open access

Vol 16, No 2 (2019)
Conference report / Report
Published online: 2019-05-30
Get Citation

Konferencja „Rzecznik Praw Pacjenta — rzecznikiem polskiej psychiatrii” z punktu widzenia młodych psychiatrów

Anna Rebeka Szczegielniak, Anna Rewekant, Tomasz Maciej Gondek
Psychiatria 2019;16(2):102-104.

open access

Vol 16, No 2 (2019)
Sprawozdania
Published online: 2019-05-30

Abstract

W ostatnich latach potrzeba dyskusji na temat zdrowia psychicznego i jego ochrony na arenie globalnej zwróciła uwagę na ciągle istniejące bariery w dostępie do opieki medycznej wynikające z silnej stygmatyzacji zaburzeń psychicznych i braku otwartego dialogu interdyscyplinarnego. Pomimo rosnącego zainteresowania mediów i wprowadzenia zagadnień zdrowia psychicznego do publicznej debaty, również w Polsce, nadal pokutuje obraz w którym po jednej stronie barykady stoją pacjenci, a po drugiej lekarze, terapeuci, sędziowie i społeczeństwo, które musi być przed pacjentami chronione. Brakuje miejsca, gdzie wszystkie środowiska zaangażowane w tworzenie i funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia psychicznego, w tym sami pacjenci i ich rodziny, będą miały okazję wymienić się doświadczeniami i zidentyfikować palące problemy. Bez takiej przestrzeni, w której zgłaszane wątpliwości i konstruktywna krytyka będą stanowiły pierwszy krok do poszukiwania najlepszych rozwiązań, a nie kozła ofiarnego, wszelkie wdrażane zmiany wydają się niekompletne.

Abstract

W ostatnich latach potrzeba dyskusji na temat zdrowia psychicznego i jego ochrony na arenie globalnej zwróciła uwagę na ciągle istniejące bariery w dostępie do opieki medycznej wynikające z silnej stygmatyzacji zaburzeń psychicznych i braku otwartego dialogu interdyscyplinarnego. Pomimo rosnącego zainteresowania mediów i wprowadzenia zagadnień zdrowia psychicznego do publicznej debaty, również w Polsce, nadal pokutuje obraz w którym po jednej stronie barykady stoją pacjenci, a po drugiej lekarze, terapeuci, sędziowie i społeczeństwo, które musi być przed pacjentami chronione. Brakuje miejsca, gdzie wszystkie środowiska zaangażowane w tworzenie i funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia psychicznego, w tym sami pacjenci i ich rodziny, będą miały okazję wymienić się doświadczeniami i zidentyfikować palące problemy. Bez takiej przestrzeni, w której zgłaszane wątpliwości i konstruktywna krytyka będą stanowiły pierwszy krok do poszukiwania najlepszych rozwiązań, a nie kozła ofiarnego, wszelkie wdrażane zmiany wydają się niekompletne.
Get Citation
About this article
Title

Konferencja „Rzecznik Praw Pacjenta — rzecznikiem polskiej psychiatrii” z punktu widzenia młodych psychiatrów

Journal

Psychiatria (Psychiatry)

Issue

Vol 16, No 2 (2019)

Article type

Conference report / Report

Pages

102-104

Published online

2019-05-30

Bibliographic record

Psychiatria 2019;16(2):102-104.

Authors

Anna Rebeka Szczegielniak
Anna Rewekant
Tomasz Maciej Gondek

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest Via Medica sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl