open access

Vol 15, No 3 (2018)
Case report
Get Citation

O nieudanej próbie zmagań z organizacją patologiczną

Krzysztof Srebrny
Psychiatria 2018;15(3):165-172.

open access

Vol 15, No 3 (2018)
Prace kazuistyczne

Abstract

W artykule opisano trwającą ponad rok psychoanalizę pacjenta z patologiczną organizacją osobowości. W części teoretycznej autor pokazał swoje rozumienie tworzenia się takiej struktury, poczynając od freudowskiego konceptu popędu śmierci, poprzez odkrycia Melanie Klein i jej uczniów. Pojęcie „azylu psychicznego” sformułowane przez Johna Steinera, zdaniem autora, pomaga zrozumieć proces kształtowania się patologicznej organizacji osobowości. Materiał kliniczny z tej, jak się okazało, wcześnie przerwanej psychoanalizy, ilustruje trudności kliniczne, jakie napotyka się w pracy z tego typu pacjentami. W ostatniej części artykułu, autor snuje refleksje na temat przyczyn porażki w tym konkretnym przypadku.

Abstract

W artykule opisano trwającą ponad rok psychoanalizę pacjenta z patologiczną organizacją osobowości. W części teoretycznej autor pokazał swoje rozumienie tworzenia się takiej struktury, poczynając od freudowskiego konceptu popędu śmierci, poprzez odkrycia Melanie Klein i jej uczniów. Pojęcie „azylu psychicznego” sformułowane przez Johna Steinera, zdaniem autora, pomaga zrozumieć proces kształtowania się patologicznej organizacji osobowości. Materiał kliniczny z tej, jak się okazało, wcześnie przerwanej psychoanalizy, ilustruje trudności kliniczne, jakie napotyka się w pracy z tego typu pacjentami. W ostatniej części artykułu, autor snuje refleksje na temat przyczyn porażki w tym konkretnym przypadku.

Get Citation

Keywords

psychoanaliza, popęd śmierci, organizacja patologiczna, azyl psychiczny

About this article
Title

O nieudanej próbie zmagań z organizacją patologiczną

Journal

Psychiatria (Psychiatry)

Issue

Vol 15, No 3 (2018)

Article type

Case report

Pages

165-172

Page views

1255

Article views/downloads

4145

Bibliographic record

Psychiatria 2018;15(3):165-172.

Keywords

psychoanaliza
popęd śmierci
organizacja patologiczna
azyl psychiczny

Authors

Krzysztof Srebrny

References (26)
 1. Freud Z. Poza zasadą przyjemności1920/1997. PWN , Warszawa 1997.
 2. Freud Z. Analiza skończona i nieskonczona. In: Freud Z. ed. Poza zasadą przyjemności. PWN, Warszawa 1997.
 3. Joseph B. Addiction tho neatr-death. In: Joseph B. ed. Psychic equlibrum and psychic change. Routledge 1989: 449–456.
 4. Segal H. O klinicznej użyteczności popędu śmierci. In: Segal H. ed. Psychoanaliza, literatura i wojna. GWP, Gdańsk 2005.
 5. Feldman M. The clinical advantage of the death instinct. Psychoanalytic Social Work. 2001; 8(2): 23–39.
 6. Bell DL. The death drive: Phenomenological perspectives in contemporary Kleinian theory. Int J Psychoanal. 2015; 96(2): 411–423.
 7. Rosenfeld H. Kliniczne podejście do psychoanalitycznej teorii popedów życia i śmierci: badanie agresywnych aspektów narcyzmu. In: Steiner J. ed. Rosenfeld po latach. Artykuły na temat jego wpływu na proktyke kliniczną. Oficyna Ingenium 2012.
 8. Green A. A dual conception of narcissism: positive and negative organizations. Psychoanal Q. 2002; 71(4): 631–649.
 9. Bollas Ch. Normotic illnes. In: Bollas Ch. ed. The Christopher Bollas Reader. Routledge 2011.
 10. Klein M. Zawiść i wdzięczność. In: Pisma. Tom III. GWP, Gdańsk 1957: 185.
 11. Brenman-Pick I. Reflections on envy and gratitude . In: Roth P, Lemma A. ed. Envand Gratitude Revisited. Karnac 2008: Karnac.
 12. Klein M, Klein M. Uwagi na temat niektórych mechanizmów schizoidalnych. In: Pisma. Tom III. GWP, Gdańsk 2007.
 13. Segal H. Wprowadzenie do teorii Melanie Klein. GWP, Gdańsk 2005.
 14. Steiner J. The interplay between pathological organizations and the paranoid-schizoid and depressive positions. Int J Psychoanal. 1987; 68 ( Pt 1): 69–80.
 15. Steiner J. Azyl psychiczny. Imago, 2010 .
 16. Bion W. Po namyśle. Oficyna Ingenium. 1967.
 17. Bion W. Uczenie się na podstawie doświadczenia. Oficyna Ingenium 2011.
 18. O’Shaughnessy E. Relating to Superego. IJP. 1999; 80: 861–970.
 19. Freud Z. Ego i Id. In: Poza zasadą przyjemności. PWN, Warszawa 1997.
 20. Britton R. Poza pozycją depresyjną: PS(n=1). In: Bronstein C. ed. Teoria kleinowska: perspektywa współczesna. Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, 2015 .
 21. Britton R. Seks, śmierć i superego. Doświadczenia w psychoanalizie. Oficyna Ingenium 2011.
 22. Sodré I. Obsessional certainty versus obsessional doubt: From two to three. Psychoanalytic Inquiry. 1994; 14(3): 379–392.
 23. Britton R. The pleasure principle, reality principle and the uncertainty principle. In: Mawson Ch. ed. Bion Today. Routledge 2011: Routledge.
 24. Steiner J. Widzieć i być widzianym. Wyłanianie się z psychicznego azylu. Imago, 2017 .
 25. Freud Z. Upadek kompleksu Edypa. In: Freud Z. ed. Życie seksualne. KR, 1997 .
 26. Brenman E. Odzyskiwanie dobrego obiektu. Replika, 2006 .

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl