English Polski
Vol 17, No 3 (2020)
Review paper
Published online: 2020-07-13

open access

Page views 857
Article views/downloads 394
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

To discern the beauty of psychiatry. Junior doctors’ experiences, and support for their professional development

Krzysztof Walczewski12, Artur Mysiński2, Miłosz Badura3, Łukasz Cichocki12
Psychiatria 2020;17(3):155-161.

Abstract

A written account of experiences of psychiatric patient contact at an inpatient ward has prompted reflection on the role of bonds of fellowship in postgraduate specialty training. Exchange of experiences between junior doctors and their more experienced, senior colleagues takes the form of a natural exchange of knowledge and inter-generational learning. This type of mentoring is considered a significant element of postgraduate training both in psychiatry and the other medical specialties

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

 1. Damasio A. Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2016.
 2. Roca M, Gili M, Garcia-Garcia M, et al. Prevalence and comorbidity of common mental disorders in primary care. J Affect Disord. 2009; 119(1-3): 52–58.
 3. Ali M. Communication skills 5: Effective listening and observation. Nursing Times [online]. 2018; 114(4): 56-57.
 4. Greenfield S, Kaplan S, Ware JE. Expanding patient involvement in care. Effects on patient outcomes. Ann Intern Med. 1985; 102(4): 520–528.
 5. Jankowska K, Pasierski T. Medical communication: a core medical competence. Pol Arch Med Wewn. 2014; 124(7-8): 350–351.
 6. Jarosz M, Kawczyńska-Butrym Z, Włoszczak-Szuzda A. Modele komunikacyjne relacji lekarz-pacjent-rodzina. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. 2012; 18(3): 212-218.
 7. Kiejna A, Piotrowski P, Adamowski T, et al. The prevalence of common mental disorders in the population of adult Poles by sex and age structure – an EZOP Poland study. Psychiatria Polska. 2015; 49: 15–27.
 8. Słowik P, Walczewski K, Müldner-Nieckowski Ł. Konsultacja profilaktyczna jako możliwość prowadzenia edukacji prozdrowotnej w zakresie profilaktyki depresji. Przebieg badań i analiza programu. In: Borzęcki A, Walczewski K. ed. Problemy współczesnej higieny. Norbertinum Drukarnia-Księgarnia, Lublin 2016: 329–347.
 9. Suwalska J, Suwalska A, Neumann-Podczaska A, et al. Studenci medycyny a styg-matyzacja z powodu depresji. Część I Stygmatyzacja pacjentów Psychiatr Pol. 2017; 51(3): 495–502.
 10. Suwalska J, Suwalska A, Szczygieł M, et al. Studenci medycyny a stygmatyzacja z powodu depresji. Część II Autostygmatyzacja Psychiatr Pol [online. 2017; 62: 1–11.
 11. Searls H. Collected papers on schizofrenia and related subjects. Taylor&Francis Ltd, London 1993: 273–283.
 12. Cichocki Ł, Walczewski K, Kędziora-Wysocka M, et al. Doświadczenie tworzenia i wprowadzania zajęć z zakresu propedeutyki psychiatrii dla studentów medycyny – szanse i trudności. Psychiatria. 2019; 16(4): 212–217.
 13. Bomba J. Europejskie ramy kompetencji w psychiatrii. Psychiatr Pol. 2011; 45(1): 135–163.
 14. Murawiec S. Głos w dyskusji: wartość własnego szkolenia terapeutycznego. Wiadomo-ści Psychiatryczne. 2004; 7(4): 317–319.