Editorial Team

Redaktor Naczelny
 1. Michał Lew-Starowicz Poland AffiliationCentre of Postgraduate Medical Education, Warsaw, Poland, Poland
Deputy Editor
 1. Wojciech Merk Poland AffiliationKlinika Psychiatrii Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
Redakcja
 1. Izabela Jąderek kontakt@izabelajaderek.pl Poland AffiliationKlinika Psychiatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
 2. Ewelina Kowalewska ewelina.kowalewska1@gmail.com Poland AffiliationKlinika Psychiatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 3. Andrzej Silczuk silczuk@wp.pl Poland AffiliationZakład Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 4. Filip Szumski fszumski@amu.edu.pl Poland AffiliationDepartment of Social and Clinical Sexology Faculty of Psychology and Cognitive Sciences Adam Mickiewicz University, Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań
Przewodniczący Rady Naukowej
 1. Agata Szulc Poland AffiliationKlinika Psychiatryczna, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
Rada Naukowa
 1. Alina Borkowska Poland AffiliationCollegium Medicum, Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland
 2. Bogusław Borys Poland AffiliationEmerytowany kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Poland
 3. Andrzej Czernikiewicz Poland AffiliationKatedra Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Poland
 4. Marcin J. Jabłoński Poland AffiliationUniwerytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, IX Wieków Kielc 19a, 25-516 Kielce, Poland
 5. Andrzej Jakubczyk Poland AffiliationOddział III Psychiatryczny, Ośrodek Leczenia Specjalistycznego, Szpital Nowowiejski w Warszawie, Poland
 6. Małgorzata Janas-Kozik Poland AffiliationKatedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Wydział Nauk Medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Poland
 7. Jan Jaracz Poland AffiliationKlinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poland
 8. Vassilis Kapsambelis France AffiliationDepartment of Psychiatry Mental Health Association XIII, Paris, France
 9. Hanna Kostyło Poland AffiliationKatedra i Zakład Pedagogiki i Dydaktyki Pielęgniarskiej, CM UMK w Bydgoszczy, Poland
 10. Katarzyna Kucharska Poland AffiliationInstytut Psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Poland
 11. Jerzy Leszek Poland AffiliationDepartment of Psychiatry, Wroclaw Medical University
 12. Henry Zvi Lothane United States AffiliationDepartment of Psychiatry, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, United States
 13. Marta Makara-Studzińska Poland AffiliationDepartment of Ophthalmology, Clinic of Ophthalmology and Ocular Oncology, Jagiellonian University, Medical College, Krakow, Poland
 14. Walter Nieves
 15. Ivan Urlić Croatia AffiliationMedical School, University of Split, Croatia
Honorary Member of the Scientific Board
 1. Jerzy Landowski Poland AffiliationUniversity Clinical Centre in Gdańsk
Redaktor Prowadząca
 1. Marta Gołojuch marta.golojuch@viamedica.pl PolandRegulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl