English Polski
Vol 18, No 1 (2021)
Review paper
Published online: 2020-11-16
Page views 5267
Article views/downloads 814
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Psychoorganic syndrome: past and present

Marek Jarema1
Psychiatria 2021;18(1):42-46.

Abstract

The term „Psychoorganic syndrome” was widely used in the past. This term indicated that the organic” (structural)
changes in the brain are the base for various psychopathological manifestations. This term was abandoned due
to the lack of specific symptomathology and difficulty in identification the kind of brain changes with the use
of available diagnostic techniques as well as the difficulties to identify the connection between the symptoms
and brain abnormalities. This is of special meaning in forensic psychiatry. It was substituted by „Other mental
disorders caused by brain damage or brain dysfunction, or medical conditions” (F06).

Article available in PDF format

Add to basket: 49.00 PLN

Aready have access?

References

 1. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10). Uniw Wyd Med „Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Kraków-Warszawa 1998.
 2. Bilikiewicz A, Parnowski T, Liberski PP, Bratosiewicz J. Choroby układu nerwowego przebiegające z otępieniem. In: Bilikiewicz A, Pużyński S, Rybakowski J, Wciórka J. ed. Psychiatria, t.2. Wyd Med.Urban i Partner, Wrocław 2002: 43–99.
 3. Bilikiewicz A. Organiczny zespół amnestyczny (Korsakowa). In: Bilikiewicz A, Pużyński S, Rybakowski J, Wciórka J. ed. Psychiatria. Wyd. Med.Urban & Partner, Wrocław 2002: 100–105.
 4. Korzeniowski L, Pużyński S. Encyklopedyczny słownik psychiatrii. PZWL, Warszawa 1986: 645–646.
 5. Jarema M, Kozłowska U. Porównanie klinicznej i psychologicznej oceny objawów organicznego uszkodzenia mózgu. Psychiat Pol. 1974; 8: 495–499.
 6. Jarema M, Kramarz E, Warnecka-Przybylska M. Próba zastosowania skali objawów organicznego uszkodzenia mózgu w diagnostyce zespołu psychoorganicznego. Psychiatr Pol. 1984; 18: 451–456.
 7. Jarema M. W sprawie pneumoencefalografii w orzecznictwie sądowo-psychiatrycznym. Psychiat Pol. 1977; 11: 191–196.
 8. Jarema M. Zespoły psychoorganiczne u pacjentów z symetrycznymi zanikami mózgu w tomografii komputerowej. Psychiat Pol. 1985; 19: 194–201.
 9. Jarema M. Badanie przepływu mózgowego, pozytronowa emisyjna tomografia i jądrowy rezonans magnetyczny - postępy w diagnostyce zaburzeń krążenia mózgowego o symptomatyce psychiatrycznej. Psychiat Pol. 1985; 19: 321–324.
 10. Fähndrich E, Gebhart E, Neumann H. Zum Problem der Diagnosensicherung der hirnorganischen Psychosyndrome. Arch Psychiat Nervenkr. 1981; 229: 239–248.
 11. Haukvik UK, Hartberg CB, Agartz I. Schizophrenia--what does structural MRI show? Tidsskr Nor Laegeforen. 2013; 133(8): 850–853.
 12. Harvey PD, Rosenthal JB. Treatment resistant schizophrenia: Course of brain structure and function. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2016; 70: 111–116.
 13. Haren NEV, Cahn W, Pol HEH, et al. Confounders of excessive brain volume loss in schizophrenia. Neuroscience & Biobehavioral Reviews. 2013; 37(10): 2418–2423.
 14. Cropley VL, Klauser P, Lenroot RK, et al. Accelerated Gray and White Matter Deterioration With Age in Schizophrenia. Am J Psychiatry. 2017; 174(3): 286–295.
 15. Minkova L, Habich A, Peter J, et al. Gray matter asymmetries in aging and neurodegeneration: A review and meta-analysis. Hum Brain Mapp. 2017; 38(12): 5890–5904.
 16. Schmidt R, Grazer A, Enzinger C, et al. MRI-detected white matter lesions: do they really matter? J Neural Transm (Vienna). 2011; 118(5): 673–681.
 17. Piguet O, Double KL, Kril JJ, et al. White matter loss in healthy ageing: a postmortem analysis. Neurobiol Aging. 2009; 30(8): 1288–1295.
 18. Jarema M. Badanie EEG w ocenie objawów organicznego uszkodzenia mózgu. Psychiatr Pol. 1977; 11: 439–444.
 19. Thiele K, Quinting JM, Stenneken P. New ways to analyze word generation performance in brain injury: A systematic review and meta-analysis of additional performance measures. J Clin Exp Neuropsychol. 2016; 38(7): 764–781.