English Polski
Vol 19, No 4 (2022)
Review paper
Published online: 2023-01-09
Page views 720
Article views/downloads 50
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Inflammatory markers in depression

Wojciech Grzegorz Wiese1, Alicja Cichocka2, Justyna Maria Krysztowiak-Wiese3, Emil Bartosz Rozenek2, Napoleon Waszkiewicz4
Psychiatria 2022;19(4):286-291.

Abstract

Depresja należy do głównych przyczyn niepełnosprawności na świecie, a 15% chorych na nią popełnia samobójstwo. Krokiem milowym w rozpoznawaniu i leczeniu depresji będzie ustalenie jej dokładnej patofizjologii. Obecnie istnieje wiele teorii na ten temat — najbardziej popularna z nich rozpatruje dysregulację układu odpornościowego jako najważniejszą przyczynę rozwoju depresji. Obecnie wiadomo, że u pacjentów z depresją następują zaburzenia w zakresie poziomów wskaźników stanu zapalnego w surowicy krwi oraz w płynie mózgowo-rdzeniowym. Co więcej, najnowsze badania kliniczne wskazują, że biomarkery stanu zapalnego mogą być pomocne zarówno w diagnostyce, jak i w monitorowaniu skuteczności leczenia depresji. Monoterapia lekami przeciwzapalnymi ma działanie przeciwdepresyjne, a jako leczenie dodatkowe leki przeciwzapalne poprawiają działanie leków przeciwdepresyjnych. Celem poniższego przeglądu jest przedstawienie najnowszych danych dotyczących wskaźników stanu zapalnego w depresji.

Add to basket: 49.00 PLN

Aready have access?