English Polski
Vol 17, No 3 (2020)
Conference report / Report
Published online: 2020-08-30

open access

Page views 548
Article views/downloads 1693
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

The educational programs for patients in subsequent episodes of bipolar disorder and schizophrenia

Iwona Patejuk-Mazurek
Psychiatria 2020;17(3):175-180.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

  1. Gałecki P, Szulc A. Psychiatria. Edra Urban & Partner, Wrocław 2018.
  2. Jarema M. Psychiatria. PWZL, Warszawa 2016.
  3. ICD-10. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesa- lius, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Kraków-Warszawa 2000.
  4. Colom F, Vieta E. Podręcznik psychoedukacji w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych. Medipage, Warszawa 2009.
  5. de Barbaro B. Schizofrenia w rodzinie. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.
  6. Kuipers L. Praca z rodzinami chorych na schizofrenię. Poradnik praktyczny. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 1997.
  7. Meder J. Rehabilitacja przewlekle chorych psychicznie. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 2000.