Vol 16, No 3 (2019)
Conference report / Report
Get Citation

Edukowanie chorych na schizofrenię — czy jest potrzebne? Raport z programu edukacyjnego: „Z tą chorobą można żyć. Celowany program edukacyjny dla pacjentów chorych na chorobę afektywną dwubiegunową w I epizodzie”

Iwona Patejuk-Mazurek
Psychiatria 2019;16(3):169-174.

paid access

Vol 16, No 3 (2019)
Report

Abstract

Not available

Abstract

Not available
Get Citation
About this article
Title

Edukowanie chorych na schizofrenię — czy jest potrzebne? Raport z programu edukacyjnego: „Z tą chorobą można żyć. Celowany program edukacyjny dla pacjentów chorych na chorobę afektywną dwubiegunową w I epizodzie”

Journal

Psychiatria (Psychiatry)

Issue

Vol 16, No 3 (2019)

Article type

Conference report / Report

Pages

169-174

Bibliographic record

Psychiatria 2019;16(3):169-174.

Authors

Iwona Patejuk-Mazurek

References (8)
  1. Gałecki P, Szulc A. Psychiatria. Edra Urban & Partner, Wrocław 2018.
  2. Jarema M. Psychiatria. PWZL, Warszawa 2016.
  3. ICD-10. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesa- lius, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Kraków-Warszawa 2000.
  4. Meder J. Rehabilitacja przewlekle chorych psychicznie. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków. 2000.
  5. Kuipers Lr, red L. Praca z rodzinami chorych na schizofrenię. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 1997.
  6. Sawicka M. Nabywanie kompetencji społecznych przez osoby przewlekle chore na schizofrenię. In: Psychoterapia schizofrenii. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 2006.
  7. Jones PB, red PB. Schizofrenia. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007.
  8. Raport „Program edukacyjny: z tą chorobą można żyć. Brass, Warszawa 2019.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest Via Medica sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl