English Polski
Vol 15, No 3 (2018)
Case report
Published online: 2018-09-24

open access

Page views 1549
Article views/downloads 4871
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

O nieudanej próbie zmagań z organizacją patologiczną

Krzysztof Srebrny
Psychiatria 2018;15(3):165-172.

Abstract

W artykule opisano trwającą ponad rok psychoanalizę pacjenta z patologiczną organizacją osobowości. W części teoretycznej autor pokazał swoje rozumienie tworzenia się takiej struktury, poczynając od freudowskiego konceptu popędu śmierci, poprzez odkrycia Melanie Klein i jej uczniów. Pojęcie „azylu psychicznego” sformułowane przez Johna Steinera, zdaniem autora, pomaga zrozumieć proces kształtowania się patologicznej organizacji osobowości. Materiał kliniczny z tej, jak się okazało, wcześnie przerwanej psychoanalizy, ilustruje trudności kliniczne, jakie napotyka się w pracy z tego typu pacjentami. W ostatniej części artykułu, autor snuje refleksje na temat przyczyn porażki w tym konkretnym przypadku.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

 1. Freud Z. Poza zasadą przyjemności1920/1997. PWN , Warszawa 1997.
 2. Freud Z. Analiza skończona i nieskonczona. In: Freud Z. ed. Poza zasadą przyjemności. PWN, Warszawa 1997.
 3. Joseph B. Addiction tho neatr-death. In: Joseph B. ed. Psychic equlibrum and psychic change. Routledge 1989: 449–456.
 4. Segal H. O klinicznej użyteczności popędu śmierci. In: Segal H. ed. Psychoanaliza, literatura i wojna. GWP, Gdańsk 2005.
 5. Feldman M. The clinical advantage of the death instinct. Psychoanalytic Social Work. 2001; 8(2): 23–39.
 6. Bell DL. The death drive: Phenomenological perspectives in contemporary Kleinian theory. Int J Psychoanal. 2015; 96(2): 411–423.
 7. Rosenfeld H. Kliniczne podejście do psychoanalitycznej teorii popedów życia i śmierci: badanie agresywnych aspektów narcyzmu. In: Steiner J. ed. Rosenfeld po latach. Artykuły na temat jego wpływu na proktyke kliniczną. Oficyna Ingenium 2012.
 8. Green A. A dual conception of narcissism: positive and negative organizations. Psychoanal Q. 2002; 71(4): 631–649.
 9. Bollas Ch. Normotic illnes. In: Bollas Ch. ed. The Christopher Bollas Reader. Routledge 2011.
 10. Klein M. Zawiść i wdzięczność. In: Pisma. Tom III. GWP, Gdańsk 1957: 185.
 11. Brenman-Pick I. Reflections on envy and gratitude . In: Roth P, Lemma A. ed. Envand Gratitude Revisited. Karnac 2008: Karnac.
 12. Klein M, Klein M. Uwagi na temat niektórych mechanizmów schizoidalnych. In: Pisma. Tom III. GWP, Gdańsk 2007.
 13. Segal H. Wprowadzenie do teorii Melanie Klein. GWP, Gdańsk 2005.
 14. Steiner J. The interplay between pathological organizations and the paranoid-schizoid and depressive positions. Int J Psychoanal. 1987; 68 ( Pt 1): 69–80.
 15. Steiner J. Azyl psychiczny. Imago, 2010 .
 16. Bion W. Po namyśle. Oficyna Ingenium. 1967.
 17. Bion W. Uczenie się na podstawie doświadczenia. Oficyna Ingenium 2011.
 18. O’Shaughnessy E. Relating to Superego. IJP. 1999; 80: 861–970.
 19. Freud Z. Ego i Id. In: Poza zasadą przyjemności. PWN, Warszawa 1997.
 20. Britton R. Poza pozycją depresyjną: PS(n=1). In: Bronstein C. ed. Teoria kleinowska: perspektywa współczesna. Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, 2015 .
 21. Britton R. Seks, śmierć i superego. Doświadczenia w psychoanalizie. Oficyna Ingenium 2011.
 22. Sodré I. Obsessional certainty versus obsessional doubt: From two to three. Psychoanalytic Inquiry. 1994; 14(3): 379–392.
 23. Britton R. The pleasure principle, reality principle and the uncertainty principle. In: Mawson Ch. ed. Bion Today. Routledge 2011: Routledge.
 24. Steiner J. Widzieć i być widzianym. Wyłanianie się z psychicznego azylu. Imago, 2017 .
 25. Freud Z. Upadek kompleksu Edypa. In: Freud Z. ed. Życie seksualne. KR, 1997 .
 26. Brenman E. Odzyskiwanie dobrego obiektu. Replika, 2006 .