Vol 16, No 3 (2019)
Research paper
Published online: 2019-07-11
Get Citation

Symptoms of posttraumatic stress and posttraumatic growth in people struggling with somatic diseases: the role of disruptions in core beliefs

Nina Jolanta Ogińska-Bulik
Psychiatria 2019;16(3):114-123.

paid access

Vol 16, No 3 (2019)
Prace oryginalne - nadesłane
Published online: 2019-07-11

Abstract

Wstęp: W występowaniu negatywnych i pozytywnych konsekwencji doświadczonych zdarzeń traumatycznych istotną rolę przypisuje się podstawowym (kluczowym) przekonaniom. Celem podjętych badań było ustalenie, jaką rolę pełnią zakłócenia w podstawowych przekonaniach w występowaniu objawów stresu pourazowego (PTSD) i potraumatycznego wzrostu wśród osób zmagających się z chorobami somatycznymi. Materiał i metody: Analizie poddano wyniki 124 osób w wieku 20–79 lat (M = 46,9; SD = 17,2), z czego większość (58,1%) stanowiły kobiety. Pierwsza grupa badanych to rodzice zmagający się z chorobą dziecka (n = 64; 51,6% ogółu badanych), druga — osoby zmagające się z chorobą własną (n = 60; 48,4%). W badaniach wykorzystano Listę Zaburzeń po Stresie Traumatycznym, Inwentarz Potraumatycznego Rozwoju oraz Inwentarz Podstawowych Przekonań. Wyniki: Obydwie badane grupy nie różniły się w sposób istotny w zakresie nasilenia objawów PTSD oraz stopnia zakłóceń w podstawowych przekonaniach. Natomiast osoby zmagające się chorobą własną charakteryzowały się wyższym nasileniem potraumatycznego wzrostu. Zakłócenia w podstawowych przekonaniach były dodatnio powiązane z potraumatycznym wzrostem w obydwu grupach badanych oraz z PTSD, ale głównie w grupie rodziców chorych dzieci. Predyktorem negatywnych, ale także pozytywnych zmian potraumatycznych, wśród osób zmagających się z chorobą dziecka okazały się przede wszystkim przekonania dotyczące znaczenia swojego życia, duchowości i wartości jako osoby. Natomiast w przypadku osób zmagających się z chorobą własną taką rolę pełniły zakłócenia w przekonaniach dotyczących relacji z innymi, własnych możliwości i przyszłości. Wnioski: Związek między zakłóceniami w podstawowych przekonaniach a PTSD zależy od tego, kogo dotyczy choroba. Modyfikowanie podstawowych przekonań może mieć istotne znaczenie w procesie adaptacji do traumy.

Abstract

Wstęp: W występowaniu negatywnych i pozytywnych konsekwencji doświadczonych zdarzeń traumatycznych istotną rolę przypisuje się podstawowym (kluczowym) przekonaniom. Celem podjętych badań było ustalenie, jaką rolę pełnią zakłócenia w podstawowych przekonaniach w występowaniu objawów stresu pourazowego (PTSD) i potraumatycznego wzrostu wśród osób zmagających się z chorobami somatycznymi. Materiał i metody: Analizie poddano wyniki 124 osób w wieku 20–79 lat (M = 46,9; SD = 17,2), z czego większość (58,1%) stanowiły kobiety. Pierwsza grupa badanych to rodzice zmagający się z chorobą dziecka (n = 64; 51,6% ogółu badanych), druga — osoby zmagające się z chorobą własną (n = 60; 48,4%). W badaniach wykorzystano Listę Zaburzeń po Stresie Traumatycznym, Inwentarz Potraumatycznego Rozwoju oraz Inwentarz Podstawowych Przekonań. Wyniki: Obydwie badane grupy nie różniły się w sposób istotny w zakresie nasilenia objawów PTSD oraz stopnia zakłóceń w podstawowych przekonaniach. Natomiast osoby zmagające się chorobą własną charakteryzowały się wyższym nasileniem potraumatycznego wzrostu. Zakłócenia w podstawowych przekonaniach były dodatnio powiązane z potraumatycznym wzrostem w obydwu grupach badanych oraz z PTSD, ale głównie w grupie rodziców chorych dzieci. Predyktorem negatywnych, ale także pozytywnych zmian potraumatycznych, wśród osób zmagających się z chorobą dziecka okazały się przede wszystkim przekonania dotyczące znaczenia swojego życia, duchowości i wartości jako osoby. Natomiast w przypadku osób zmagających się z chorobą własną taką rolę pełniły zakłócenia w przekonaniach dotyczących relacji z innymi, własnych możliwości i przyszłości. Wnioski: Związek między zakłóceniami w podstawowych przekonaniach a PTSD zależy od tego, kogo dotyczy choroba. Modyfikowanie podstawowych przekonań może mieć istotne znaczenie w procesie adaptacji do traumy.
Get Citation

Keywords

trauma, PTSD, posttraumatic growth, disruption in beliefs, somatic illness

About this article
Title

Symptoms of posttraumatic stress and posttraumatic growth in people struggling with somatic diseases: the role of disruptions in core beliefs

Journal

Psychiatria (Psychiatry)

Issue

Vol 16, No 3 (2019)

Article type

Research paper

Pages

114-123

Published online

2019-07-11

Bibliographic record

Psychiatria 2019;16(3):114-123.

Keywords

trauma
PTSD
posttraumatic growth
disruption in beliefs
somatic illness

Authors

Nina Jolanta Ogińska-Bulik

References (38)
 1. Devine KA, Reed-Knight B, Loiselle KA, et al. Posttraumatic growth in young adults who experienced serious childhood illness: a mixed-methods approach. J Clin Psychol Med Settings. 2010; 17(4): 340–348.
 2. Cordova MJ, Studts JL, Hann DM, et al. Symptom structure of PTSD following breast cancer. J Trauma Stress. 2000; 13(2): 301–319.
 3. Shelby R, Golden-Kreutz D, Andersen B. PTSD diagnoses, subsyndromal symptoms, and comorbidities contribute to impairments for breast cancer survivors. Journal of Traumatic Stress. 2008; 21(2): 165–172.
 4. Chan CM, Ng CG, Taib NA, et al. Course and predictors of post-traumatic stress disorder in a cohort of psychologically distressed patients with cancer: A 4-year follow-up study. Cancer. 2018; 124(2): 406–416.
 5. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 2014.
 6. Kangas M, Henry JL, Bryant RA. Posttraumatic stress disorder following cancer. A conceptual and empirical review. Clin Psychol Rev. 2002; 22(4): 499–524.
 7. Ogińska-Bulik N. Potraumatyczny wzrost u chorych onkologicznie – rola osobowości i ruminacji. Psychiatria. 2017; 14(1): 53–60.
 8. Ogińska-Bulik N. The negative and positive effects of trauma resulting from cancer – the role of personality and rumination. Current Issues in Personality Psychology. 2017; 4: 232–243.
 9. Kazak AE, Boeving CA, Alderfer MA, et al. Posttraumatic stress symptoms during treatment in parents of children with cancer. J Clin Oncol. 2005; 23(30): 7405–7410.
 10. Ljungman L, Cernvall M, Grönqvist H, et al. Long-term positive and negative psychological late effects for parents of childhood cancer survivors: a systematic review. PLoS One. 2014; 9(7): e103340.
 11. Cernvall M, Skogseid E, Carlbring P, et al. Experiential Avoidance and Rumination in Parents of Children on Cancer Treatment: Relationships with Posttraumatic Stress Symptoms and Symptoms of Depression. J Clin Psychol Med Settings. 2016; 23(1): 67–76.
 12. Ogińska-Bulik N, Socha I. Symptoms of posttraumatic stress among parents struggling with their child’s cancer – the role of negative cognitions and disruption in core beliefs. Postępy Psychiatrii i Neurologii. 2017; 26(4): 206–220.
 13. Tedeschi RG, Calhoun LG. The Posttraumatic Growth Inventory: measuring the positive legacy of trauma. J Trauma Stress. 1996; 9(3): 455–471.
 14. Tedeschi RG, Calhoun LG. Posttraumatic growth: Conceptual foundations and empirical evidence. Psychol Inq. 2004; 15: 1–8.
 15. Ogińska-Bulik N. Pozytywne skutki doświadczeń traumatycznych czyli kiedy łzy zamieniają się w perły. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.
 16. Ogińska-Bulik N. Dwa oblicza traumy – negatywne i pozytywne skutki zdarzeń traumatycznych u pracowników służb ratowniczych. Wyd. Difin, Warszawa 2015.
 17. Cormio C, Muzzatti B, Romito F, et al. Posttraumatic growth and cancer: a study 5 years after treatment end. Support Care Cancer. 2017; 25(4): 1087–1096.
 18. Martino M, Freda M. Post-traumatic growth in cancer survivors: Narrative markers and functions of the experience's transformation. The Qualitative Report. 2016; 21(4): 765-780. Retrieved from http://nsuworks.nova.edu/tqr/vol21/iss4/11.
 19. Ogińska-Bulik N. Potraumatyczny rozwój w chorobie nowotworowej – rola prężności. Polskie Forum Psychologiczne. 2010; 15(2): 125–139.
 20. Ogińska-Bulik N. The role of ruminations in the relation between personality and positive posttraumatic changes resulting from struggling with cancer. Health Psychology Report. 2018; 6(4): 296–306.
 21. Barakat LP, Alderfer MA, Kazak AE. Posttraumatic growth in adolescent survivors of cancer and their mothers and fathers. J Pediatr Psychol. 2006; 31(4): 413–419.
 22. Ogińska-Bulik N, Ciechomska M. Wzrost po traumie u rodziców zmagających się z chorobą nowotworową dziecka – rola ruminacji. Postępy Psychiatrii i Neurologii 2016. 25(2): 99-110, http://dx doi org/101016/j pin. 2016; 05002.
 23. Ogińska-Bulik N. Zasoby osobiste a wzrost po traumie u rodziców zmagających się z chorobą nowotworową dziecka. Psychoonkologia. 2017; 20: 1–8.
 24. Wu K, Zhang Y, Liu Z, et al. Coexistence and different determinants of posttraumatic stress disorder and posttraumatic growth among Chinese survivors after earthquake: role of resilience and rumination. Front Psychol. 2015; 6: 1043.
 25. Wu Z, Xu J, Sui Y. Posttraumatic stress disorder and posttraumatic growth coexistence and the risk factors in Wenchuan earthquake survivors. Psychiatry Res. 2016; 237: 49–54.
 26. Ogińska-Bulik N. Rola objawów stresu pourazowego w rozwoju po traumie u pracowników służb ratowniczych. W: I. Janicka, M. Znajmiecka-Sikora (red). Rodzina i kariera Wyd. UŁ, Łódź, 2014, s. 2014: 389–402.
 27. Janoff-Bulman R. Shattered assumptions: towards a new psychology of trauma. The Free Press, New York 1992.
 28. Foa EB, Rothbaum BO. Treating the trauma of rape: Cognitive-behavioral therapy for PTSD. Guilford Press, New York 1998.
 29. Ehlers A, Clark D. A cognitive model of posttraumatic stress disorder. Behaviour Research and Therapy. 2000; 38(4): 319–345.
 30. Williams R, Davis M, Millsap R. Development of the cognitive processing of trauma scale. Clinical Psychology & Psychotherapy. 2002; 9(5): 349–360.
 31. Calhoun L, Cann A, Tedeschi R. The Posttraumatic Growth Model: Sociocultural Considerations. Posttraumatic Growth and Culturally Competent Practice. 2012: 1–14.
 32. Cann A, Calhoun LG, Tedeschi RG, et al. The Core Beliefs Inventory: a brief measure of disruption in the assumptive world. Anxiety Stress Coping. 2010; 23(1): 19–34.
 33. Barton S, Boals A, Knowles L. Thinking about trauma: the unique contributions of event centrality and posttraumatic cognitions in predicting PTSD and posttraumatic growth. J Trauma Stress. 2013; 26(6): 718–726.
 34. Lindstrom C, Cann A, Calhoun L, et al. The relationship of core belief challenge, rumination, disclosure, and sociocultural elements to posttraumatic growth. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy. 2013; 5(1): 50–55.
 35. Zhou X, Wu X, Fu F, et al. Core belief challenge and rumination as predictors of PTSD and PTG among adolescent survivors of the Wenchuan earthquake. Psychol Trauma. 2015; 7(4): 391–397.
 36. Juczyński Z, Ogińska-Bulik N. The importance of core beliefs in the process of posttraumatic adaptation – the Polish adaptation of the Core Beliefs Inventory. Postępy Psychiatrii i Neurologii. 2018; 27(2): 102–119.
 37. Weathers F, Litz B, Keane T, Palmieri P, Marx B, Schnurr P. The PTSD Checklist for DSM–5 (PCL-5). National Center for PTSD 2013; www.ptsd.va.gov.
 38. Ogińska-Bulik N, Juczyński Z. Rozwój potraumatyczny – charakterystyka i pomiar. Psychiatria. 2010; 7(4): 129–142.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest Via Medica sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl