Vol 16, No 2 (2019)
Case report
Get Citation

The application of promazine in the treatment of anxiety and psychomotor agitation

Paweł Mierzejewski
Psychiatria 2019;16(2):91-93.

paid access

Vol 16, No 2 (2019)
Prace kazuistyczne

Abstract

Promazyna jest pochodną fenotiazyny o działaniu wieloreceptorowym wykazującym umiarkowane działanie przeciwpsychotyczne
i uspokajające. Promazyna jest wskazana do krótkotrwałego leczenia wspomagającego umiarkowanego lub
ciężkiego pobudzenia psychoruchowego oraz leczenia pobudzenia i niepokoju u osób starszych. W artykule omówiono
podstawowe mechanizmy działania leku oraz przedstawiono dwa przypadki zastopowaniu leku w klinice. Pierwszy
przypadek dotyczy pacjenta w wieku 67 lat od wielu lat cierpiącego na zaburzenia lękowe, z dużą komponentą niepokoju,
oraz mającego problem z zasypianiem. Drugi opis dotyczy pacjenta lat 46 chorującego od 20 lat na schizofrenię
paranoidalną, u którego doszło do pogorszenia stanu zdrowia, wystąpienia objawów pobudzenia i agresji. W obu
przypadkach zastosowanie promazany pozwoliło na skuteczne opanowanie objawów chorobowych.

Abstract

Promazyna jest pochodną fenotiazyny o działaniu wieloreceptorowym wykazującym umiarkowane działanie przeciwpsychotyczne
i uspokajające. Promazyna jest wskazana do krótkotrwałego leczenia wspomagającego umiarkowanego lub
ciężkiego pobudzenia psychoruchowego oraz leczenia pobudzenia i niepokoju u osób starszych. W artykule omówiono
podstawowe mechanizmy działania leku oraz przedstawiono dwa przypadki zastopowaniu leku w klinice. Pierwszy
przypadek dotyczy pacjenta w wieku 67 lat od wielu lat cierpiącego na zaburzenia lękowe, z dużą komponentą niepokoju,
oraz mającego problem z zasypianiem. Drugi opis dotyczy pacjenta lat 46 chorującego od 20 lat na schizofrenię
paranoidalną, u którego doszło do pogorszenia stanu zdrowia, wystąpienia objawów pobudzenia i agresji. W obu
przypadkach zastosowanie promazany pozwoliło na skuteczne opanowanie objawów chorobowych.

Get Citation

Keywords

promazine, restlessness, agitation, case report

About this article
Title

The application of promazine in the treatment of anxiety and psychomotor agitation

Journal

Psychiatria (Psychiatry)

Issue

Vol 16, No 2 (2019)

Article type

Case report

Pages

91-93

Bibliographic record

Psychiatria 2019;16(2):91-93.

Keywords

promazine
restlessness
agitation
case report

Authors

Paweł Mierzejewski

References (8)
  1. PubChem: Promazine. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/promazine#section=Top.
  2. DrugBank: Promazine. https://www.drugbank.ca/drugs/DB00420.
  3. Hu OY, Tang HS, Sheeng TY, et al. Pharmacokinetics of promazine: I. Disposition in patients with acute viral hepatitis B. Biopharm Drug Dispos. 1990; 11(7): 557–568.
  4. Schleifer J. Leczenie ostrego pobudzenia w psychozie: podejście oparte na dowodach w Stanach Zjednoczonych. Adv Psychiatr Treat. 2011; 17: 91–100.
  5. Jarema M. Standardy leczenia farmakologicznego. Via Medica, Gdańsk 2015.
  6. Miller DD, Caroff SN, Davis SM, et al. Clinical Antipsychotic Trials of Intervention Effectiveness (CATIE) Investigators. Extrapyramidal side-effects of antipsychotics in a randomised trial. Br J Psychiatry. 2008; 193(4): 279–288.
  7. Altamura AC, Sassella F, Santini A, et al. Intramuscular preparations of antipsychotics: uses and relevance in clinical practice. Drugs. 2003; 63(5): 493–512.
  8. De Fruyt J, Demyttenaere K. Rapid tranquilization: new approaches in the emergency treatment of behavioral disturbances. Eur Psychiatry. 2004; 19(5): 243–249.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest Via Medica sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl