzrostu ekspresji BDNF, a to z kolei przyczynia się do wywołania przez nie szybkiego efektu przeciwdepresyjnego. Ponadto, w artykule przedstawiono dowody z badań klinicznych wskazujące na korzyści z zastosowania ketaminy, skopolaminy, breksanolonu i basimglurantu w depresji oraz wskazano, jakie działania niepożądane raportowano w trakcie ich przebiegu. Opisano także substancje takie jak rapastinel, traksoprodil i SAGE-217, znajdujące się obecnie na etapie prac rozwojowych dla celów klinicznych.
Add to basket: 49.00 PLN

Aready have access?