Vol 18, No 4 (2021)
Research paper
Published online: 2021-08-02
Get Citation

Sleep quality among lawyers

Katarzyna Sylwia Chrobak-Kasprzyk1, Jadwiga Jośko-Ochojska1
DOI: 10.5603/PSYCH.a2021.0029
·
Psychiatria 2021;18(4):265-274.
Affiliations
 1. ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

paid access

Vol 18, No 4 (2021)
Prace oryginalne - nadesłane
Published online: 2021-08-02

Abstract

Wstęp Zaburzenia snu są częstym schorzeniem w populacji ogólnej, niewiele natomiast wiadomo o zaburzeniach snu wśród polskich adwokatów. Materiał i metody Badaniem objęto 206 adwokatów. W celu zweryfikowania stopnia występujących zaburzeń snu posłużono się kwestionariuszem autorskim, w którym pytania dotyczyły danych demograficznych oraz czynników wpływających na zaburzenia snu. Ponadto, w celu określenia senności dziennej zastosowano skalę Murray’a (ESS-Epworth Sleepiness Scale), a jakości snu kwestionariusz– SEN- eval. Ocenie podlegało kilkanaście czynników mających wpływ na jakość snu. Wyniki Obniżoną jakość snu (wskaźnik JS > 29 punktów) wykazano u 38,35% adwokatów. Skumulowany średni wskaźnik JS, będący sumą punktów z ocenianych parametrów snu wynosił 28,13 (SD=6,03). U 11,5 % badanych stwierdzono występowanie senności dziennej, w tym u 1,46% ciężkiej senności dziennej. Średni wynik ESS wynosił 6,07 (SD= 3,58). Najczęściej zgłaszaną skargą, występującą u 94% adwokatów było sypianie mniej niż 6 godzin dziennie oraz zmienny i nieregularny sen. Wnioski Przeprowadzone badanie jest pierwszą w Polsce oceną zaburzeń snu wśród adwokatów. Wśród adwokatów stwierdzono znaczące rozpowszechnienie zaburzeń snu. Adwokaci stanowią grupę zawodową, która niechętnie poddaje się badaniom i jednocześnie stanowi grupę wysokiego ryzyka występowania problemów ze snem, w szczególności skrócenie czasu snu i jego nieregularność oraz odczuwanie zmęczenia po przebudzeniu. Wykazano związek pomiędzy skłonnością do senności dziennej wraz z wiekiem, natomiast brak korelacji z liczbą godzin spędzanych w pracy i stażem pracy, stanem cywilnym, płcią oraz wielkością masy ciała. Istnieje konieczność wprowadzenia profilaktycznych programów higieny snu w celu poprawienia jakości życia adwokatów.

Abstract

Wstęp Zaburzenia snu są częstym schorzeniem w populacji ogólnej, niewiele natomiast wiadomo o zaburzeniach snu wśród polskich adwokatów. Materiał i metody Badaniem objęto 206 adwokatów. W celu zweryfikowania stopnia występujących zaburzeń snu posłużono się kwestionariuszem autorskim, w którym pytania dotyczyły danych demograficznych oraz czynników wpływających na zaburzenia snu. Ponadto, w celu określenia senności dziennej zastosowano skalę Murray’a (ESS-Epworth Sleepiness Scale), a jakości snu kwestionariusz– SEN- eval. Ocenie podlegało kilkanaście czynników mających wpływ na jakość snu. Wyniki Obniżoną jakość snu (wskaźnik JS > 29 punktów) wykazano u 38,35% adwokatów. Skumulowany średni wskaźnik JS, będący sumą punktów z ocenianych parametrów snu wynosił 28,13 (SD=6,03). U 11,5 % badanych stwierdzono występowanie senności dziennej, w tym u 1,46% ciężkiej senności dziennej. Średni wynik ESS wynosił 6,07 (SD= 3,58). Najczęściej zgłaszaną skargą, występującą u 94% adwokatów było sypianie mniej niż 6 godzin dziennie oraz zmienny i nieregularny sen. Wnioski Przeprowadzone badanie jest pierwszą w Polsce oceną zaburzeń snu wśród adwokatów. Wśród adwokatów stwierdzono znaczące rozpowszechnienie zaburzeń snu. Adwokaci stanowią grupę zawodową, która niechętnie poddaje się badaniom i jednocześnie stanowi grupę wysokiego ryzyka występowania problemów ze snem, w szczególności skrócenie czasu snu i jego nieregularność oraz odczuwanie zmęczenia po przebudzeniu. Wykazano związek pomiędzy skłonnością do senności dziennej wraz z wiekiem, natomiast brak korelacji z liczbą godzin spędzanych w pracy i stażem pracy, stanem cywilnym, płcią oraz wielkością masy ciała. Istnieje konieczność wprowadzenia profilaktycznych programów higieny snu w celu poprawienia jakości życia adwokatów.

Get Citation

Keywords

bezsenność, zaburzenia snu, adwokaci, wskaźnik jakości snu

Supp./Additional Files (1)
Niezatytułowany
Download
55KB
About this article
Title

Sleep quality among lawyers

Journal

Psychiatria (Psychiatry)

Issue

Vol 18, No 4 (2021)

Article type

Research paper

Pages

265-274

Published online

2021-08-02

DOI

10.5603/PSYCH.a2021.0029

Bibliographic record

Psychiatria 2021;18(4):265-274.

Keywords

bezsenność
zaburzenia snu
adwokaci
wskaźnik jakości snu

Authors

Katarzyna Sylwia Chrobak-Kasprzyk
Jadwiga Jośko-Ochojska

References (37)
 1. Roth T. Insomnia: definition, prevalence, etiology, and consequences. J Clin Sleep Med. 2007; 3(5 Suppl): S7–10.
 2. Nowicki Z, Grabowski K, Cubała WJ, et al. Prevalence of self-reported insomnia in general population of Poland. Psychiatr Pol. 2016; 50(1): 165–173.
 3. Siemiński M, Skorupa Ł, Wiśniewska-Skorupa K. Diagnostyka i terapia bezsenności w praktyce ogólnolekarskiej. Część I: Epidemiologia, patomechanizm i diagnostyka bezsenności. Varia Medica. 2019; 3: 2.
 4. Miner B, Gill TM, Yaggi HK, et al. The Epidemiology of Patient-Reported Hypersomnia in Persons With Advanced Age. J Am Geriatr Soc. 2019; 67(12): 2545–2552.
 5. Fitelson E, McGibbon C. Evaluation and Management of Behavioral Health Disorders in Women: An Overview of Major Depression, Bipolar Disorder, Anxiety Disorders, and Sleep in the Primary Care Setting. Obstet Gynecol Clin North Am. 2016; 43(2): 231–246.
 6. American Association Psychiatric: Zaburzenia snu i czuwania. Edra Urban & Partners, Wrocław 2017.
 7. Burman D. Sleep Disorders: Insomnia. FP Essent. 2017; 460: 22–28.
 8. de Zambotti M, Goldstone A, Colrain IM, et al. Insomnia disorder in adolescence: Diagnosis, impact, and treatment. Sleep Med Rev. 2018; 39: 12–24.
 9. Surtees ADR, Oliver C, Jones CA, et al. Sleep duration and sleep quality in people with and without intellectual disability: A meta-analysis. Sleep Med Rev. 2018; 40: 135–150.
 10. Skalski M, Szelenberger W. Epidemiologia zaburzeń snu w Polsce. Doniesienie wstępne. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 1999.
 11. Chrobak-Kasprzyk KS, Jośko-Ochojska J. Stes, lęk, zaburzenia depresyjne i somatyzacja wśród adwokatów. Ann Acad Med Siles. 2020: 116–125.
 12. Nguyen-Michel VH, Pallanca O, Brion A, et al. [Sleep habits and lifestyle of elderly patients with insomnia]. Soins Gerontol. 2019; 24(137): 38–42.
 13. Walsh J, Ustun T. Prevalance and Health Consequences of Insomnia. 1999: 2.
 14. Berglund J. The Danger of Sleep Deprivation. IEEE Pulse. 2019; 10(4): 21–24.
 15. Kaur H, Harleen K. Sleep Medicine: Insomnia and Sleep. Mo Med. 2019; 116(1): 68–75.
 16. Bragantini D, Sivertsen B, Gehrman P, et al. Differences in anxiety levels among symptoms of insomnia. The HUNT study. Sleep Health. 2019; 5(4): 370–375.
 17. Vanttola P, Puttonen S, Karhula K, et al. Prevalence of shift work disorder among hospital personnel: A cross-sectional study using objective working hour data. J Sleep Res. 2020; 29(3): e12906.
 18. Koopman ADM, Beulens JW, Dijkstra T, et al. Prevalence of Insomnia (Symptoms) in T2D and Association With Metabolic Parameters and Glycemic Control: Meta-Analysis. J Clin Endocrinol Metab. 2020; 105(3).
 19. Zheng B, Yu C, Lv J, et al. Insomnia symptoms and risk of cardiovascular diseases among 0.5 million adults. Neurology. 2019; 93(23): e2110–e2120.
 20. Jung YS, Jun S, Kim MJ. Impact of Sleep Disorder as a Risk Factor for Dementia in Men and Women. Biomol Ther (Seoul). 2020; 28(1): 58–73.
 21. Gaggioni G, Ly JQM, Muto V, et al. Age-related decrease in cortical excitability circadian variations during sleep loss and its links with cognition. Neurobiol Aging. 2019; 78: 52–63.
 22. Shi T, Min M, Sun C, et al. Does insomnia predict a high risk of cancer? A systematic review and meta-analysis of cohort studies. J Sleep Res. 2020; 29(1): e12876.
 23. Krause AJ, Simon EB, Mander BA, et al. The sleep-deprived human brain. Nat Rev Neurosci. 2017; 18(7): 404–418.
 24. McDermott M, Brown DL, Chervin RD. Sleep disorders and the risk of stroke. Expert Rev Neurother. 2018; 18(7): 523–531.
 25. Bertisch SM, Pollock BD, Mittleman MA, et al. Insomnia with objective short sleep duration and risk of incident cardiovascular disease and all-cause mortality: Sleep Heart Health Study. Sleep. 2018; 41(6).
 26. Naranjo C, Del Reguero L, Moratalla G, et al. Anxiety, depression and sleep disorders in patients with diabetic neuropathic pain: a systematic review. Expert Rev Neurother. 2019; 19(12): 1201–1209.
 27. Wickwire EM, Vadlamani A, Tom SE, et al. Trends in Insomnia Diagnosis and Treatment Among Medicare Beneficiaries, 2006-2013. Am J Geriatr Psychiatry. 2019; 27(3): 301–309.
 28. Robbins R, Jackson CL, Underwood P, et al. Employee Sleep and Workplace Health Promotion: A Systematic Review. Am J Health Promot. 2019; 33(7): 1009–1019.
 29. Murray MW. A new method for measuring daytime sleepiness scale. Sleep. 1991; 14(6): 540–545.
 30. Kasperczyk J, Jośko J. The estimation of sleep quality by means of SEN questionnaire. Środowiskowe Źrodla Zagrożeń Zdrowotnych. 2007: 225–227.
 31. Arber S. Gender, marital status and sleep problems in Britain. Przegl Lek. 2012; 69(2): 54–60.
 32. Shivalli S, Sabapathy P. Attitudes and Health Behavior of Lawyers in Combatore, Tamil Nadu. Scientific World Journal. 2015: 616–719.
 33. Lau K, Piórkowska K, Marcinkowska U, et al. Senność dzienna oraz jakość snu u osób z nadwagą i otyłoscią. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii. 2013; 9: 1–7.
 34. Akalu Y, Molla MD, Dessie G, et al. Physiological Effect of Ghrelin on Body Systems. Int J Endocrinol. 2020; 2020: 1385138.
 35. Lytle LA, Murray DM, Laska MN, et al. Examining the longitudinal relationship between change in sleep and obesity risk in adolescents. Health Educ Behav. 2013; 40(3): 362–370.
 36. Buchanan B, Coyle JC. The Path to Lawyer Well-Being: Practical Recommendations for Positive Change from the National Task Force on Lawyer Well-Being 2017.
 37. Hales RE, Yudofsky SC, Gabbard GO. Psychiatria. MEDIPAGE, Warszawa 2012.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest Via Medica sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl