Vol 16, No 3 (2019)
Review paper
Published online: 2019-07-18
Get Citation

The impact of nutrition on mental health in psychiatric opinion

Krzysztof Szczygieł, Jerzy Samochowiec
Psychiatria 2019;16(3):146-153.

paid access

Vol 16, No 3 (2019)
Prace poglądowe - nadesłane
Published online: 2019-07-18

Abstract

W ostatnich latach rośnie liczba badań dotycząca znaczenia diety wśród pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. W większości z nich poruszane są zagadnienia związane z wpływem mikrobioty na stan psychiczny, funkcjonowaniem osi jelitowo-mózgowej, bariery jelitowej, teorii zapalnej zaburzeń psychicznych. Znaczenia nabierają badania dotyczące wykorzystania neuroobrazowania w poznaniu nawyków żywieniowych, zastosowania psychobiotyków, jako formy leczenia wspomagającego w medycynie. Poszukuje się w psychiatrii markerów, które mogłyby posłużyć identyfikacji stanów przedchorobowych i stanów wysokiego ryzyka. Część badaczy upatruje ich w składnikach odżywczych. Praca ta ma na celu przedstawienie zagadnień, które stały się w ostatnich latach interesujące dla wielu badaczy, gdyż obrazują jak duży wpływ ma odżywianie na patofizjologię zaburzeń psychicznych. Jednocześnie jest próbą podkreślenia znaczenia nutripsychiatrii w dzisiejszych czasach. Próbą pokazania konsekwencji zmian globalnych na codzienne funkcjonowanie człowieka, które znajdują odzwierciedlenie w zdrowiu psychicznym. Dodatkowo pokazuje kierunek dalszych badań w stronę niefarmakologicznych oddziaływań terapeutycznych. Mogą mieć one swój pozytywny skutek, jako dodatkowy czynnik wspierający obecne standardy postępowania leczniczego wobec zaburzeń psychicznych.

Abstract

W ostatnich latach rośnie liczba badań dotycząca znaczenia diety wśród pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. W większości z nich poruszane są zagadnienia związane z wpływem mikrobioty na stan psychiczny, funkcjonowaniem osi jelitowo-mózgowej, bariery jelitowej, teorii zapalnej zaburzeń psychicznych. Znaczenia nabierają badania dotyczące wykorzystania neuroobrazowania w poznaniu nawyków żywieniowych, zastosowania psychobiotyków, jako formy leczenia wspomagającego w medycynie. Poszukuje się w psychiatrii markerów, które mogłyby posłużyć identyfikacji stanów przedchorobowych i stanów wysokiego ryzyka. Część badaczy upatruje ich w składnikach odżywczych. Praca ta ma na celu przedstawienie zagadnień, które stały się w ostatnich latach interesujące dla wielu badaczy, gdyż obrazują jak duży wpływ ma odżywianie na patofizjologię zaburzeń psychicznych. Jednocześnie jest próbą podkreślenia znaczenia nutripsychiatrii w dzisiejszych czasach. Próbą pokazania konsekwencji zmian globalnych na codzienne funkcjonowanie człowieka, które znajdują odzwierciedlenie w zdrowiu psychicznym. Dodatkowo pokazuje kierunek dalszych badań w stronę niefarmakologicznych oddziaływań terapeutycznych. Mogą mieć one swój pozytywny skutek, jako dodatkowy czynnik wspierający obecne standardy postępowania leczniczego wobec zaburzeń psychicznych.
Get Citation

Keywords

nutrition, psychiatry, mental health

About this article
Title

The impact of nutrition on mental health in psychiatric opinion

Journal

Psychiatria (Psychiatry)

Issue

Vol 16, No 3 (2019)

Article type

Review paper

Pages

146-153

Published online

2019-07-18

Bibliographic record

Psychiatria 2019;16(3):146-153.

