open access

Vol 15, No 4 (2018)
Review paper
Get Citation

How did stigmatization and misunderstanding of mental diseases come into existence?

Anna Grzywa
Psychiatria 2018;15(4):211-219.

open access

Vol 15, No 4 (2018)
Prace poglądowe - nadesłane

Abstract

The purpose of the paper was to present how mentally ill people have been perceived in the past centuries and how the attitude towards then has been changing, how those people were persecuted and the process of creating institutions to treat them in different parts of the world in more recent times. Most data relating to this topic origins from the history of Europe and China. This problem was also present in Poland, however no drastic methods were used here to treat the mentally ill.

Abstract

The purpose of the paper was to present how mentally ill people have been perceived in the past centuries and how the attitude towards then has been changing, how those people were persecuted and the process of creating institutions to treat them in different parts of the world in more recent times. Most data relating to this topic origins from the history of Europe and China. This problem was also present in Poland, however no drastic methods were used here to treat the mentally ill.
Get Citation

Keywords

mental illnesses, stigmatization, misunderstanding

About this article
Title

How did stigmatization and misunderstanding of mental diseases come into existence?

Journal

Psychiatria (Psychiatry)

Issue

Vol 15, No 4 (2018)

Article type

Review paper

Pages

211-219

Bibliographic record

Psychiatria 2018;15(4):211-219.

Keywords

mental illnesses
stigmatization
misunderstanding

Authors

Anna Grzywa

References (27)
 1. Bilikiewicz T, Gallus J. Psychiatria polska na tle dziejowym. PZWL . Warszawa ; 1962.
 2. Szarszewski A. Opieka nad osobami upośledzonymi umysłowo i chorymi psychicznie w Gdańskim szpitalu św. Łazarza (lazarecie) od XVI w. do XVIII w. Ann. Acad. Med. Gedan. 2005; 35: 199–205.
 3. Sternalski M. Zapiski o pacjentach „Szalonej Kamienicy” w Krakowie. Postęp. Psychiatr. Neurol. 1998(7): 235–238.
 4. Herczyńska G. Formowanie środowiska psychiatrów w zaborze rosyjskim w II połowie XIX wieku. Postep. Psychiatr. Neurol. 2001(10): 395–400.
 5. Jachowicz R. Polskie szpitalnictwo psychiatryczne do II wojny światowej. Szpitalnictwo Polskie. 1983; 27(3): 111–122.
 6. Dorsz-Szteke E, Maciejewska-Dorsz KO. opiece nad psychicznie chorymi w Szczecinie w XIX wieku. Wiad. Lek. 1980; XXXIII(18): 1509–10.
 7. Watała E. Wielcy zboczeńcy. Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2007.
 8. Stotz-Ingenlath G. Epistemological aspects of Eugen Bleuler's conception of schizophrenia in 1911. Med Health Care Philos. 2000; 3(2): 153–159.
 9. Nasierowski T. Dzieje psychiatrii: główne wydarzenia, osoby i tendencje rozwojowe. In: Bilikiewicz A, Pużyński S, Rybakowski J, Wciórka J. ed. Psychiatria. Tom I. Podstawy psychiatrii. Urban&Partner, Wrocław 2004: 1–46.
 10. Neugebauer R. Medieval and early modern theories of mental illness. Arch Gen Psychiatry. 1979; 36(4): 477–483.
 11. Neugebauer R. Medieval and early modern theories of mental illness. Archives of General Psychiatry. 1979; 36(4): 477–483.
 12. Lewis D. Człowiek, który stworzył Hitlera. Świat Książki, Warszawa 2005: 82.
 13. Rovang D. When reason reigns: madness, passion and sovereignty in late 18th-century England. Hist Psychiatry. 2006; 17(65 Pt 1): 23–44.
 14. Witkowski T. Inteligencja makiaweliczna — rzecz o pochodzeniu natury ludzkiej. Moderator, Wrocław 2005.
 15. Chambers P. Zjawiska paranormalne i seks. Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001.
 16. Girard R. Kozioł ofiarny. Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1991: 28.
 17. Baranowski B, Lewandowski W. Nietolerancja i zabobon w Polsce w XVII i XVIII wieku. , Warszawa 1950.
 18. Ratnasuriya RH. Joan of Arc, creative psychopath: is there another explanation? Bulletin of the Royal College of Psychiatrists. 1986(10): 190–195.
 19. Brzeziński T. Historia medycyny. PZWL, Warszawa 2000.
 20. Brodniak WA. Choroba psychiczna w świadomości społecznej. Oficyna Naukowa, Warszawa 2000.
 21. Grabowski A, Opiełka-Pawlak A, Podbielski Z, et al. Obraz przemian szpitala psychiatrycznego w polskiej literaturze pięknej – od Oświecenia do czasów współczesnych. Wiad. Psych. 2002; 5(2): 125–13.
 22. Amezcua M. Reform of the treatment given to mental health patients in modern Spain. Rev Enferm. 2004; 27(12): 40–48.
 23. Porter R. Szaleństwo (rys historyczny). Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1993.
 24. Porter R. Can the stigma of mental illness be changed? Lancet. 1998; 352(9133): 1049–1050.
 25. Dudley M, Gale F. Psychiatrists as a moral community? Psychiatry under the Nazis and its contemporary relevance. Aust N Z J Psychiatry. 2002; 36(5): 585–594.
 26. Urbanek B. Przemiany w teorii i praktyce opieki psychiatrycznej na ziemiach polskich w XIX wieku. Kwart. Hist. Nauki Tech. 1998(2): 81–91.
 27. Zalewski G. Psychologiczna analiza obłędu. Dział Wydawnictw Filii Uniwersytetu Warszawskiego, Białystok 1994, Za: Grabowski A., Opiełka-Pawlak A., Podbielski Z., Bryła L.: Obraz przemian szpitala psychiatrycznego w polskiej literaturze pięknej – od Oświecenia do czasów współczesnych. Wiad. Psych. 2002, 5 (2), str. : 125–130.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest Via Medica sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl