Vol 16, No 3 (2019)
Research paper
Published online: 2019-07-19
Get Citation

Sexual function and anxiety in a group of psychiatric patients

Dominika Kędzierska, Marta Dębowska
Psychiatria 2019;16(3):124-131.

paid access

Vol 16, No 3 (2019)
Prace oryginalne - nadesłane
Published online: 2019-07-19

Abstract

Introduction: Sexual function is an important level of human functioning, and its satisfactory level necessary to achieve mental well-being. However, according to many reports, in the group of patients treated psychiatrically this is the area particularly exposed to the occurrence of dysfunction, both in the somatic and mental sphere. The aim of the work is to verify the relationship between the level of anxiety felt and the level of sexual functioning among people treated psychiatrically. Material and methods: The study involved 40 patients treated psychiatrically aged 18-65, fulfilling the criteria for the diagnosis of mental disorders and 40 healthy people who gave informed consent to participate in the study. Self-Sexuality Questionnaire, Sexual Women Function Index (FSFI), erectile dysfunction questionnaire (IIEF), Sexual Disorders Questionnaire and Scale Mell-Krat separate for women and men and Anxiety Questionnaire: STAI Questionnaire, or Inventory State and Characteristics of Anxiety. Results: Comparison of the research group with the control group showed correlations of the mental state with disorders of sexual function. In the study group, sexual dysfunction was also more common. Significant positive correlation (r = 0.48, p <0.05) in the KZS-S study in the category of "sexual dysfunction" indicated that women in the research group achieved a higher result in this section than women in the control group. In men classified as mentally ill, a widespread occurrence of sexual dysfunction was also observed. The results of the IIFE questionnaire showed much more frequent problems with inducing and maintaining an erection (r = 0.52, p <0.05). Conclusions: Psychiatric patients are definitely less satisfied with their sex life than healthy people. In people with comorbid anxiety or anxiety disorders, sexual dysfunctions are more often observed. This proves the need to study the sexual sphere of patients in order to improve their well-being.

Abstract

Introduction: Sexual function is an important level of human functioning, and its satisfactory level necessary to achieve mental well-being. However, according to many reports, in the group of patients treated psychiatrically this is the area particularly exposed to the occurrence of dysfunction, both in the somatic and mental sphere. The aim of the work is to verify the relationship between the level of anxiety felt and the level of sexual functioning among people treated psychiatrically. Material and methods: The study involved 40 patients treated psychiatrically aged 18-65, fulfilling the criteria for the diagnosis of mental disorders and 40 healthy people who gave informed consent to participate in the study. Self-Sexuality Questionnaire, Sexual Women Function Index (FSFI), erectile dysfunction questionnaire (IIEF), Sexual Disorders Questionnaire and Scale Mell-Krat separate for women and men and Anxiety Questionnaire: STAI Questionnaire, or Inventory State and Characteristics of Anxiety. Results: Comparison of the research group with the control group showed correlations of the mental state with disorders of sexual function. In the study group, sexual dysfunction was also more common. Significant positive correlation (r = 0.48, p <0.05) in the KZS-S study in the category of "sexual dysfunction" indicated that women in the research group achieved a higher result in this section than women in the control group. In men classified as mentally ill, a widespread occurrence of sexual dysfunction was also observed. The results of the IIFE questionnaire showed much more frequent problems with inducing and maintaining an erection (r = 0.52, p <0.05). Conclusions: Psychiatric patients are definitely less satisfied with their sex life than healthy people. In people with comorbid anxiety or anxiety disorders, sexual dysfunctions are more often observed. This proves the need to study the sexual sphere of patients in order to improve their well-being.
Get Citation

Keywords

sexuality, anxiety, mental disorders, sexual dysfunctions

About this article
Title

Sexual function and anxiety in a group of psychiatric patients

Journal

Psychiatria (Psychiatry)

Issue

Vol 16, No 3 (2019)

Article type

Research paper

Pages

124-131

Published online

2019-07-19

Bibliographic record

Psychiatria 2019;16(3):124-131.

Keywords

sexuality
anxiety
mental disorders
sexual dysfunctions

Authors

Dominika Kędzierska
Marta Dębowska

References (56)
 1. McCabe MP, Sharlip ID, Atalla E, et al. Definitions of Sexual Dysfunctions in Women and Men: A Consensus Statement From the Fourth International Consultation on Sexual Medicine 2015. J Sex Med. 2016; 13(2): 135–143.
 2. Jodko A, Łowacz J, Kokoszka J. Zgłaszanie zaburzeń funkcji seksualnych jako objawu podczas terapii zaburzeń lękowych. Seksuologia Polska. 2008: 26–32.
 3. Clayton AH, Alkis AR, Parikh NB, et al. Sexual dysfunction due to psychotropic medications. Psychiatr Clin North Am. 2016; 39(3): 427–463.
 4. Oettingen J. Dysfunkcje seksualne - podejście oparte na teorii poznawczej. Seksuologia Polska. 2013: 68–70.
 5. Colón Vilar G, Concepción E, Galynker I, et al. Assessment of sexual fantasies in psychiatric inpatients with mood and psychotic disorders and comorbid personality disorder traits. J Sex Med. 2016; 13(2): 262–269.
 6. Izdebski Z. Wprowadzenie do seksuolności człowieka. In: Seksuologia Polaków na początku XXI wieku. Studium badawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego , Kraków 2012: 48–49.
 7. Internetowa encyklopedia PWN. https://encyklopedia.pwn.pl/ (26.02.2018).
 8. Kucz EA. Biologiczne aspekty seksualności człowieka. In: Beisert M. ed. Seksualność w cyklu życia człowieka. Zakład wydawniczy K. Domke, Poznań 2004: 29–35.
 9. Beisert M. Psychofizjologia Seksualności. In: Lew-Starowicz Z, Skrzypulec V. ed. Podstawy seksuologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010 : 83–84.
 10. Lew-Starowicz Z. Seksuologia psychospołeczne. In: Lew-Starowicz Z, Skrzypulec V. ed. Podstawy seksuologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010: 25–33.
 11. Załustowicz A. Osoby z zaburzenia psychicznymi mieszkające w domu pomocy społecznej-niektóre włąściwości rozwoju i funkcjonowania seksualnego. Nowiny Lekarskie. 2011: 373–382.
 12. Lew-Starowicz, Z. Zaburzenia seksualne uwarunkowane kulturowo. W: M. Lew-Starowicz, Z. Lew-Starowicz i V. Skrzypulec-Plinta, redaktorzy Seksuologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017, s. : 525–531.
 13. Flatow E. Zdrowie seksualne w podstawach i zachowaniach studentów. Studium porównawcze na przykładzie Angli i Francji. , Poznań 2011.
 14. Lew-Starowicz Z. Zaburzenia seksualne. Termedia, Poznań 2017: 11–13.
 15. Brzeska A, Marcinek P. Problematyka seksuologiczna w szpitalu psychiatrycznym. Seksuologia Polska. 2008: 57–58.
 16. Kuczyński W, Rzewuska M, Luks M. Wpływ leków przeciwpsychotycznych na funkcje seksualne. Seksuologia Polska. 2003 : 23–29.
 17. Basson R, Gilks T. Women's sexual dysfunction associated with psychiatric disorders and their treatment. Womens Health (Lond). 2018; 14: 1745506518762664.
 18. Lew-Starowicz M. Problemy seksualne w psychiatrii. In: Lew-Starowicz Z, Skrzypulec-Plinta V. ed. Seksuologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017: 425–438.
 19. Waldinger MD. Psychiatric disorders and sexual dysfunction. Handb Clin Neurol. 2015; 130: 469–489.
 20. Baggaley M. Sexual dysfunction in schizophrenia: focus on recent evidence. Hum Psychopharmacol. 2008; 23(3): 201–209.
 21. de Boer MK, Castelein S, Wiersma D, et al. The facts about sexual (Dys)function in schizophrenia: an overview of clinically relevant findings. Schizophr Bull. 2015; 41(3): 674–686.
 22. Williams K, Reynolds M. Sexual Dysfunction in Major Depression. CNS Spectrums. 2014; 11(S9): 19–23.
 23. Grover S, Mattoo SK, Pendharkar S, et al. Sexual dysfunction in patients with alcohol and opioid dependence. Indian J Psychol Med. 2014; 36(4): 355–365.
 24. Małus A, Galińska-Skok B, Konarzewska B, et al. Podejmowanie tematów seksualnych w rozmowie lekarza z pacjentem w ambulatoryjnym leczeniu psychiatrycznym. Seksuologia Polska. 2014: 51–57.
 25. Zemishlany Z, Weizman A. The impact of mental illness on sexual dysfunction. Adv Psychosom Med. 2008; 29: 89–106.
 26. Berner M. [Sexual dysfunction associated with psychotropic drugs and treatment options]. Nervenarzt. 2017; 88(5): 459–465.
 27. Gmitrowicz A, Kropiwnicki P Zaburzenia lękowe. http://a.umed.pl/psychiatria/dydaktyka/2016/Zaburzenia%20lekowe. (12.03.2019).
 28. Chuchra M, Pawłowska B. Współzależności między lękiem a przedchorobowym i aktualnym obrazem siebie u chorych na schizofrenię paranoidalną. Psychiatria Polska. 2005: 327–336.
 29. Koszewska I, Święcicki Ł. Lęk w przebiegu innych zaburzeń psychicznych. In: Nie bój się lęku. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008: 88–94.
 30. Jackowska E. Stygmatyzacja i wykluczenie społeczne osób chorujących na schizofrenię – przegląd badań i mechanizmy psychologiczne. Psychiatria Polska. 2009: 655–670.
 31. Herek G. Confronting sexual stigma and prejudice: theory and practice. Journal of Social Issues. 2007; 63(4): 905–925.
 32. Lipczyński, A. Lęk dezintegracyjny u chorych na schizofrenię- www.psychiatria.pl. http://www.psychiatria.pl/artykul/lek-dezintegracyjny-u-chorych-na-schizofrenie/732 (2.05.2019).
 33. Koszewska I, Święcicki Ł. Rodzaje zaburzeń lękowych. In: Nie bój się lęku. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008: 36–55.
 34. Zięba A, Siwek M, Wróbel A, et al. Miejsce lęku w obrazie psychopatologicznym depresji. Lęk i depresja. 2003: 87–97.
 35. Jaeschke R, Siwek M, Grabski B, et al. Współwystępowanie zaburzeń depresyjnych i lękowych. Psychiatria. 2010: 189–197.
 36. Preeti S, Jayaram SD, Chittaranjan A. Sexual Dysfunction in Patients with Antidepressant-treated Anxiety or Depressive Disorders: a Pragmatic Multivariable Longitudinal Study. East Asian Arch Psychiatry. 2018; 28(1): 9–16.
 37. Koszewska I, Święcicki Ł. Lęk a osobowość. In: Nie bój się lęku. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008: 83–87.
 38. Hammen C. Definiowanie i diagnozowanie depresji . In: Trzebiatowska M. ed. Depresja. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006 : 29–33.
 39. Laurent SM, Simons AD. Sexual dysfunction in depression and anxiety: conceptualizing sexual dysfunction as part of an internalizing dimension. Clin Psychol Rev. 2009; 29(7): 573–585.
 40. McCabe M, Althof SE, Assalian P, et al. Psychological and interpersonal dimensions of sexual function and dysfunction. J Sex Med. 2010; 7(1 Pt 2): 327–336.
 41. Mielimąka M, Rutkowski K, Cyranka K, et al. Lęk – cecha i lęk – stan u pacjentów leczonych intensywną, krótkoterminową psychoterapią grupową z powodu zaburzeń nerwicowych i osobowości. Psychiatria Polska. 2017: 1165–1179.
 42. Kayhan F, Küçük A, Satan Y, et al. Sexual dysfunction, mood, anxiety, and personality disorders in female patients with fibromyalgia. Neuropsychiatr Dis Treat. 2016; 12: 349–355.
 43. Lew-Starowicz M. Zaburzenia erekcji . In: Lew-Starowicz M, Lew-Starowicz Z, Skrzypulec-Plinta V. ed. Seksuologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017: 260–275.
 44. Zhang X, Tang D, Xu C, et al. The relationship between self-estimated intravaginal ejaculatory latency time and International Prostate Symptom Score in middle-aged men complaining of ejaculating prematurely in China. J Sex Med. 2015; 12(3): 705–712.
 45. Corretti G, Baldi I. The relationship between anxiety disorders and sexual dysfunction. Psychiatric Times. 2007.
 46. Kwiatkowska S, Kocur D. Życie seksualne pacjentów cierpiących na wybrane zaburzenia nerwicowe. Seksuologia Polska. 2017: 9–16.
 47. Bossini L, Fortini V, Casolaro I, et al. Dysfunkcje seksualne, choroby psychiczne jakość życia – praca przeglądowa. Psychiatria Polska. 2014: 715–726.
 48. Janus M, Szulc A. Seksuologiczne narzędzia diagnostyczne w Polsce i na świecie. Seksuologia Polska. 2015: 31–35.
 49. Brodniak WA, Kasperek-Zimowska B B, Sarol-Kulka A. Zaburzenia seksualne w chorobach psychicznych. In: Ostrowska A. ed. O seksualności osób niepełnosprawnych. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2007: 65.
 50. Wróbel M, Mosiołek A. Dysfunkcje seksualne w przebiegu zaburzeń depresyjnych. Psychiatria. 2018; 15(1): 39–44.
 51. Kennedy SH, Rizvi S. Sexual dysfunction, depression, and the impact of antidepressants. J Clin Psychopharmacol. 2009; 29(2): 157–164.
 52. Jakima S, Murawiec S. Problemy seksualne w schizofrenii. Seksuologia Polska . 2008; 2: 83–90.
 53. Chojnowski J, Więdłocha M, Mosiołek A. Zaburzenia seksualne u pacjentów ze schizofrenią. Psychiatria. 2017 ; 14(1): 35–39.
 54. Tejkowski S. Zaburzenia seksualne u pacjentów chorujących na nerwicę i zaburzenia osobowości. Psychoter. 1986; 58(3): 39–46.
 55. Araszkiewicz A, Krzemińska A. Zaburzenia seksualne u pacjentów z zespołem lęku napadowego i zespołem lęku społecznego. Psychiatria Ogólna. 2013; 27: 31.
 56. Jankowiak B, Waszyńska K. Postawy wobec związków intymnych mężczyzn hetero-, homo- i biseksualnych. Psychiatria. 2017 ; 14(4): 232–241.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest Via Medica sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl