English Polski
Vol 17, No 4 (2020)
Research paper
Published online: 2020-09-15

open access

Page views 2336
Article views/downloads 1904
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Knowledge of patients with schizophrenia on recognition of the warning signs of a relapse

Katarzyna Rumian1, Wioletta Pollok-Waksmańska2, Renata Jadwiga Łukasik2
Psychiatria 2020;17(4):186-195.

Abstract

Introduction: Schizophrenia is one of the most severe mental disorders. It is characterized by a chronic course, diverse
clinical image, and it often leads to incapacity. The course and severity of the disease may vary, while the appearing symptoms
constitute a turning point in patient’s and his family’s life. This is why it is important to recognise the symptoms and
undertake therapeutic measures. The reoccurrence of the disease does not appear suddenly. Usually it is preceded by the
period of various changes in patient’s behaviour and feelings. Those changes are called the warning signs of a relapse.
The aim of this research was to learn about patients’ knowledge of schizophrenia, the consequences of not following
the doctor’s orders and the warning signs of a relapse.

Material and methods: The study group consisted of 69 patients from Mental Health Clinic in Bielsko-Biała. For
the purpose of this MA thesis the method of diagnostic survey was used. The survey included authorial questionnaire
consisting of 30 structured questions with the possibility of giving one or more answers.

Results and conclusions: In the course of the conducted research obtained the results which indicated the high level
of studied patients’ knowledge of schizophrenia, its symptoms and the warning signs of a relapse as well as ways of
treatment. The examined people expressed the awareness that following doctor’s orders may significantly decrease
the risk of relapse. The most relevant issue concerning the acceptance of a disease, the level of patients’ awareness of
a disease and systematic compliance with the recommendations of medical staff were enumerated. Most respondents
experienced a relapse, despite their declared knowledge of relapse prevention methods. Side effects of used medicines
were the frequent cause of treatment discontinuation. The patients indicated contact with medical staff as the main
source of broadening their knowledge.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

 1. Górna K, Jaracz K, Rybakowski J. Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne . In: Pielęgniarstwo psychiatryczne. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012: 193–205.
 2. Jarema M. Schizofrenia. In: Jarema M, Rabe-Jabłońska J. ed. Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL , Warszawa 2011: 123–145.
 3. Hadryś T. Zaburzenia psychotyczne. In: Hadryś T. ed. Psychiatria. Uniwersytet Medyczny im Piastów Śląskich, Wrocław 2016: 147–153.
 4. Schizofrenia w liczbach . http://fundacjaprodomo.org.pl/schizofrenia-w-liczbach/ (20.12.2018).
 5. Pużyński S, Rybakowski J, Wciórka J. Psychiatria. Psychiatria kliniczna. tom 2. Edra Urban&Partner, Wrocław 2015: 170–194.
 6. Mosiołek A. Schizofrenia jako choroba funkcjonowania poznawczego. Psychiatria. 2015; 12(3): 129–140.
 7. Wójciak P, Domowicz K, Rybakowski J. The negative symptoms of schizophrenia primary and secondary, deficit syndrome, persistent negative symptoms. Neuropsychiatria i Neuropsychologia. 2017; 12(3): 108–117.
 8. Cechnicki A, Bielańska A. The influence of early psychosocial intervention on the long-term clinical outcomes of people suffering from schizophrenia. Psychiatr Pol. 2017; 51(1): 45–61.
 9. Kiejna A, Piotrowski P, Adamowski T. Schizofrenia. Perspektywa społeczna. Sytuacja w Polsce. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Warszawa 2012; 4-42.
 10. Rabe-Jabłońska J. Od prodromu do stanu ryzyka rozwoju psychozy. In: Rabe-Jabłońska J, Kotlicka-Antczak M. ed. Ryzykowny stan psychiczny. Czy można zapobiegać schizofrenii. Termedia, Poznań 2012: 19–35.
 11. Banaszczyk M. Pedagogika wobec schizofrenii. Kultura i wychowanie, Półrocznik pedagogiczny. 2018; 14(2): 73–89.
 12. Styła R. Specyfika psychoterapii psychodynamicznej skierowanej do osób z rozpoznaniem schizofrenii. Badanie jakościowe oparte na wywiadach z terapeutami. Psychiatria. 2015; 12(3): 142–149.
 13. Mętel D, Kaliasz A, Arciszewska A, et al. Związek postawy rodziny z płcią, nasileniem objawów i funkcjonowaniem społecznym osób chorujących na schizofrenię przez 20 lat. Badanie prospektywne. Adv Psychiatry Neurol. 2018; 27(4): 289–309.
 14. Badura-Brzoza K, Piegza M, Błachut M, et al. Ocena wpływu wybranych czynników psychicznych i socjodemograficznych na jakość życia pacjentów ze schizofrenią. Psychiatr Pol. 2012; 46(6): 975–984.
 15. Ostrzyżek A, Marcinkowski J. Jakość życia a doświadczenie w schizofrenii . Hyg Pub Health. 2014; 49(4): 679–684.
 16. Rabe-Jabłońska J. Stan prepsychotyczny i wczesna interwencja farmakologiczna. In: Rabe-Jabłońska J. ed. Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011: 547–557.
 17. Pawełczak P, Karakuła-Juchnowicz H, Łukasik P. Poziom współpracy pacjentów chorych na schizofrenię w zakresie przyjmowania leków a ryzyko nawrotu psychozy. Current Problems of Psychiatry. 2014; 15(1): 32–40.
 18. Chądzyńska M, Meder J, Tyszkowska M. Współpraca w leczeniu schizofrenii – wyniki projektu ADHES (pogłębiona analiza). Psychiatr Pol. 2008; XLII(4): 561–570.
 19. Murawiec S. Kiedy korzyści z leczenia mogą być jeszcze większe? Schizofrenia poradnik. https://www.lundbeck.com/upload/pl/files/pdf/Poradniki/Kiedy%20korzy%C5%9Bci%20mog%C4%85%20by%C4%87%20wi%C4%99ksze.pdf (22.03.2019).
 20. Patejuk-Mazurek I. Raport z programu edukacyjnego dla pacjentów chorych na schizofrenię, leczonych olanzapiną. Schizofrenia-co poza leczeniem farmakologicznym? Psychiatria. 2015; 13(3): 166–168.
 21. Friemann K., Wciórka J. Cztery miary przestrzegania zaleceń u chorych po przebytym epizodzie psychotycznym – porównanie. Psychiatr Pol. 2013; 47(5): 759–773.
 22. Novick D, Haro J, Suarez D, et al. Recovery in the outpatient setting: 36-month results from the Schizophrenia Outpatients Health Outcomes (SOHO) study. Schizophrenia Research. 2009; 108(1-3): 223–230.
 23. Chądzyńska M, Meder J, Charzyńska K, et al. Psychoedukacja dla osób chorujących na schizofrenię – wstępna analiza sposobów prowadzenia zajęć. Postępy Psychiatrii i Neurologii. 2011; 20(3): 201–206.