Keywords

nutrition
psychiatry
mental health

Authors

Krzysztof Szczygieł
Jerzy Samochowiec

References (68)
 1. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 roku.
 2. Kirsch I, Deacon BJ, Huedo-Medina TB, et al. Initial severity and antidepressant benefits: a meta-analysis of data submitted to the Food and Drug Administration. PLoS Med. 2008; 5(2): e45.
 3. Hidaka BH. Depression as a disease of modernity: explanations for increasing prevalence. J Affect Disord. 2012; 140(3): 205–214.
 4. Baxter AJ, Patton G, Scott KM, et al. Global epidemiology of mental disorders: what are we missing? PLoS One. 2013; 8(6): e65514.
 5. Parker E, Goldman J, Moshfegh A. America’s nutrition report card: comparing WWEIA, NHANES 2007–2010 Usual nutrient intakes to dietary reference intakes. FASEB J. 2014; 28 (suppl): 384.2.
 6. Opie RS, Itsiopoulos C, Parletta N, et al. Dietary recommendations for the prevention of depression. Nutr Neurosci. 2017; 20(3): 161–171.
 7. Berk M, Williams LJ, Jacka FN, et al. So depression is an inflammatory disease, but where does the inflammation come from? BMC Med. 2013; 11: 200.
 8. Diniz BS, Mendes-Silva AP, Silva LB, et al. Oxidative stress markers imbalance in late-life depression. J Psychiatr Res. 2018; 102: 29–33.
 9. Guimarães LR, Jacka FN, Gama CS, et al. Serum levels of brain-derived neurotrophic factor in schizophrenia on a hypocaloric diet. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2008; 32(6): 1595–1598.
 10. Lai JS, Hiles S, Bisquera A, et al. A systematic review and meta-analysis of dietary patterns and depression in community-dwelling adults. Am J Clin Nutr. 2014; 99(1): 181–197.
 11. Akter S, Nanri A, Mizoue T, et al. Japan Public Health Center–based Prospective Study Group, Japan Public Health Center-Based Prospective Study Group, Japan Public Health Center-Based Prospective Study Group, Japan Public Health Center-based Prospective Study Group, Japan Public Health Center-based Prospective Study Group, Japan Public Health Center-based Prospective Study Group, Japan Public Health Center-based Prospective Study Group, Japan Public Health Center-based Prospective Study Group, Japan Public Health Center-based Prospective Study Group, JPHC FFQ Validation Study Group, Japan Public Health Center-based Prospective Study Group, Japan Public Health Center-based Prospective Study Group, Japan Public Health Center-based Prospective Study Group. Magnesium intake and type II diabetes in Japanese men and women: the Japan Public Health Center-based Prospective Study. Eur J Clin Nutr. 2010; 64(10): 1244–1247.
 12. Jacka FN, O'Neil A, Itsiopoulos C, et al. A randomised controlled trial of dietary improvement for adults with major depression (the 'SMILES' trial). BMC Med. 2017; 15(1): 23.
 13. Mischoulon D, Freeman MP. Omega-3 fatty acids in psychiatry. Psychiatr Clin North Am. 2013; 36(1): 15–23.
 14. Sarris J, Papakostas GI, Vitolo O, et al. S-adenosyl methionine (SAMe) versus escitalopram and placebo in major depression RCT: efficacy and effects of histamine and carnitine as moderators of response. J Affect Disord. 2014; 164: 76–81.
 15. Berk M, Malhi GS, Gray LJ, et al. The promise of N-acetylcysteine in neuropsychiatry. Trends Pharmacol Sci. 2013; 34(3): 167–177.
 16. Lai J, Moxey A, Nowak G, et al. The efficacy of zinc supplementation in depression: systematic review of randomised controlled trials. J Affect Disord. 2012; 136(1-2): e31–e39.
 17. Fava M, Mischoulon D. Folate in depression: efficacy, safety, differences in formulations, and clinical issues. J Clin Psychiatry. 2009; 70 Suppl 5: 12–17.
 18. Eyles DW, Burne THJ, McGrath JJ. Vitamin D, effects on brain development, adult brain function and the links between low levels of vitamin D and neuropsychiatric disease. Front Neuroendocrinol. 2013; 34(1): 47–64.
 19. Nyaradi A, Oddy WH, Hickling S, et al. The Relationship between Nutrition in Infancy and Cognitive Performance during Adolescence. Front Nutr. 2015; 2: 2.
 20. Morris MC. Nutritional determinants of cognitive aging and dementia. Proc Nutr Soc. 2012; 71(1): 1–13.
 21. Porubská K, Veit R, Preissl H, et al. Subjective feeling of appetite modulates brain activity: an fMRI study. Neuroimage. 2006; 32(3): 1273–1280.
 22. Rolls ET. Functions of the orbitofrontal and pregenual cingulate cortex in taste, olfaction, appetite and emotion. Acta Physiol Hung. 2008; 95(2): 131–164.
 23. Swinburn BA, Sacks G, Hall KD, et al. The global obesity pandemic: shaped by global drivers and local environments. Lancet. 2011; 378(9793): 804–814.
 24. Herwig U, Dhum M, Hittmeyer A, et al. Neural signaling of food healthiness associated with emotion processing. Front Aging Neurosci. 2016; 8: 16.
 25. Davy SR, Benes BA, Driskell JA. Sex differences in dieting trends, eating habits, and nutrition beliefs of a group of midwestern college students. J Am Diet Assoc. 2006; 106(10): 1673–1677.
 26. Killgore WDS, Yurgelun-Todd DA. Sex differences in cerebral responses to images of high versus low-calorie food. Neuroreport. 2010; 21(5): 354–358.
 27. Lowe M, Fisher E. Emotional reactivity, emotional eating, and obesity: A naturalistic study. Journal of Behavioral Medicine. 1983; 6(2): 135–149.
 28. Maier SU, Makwana AB, Hare TA. Acute stress impairs self-control in goal-directed choice by altering multiple functional connections within the brain's decision circuits. Neuron. 2015; 87(3): 621–631.
 29. Lozupone CA, Stombaugh JI, Gordon JI, et al. Diversity, stability and resilience of the human gut microbiota. Nature. 2012; 489(7415): 220–230.
 30. Schemann M, Neunlist M. The human enteric nervous system. Neurogastroenterol Motil . 2004; 16 (Suppl 1): 55–59.
 31. Forsythe P, Bienenstock J, Kunze WA. Vagal pathways for microbiome-brain-gut axis communication. Adv Exp Med Biol. 2014; 817: 115–133.
 32. Sudo N, Chida Y, Aiba Y, et al. Postnatal microbial colonization programs the hypothalamic-pituitary-adrenal system for stress response in mice. J Physiol. 2004; 558(Pt 1): 263–275.
 33. Bangsgaard Bendtsen KM, Krych L, Sørensen DB, et al. Gut microbiota composition is correlated to grid floor induced stress and behavior in the BALB/c mouse. PLoS One. 2012; 7(10): e46231.
 34. Mayer L, Mayer L, Mayer L, et al. Mucosal immunity. Pediatrics. 2003; 111(6 Pt 3): 1595–1600.
 35. Rakoff-Nahoum S, Paglino J, Eslami-Varzaneh F, et al. Recognition of commensal microflora by toll-like receptors is required for intestinal homeostasis. Cell. 2004; 118(2): 229–241.
 36. Lyte M. Microbial endocrinology: Host-microbiota neuroendocrine interactions influencing brain and behavior. Gut Microbes. 2014; 5(3): 381–389.
 37. Hegelstad WT, Larsen TK, Auestad B, et al. Long-term follow-up of the TIPS early detection in psychosis study: effects on 10-year outcome. Am J Psychiatry. 2012; 169(4): 374–380.
 38. McGorry PD, Nelson B, Goldstone S, et al. Clinical staging: a heuristic and practical strategy for new research and better health and social outcomes for psychotic and related mood disorders. Can J Psychiatry. 2010; 55(8): 486–497.
 39. Phillips LJ, McGorry PD, Garner B, et al. Stress, the hippocampus and the hypothalamic-pituitary-adrenal axis: implications for the development of psychotic disorders. Aust N Z J Psychiatry. 2006; 40(9): 725–741.
 40. Zhang TY, Labonté B, Wen XL, et al. Epigenetic mechanisms for the early environmental regulation of hippocampal glucocorticoid receptor gene expression in rodents and humans. Neuropsychopharmacology. 2013; 38(1): 111–123.
 41. Belvederi Murri M, Prestia D, Mondelli V, et al. The HPA axis in bipolar disorder: Systematic review and meta-analysis. Psychoneuroendocrinology. 2016; 63: 327–342.
 42. Pariante CM, Dazzan P, Danese A, et al. Increased pituitary volume in antipsychotic-free and antipsychotic-treated patients of the AEsop first-onset psychosis study. Neuropsychopharmacology. 2005; 30(10): 1923–1931.
 43. Cohrs S, Röher C, Jordan W, et al. The atypical antipsychotics olanzapine and quetiapine, but not haloperidol, reduce ACTH and cortisol secretion in healthy subjects. Psychopharmacology (Berl). 2006; 185(1): 11–18.
 44. Collip D, Nicolson NA, Lardinois M, et al. G.R.O.U.P. Daily cortisol, stress reactivity and psychotic experiences in individuals at above average genetic risk for psychosis. Psychol Med. 2011; 41(11): 2305–2315.
 45. Miller BJ, Buckley P, Seabolt W, et al. Meta-analysis of cytokine alterations in schizophrenia: clinical status and antipsychotic effects. Biol Psychiatry. 2011; 70(7): 663–671.
 46. Raedler TJ. Inflammatory mechanisms in major depressive disorder. Curr Opin Psychiatry. 2011; 24(6): 519–525.
 47. Wadee AA, Kuschke RH, Wood LA, et al. Serological observations in patients suffering from acute manic episodes. Hum Psychopharmacol. 2002; 17(4): 175–179.
 48. Pasco JA, Jacka FN, Williams LJ, et al. Clinical implications of the cytokine hypothesis of depression: the association between use of statins and aspirin and the risk of major depression. Psychother Psychosom. 2010; 79(5): 323–325.
 49. Do KQ, Cabungcal JH, Frank A, et al. Redox dysregulation, neurodevelopment, and schizophrenia. Curr Opin Neurobiol. 2009; 19(2): 220–230.
 50. Nery FG, Monkul ES, Hatch JP, et al. Celecoxib as an adjunct in the treatment of depressive or mixed episodes of bipolar disorder: a double-blind, randomized, placebo-controlled study. Hum Psychopharmacol. 2008; 23(2): 87–94.
 51. Müller N, Krause D, Dehning S, et al. Celecoxib treatment in an early stage of schizophrenia: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial of celecoxib augmentation of amisulpride treatment. Schizophr Res. 2010; 121(1-3): 118–124.
 52. Pasco JA, Jacka FN, Williams LJ, et al. Clinical implications of the cytokine hypothesis of depression: the association between use of statins and aspirin and the risk of major depression. Psychother Psychosom. 2010; 79(5): 323–325.
 53. Parker G, Gibson NA, Brotchie H, et al. Omega-3 fatty acids and mood disorders. Am J Psychiatry. 2006; 163(6): 969–978.
 54. Horrobin DF. The membrane phospholipid hypothesis as a biochemical basis for the neurodevelopmental concept of schizophrenia. Schizophr Res. 1998; 30(3): 193–208.
 55. Amminger GP, Schäfer MR, Papageorgiou K, et al. Long-chain omega-3 fatty acids for indicated prevention of psychotic disorders: a randomized, placebo-controlled trial. Arch Gen Psychiatry. 2010; 67(2): 146–154.
 56. Pasco JA, Nicholson GC, Williams LJ, et al. Association of high-sensitivity C-reactive protein with de novo major depression. Br J Psychiatry. 2010; 197(5): 372–377.
 57. Maes M, Song C, Lin AH, et al. Negative immunoregulatory effects of antidepressants: inhibition of interferon-gamma and stimulation of interleukin-10 secretion. Neuropsychopharmacology. 1999; 20(4): 370–379.
 58. Hannestad J, DellaGioia N, Bloch M. The effect of antidepressant medication treatment on serum levels of inflammatory cytokines: a meta-analysis. Neuropsychopharmacology. 2011; 36(12): 2452–2459.
 59. Terness P, Bauer TM, Röse L, et al. Inhibition of allogeneic T cell proliferation by indoleamine 2,3-dioxygenase-expressing dendritic cells: mediation of suppression by tryptophan metabolites. J Exp Med. 2002; 196(4): 447–457.
 60. Lambert GP. Stress-induced gastrointestinal barrier dysfunction and its inflammatory effects. J Anim Sci. 2009; 87(14 Suppl): E101–E108.
 61. Schmitz H, Fromm M, Bentzel CJ, et al. Tumor necrosis factor-alpha (TNFalpha) regulates the epithelial barrier in the human intestinal cell line HT-29/B6. J Cell Sci. 1999; 112 ( Pt 1): 137–146.
 62. Leclercq S, Matamoros S, Cani PD, et al. Intestinal permeability, gut-bacterial dysbiosis, and behavioral markers of alcohol-dependence severity. Proc Natl Acad Sci U S A. 2014; 111(42): E4485–E4493.
 63. Tulstrup MVL, Christensen EG, Carvalho V, et al. Antibiotic treatment affects intestinal permeability and gut microbial composition in wistar rats dependent on antibiotic class. PLoS One. 2015; 10(12): e0144854.
 64. Maes M, Bosmans E, Kubera M, et al. The gut-brain barrier in major depression: intestinal mucosal dysfunction with an increased translocation of LPS from gram negative enterobacteria (leaky gut) plays a role in the inflammatory pathophysiology of depression. Neuro Endocrinol Lett. 2008; 29(1): 117–124.
 65. Sánchez-Villegas A, Toledo E, de Irala J, et al. Fast-food and commercial baked goods consumption and the risk of depression. Public Health Nutr. 2012; 15(3): 424–432.
 66. Bindels LB, Delzenne NM, Cani PD, et al. Towards a more comprehensive concept for prebiotics. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2015; 12(5): 303–310.
 67. Messaoudi M, Lalonde R, Violle N, et al. Assessment of psychotropic-like properties of a probiotic formulation (Lactobacillus helveticus R0052 and Bifidobacterium longum R0175) in rats and human subjects. Br J Nutr. 2011; 105(5): 755–764.
 68. Łopuszko A, Lebiecka Z, Rudkowski J, et al. Wysiłek fizyczny jako terapia wspomagająca w leczeniu schizofrenii. Psychiatria. 2019; 16(1): 33–43.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest Via Medica sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl