Vol 17, No 3 (2020)
Review paper
Published online: 2020-07-13
Get Citation

To discern the beauty of psychiatry. Junior doctors’ experiences, and support for their professional development

Krzysztof Walczewski, Artur Mysiński, Miłosz Badura, Łukasz Cichocki
DOI: 10.5603/PSYCH.2020.0026
·
Psychiatria 2020;17(3):155-161.

paid access

Vol 17, No 3 (2020)
Prace poglądowe - nadesłane
Published online: 2020-07-13

Abstract

A written account of experiences of psychiatric patient contact at an inpatient ward has prompted reflection on the role of bonds of fellowship in postgraduate specialty training. Exchange of experiences between junior doctors and their more experienced, senior colleagues takes the form of a natural exchange of knowledge and inter-generational learning. This type of mentoring is considered a significant element of postgraduate training both in psychiatry and the other medical specialties

Abstract

A written account of experiences of psychiatric patient contact at an inpatient ward has prompted reflection on the role of bonds of fellowship in postgraduate specialty training. Exchange of experiences between junior doctors and their more experienced, senior colleagues takes the form of a natural exchange of knowledge and inter-generational learning. This type of mentoring is considered a significant element of postgraduate training both in psychiatry and the other medical specialties
Get Citation

Keywords

psychiatry, education, medical specialty, professional experience

About this article
Title

To discern the beauty of psychiatry. Junior doctors’ experiences, and support for their professional development

Journal

Psychiatria (Psychiatry)

Issue

Vol 17, No 3 (2020)

Article type

Review paper

Pages

155-161

Published online

2020-07-13

DOI

10.5603/PSYCH.2020.0026

Bibliographic record

Psychiatria 2020;17(3):155-161.

Keywords

psychiatry
education
medical specialty
professional experience

Authors

Krzysztof Walczewski
Artur Mysiński
Miłosz Badura
Łukasz Cichocki

References (14)
 1. Damasio A. Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2016.
 2. Roca M, Gili M, Garcia-Garcia M, et al. Prevalence and comorbidity of common mental disorders in primary care. J Affect Disord. 2009; 119(1-3): 52–58.
 3. Ali M. Communication skills 5: Effective listening and observation. Nursing Times [online]. 2018; 114(4): 56-57.
 4. Greenfield S, Kaplan S, Ware JE. Expanding patient involvement in care. Effects on patient outcomes. Ann Intern Med. 1985; 102(4): 520–528.
 5. Jankowska K, Pasierski T. Medical communication: a core medical competence. Pol Arch Med Wewn. 2014; 124(7-8): 350–351.
 6. Jarosz M, Kawczyńska-Butrym Z, Włoszczak-Szuzda A. Modele komunikacyjne relacji lekarz-pacjent-rodzina. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. 2012; 18(3): 212-218.
 7. Kiejna A, Piotrowski P, Adamowski T, et al. The prevalence of common mental disorders in the population of adult Poles by sex and age structure – an EZOP Poland study. Psychiatria Polska. 2015; 49: 15–27.
 8. Słowik P, Walczewski K, Müldner-Nieckowski Ł. Konsultacja profilaktyczna jako możliwość prowadzenia edukacji prozdrowotnej w zakresie profilaktyki depresji. Przebieg badań i analiza programu. In: Borzęcki A, Walczewski K. ed. Problemy współczesnej higieny. Norbertinum Drukarnia-Księgarnia, Lublin 2016: 329–347.
 9. Suwalska J, Suwalska A, Neumann-Podczaska A, et al. Studenci medycyny a styg-matyzacja z powodu depresji. Część I Stygmatyzacja pacjentów Psychiatr Pol. 2017; 51(3): 495–502.
 10. Suwalska J, Suwalska A, Szczygieł M, et al. Studenci medycyny a stygmatyzacja z powodu depresji. Część II Autostygmatyzacja Psychiatr Pol [online. 2017; 62: 1–11.
 11. Searls H. Collected papers on schizofrenia and related subjects. Taylor&Francis Ltd, London 1993: 273–283.
 12. Cichocki Ł, Walczewski K, Kędziora-Wysocka M, et al. Doświadczenie tworzenia i wprowadzania zajęć z zakresu propedeutyki psychiatrii dla studentów medycyny – szanse i trudności. Psychiatria. 2019; 16(4): 212–217.
 13. Bomba J. Europejskie ramy kompetencji w psychiatrii. Psychiatr Pol. 2011; 45(1): 135–163.
 14. Murawiec S. Głos w dyskusji: wartość własnego szkolenia terapeutycznego. Wiadomo-ści Psychiatryczne. 2004; 7(4): 317–319.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest Via Medica sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl