open access

Vol 10, No 1 (2013)
Review paper
Published online: 2013-06-03
Get Citation

Kliniczne aspekty stosowania memantyny w monoterapii i politerapii choroby Alzheimera

Tomasz Sobów
Psychiatria 2013;10(1):24-31.

open access

Vol 10, No 1 (2013)
Prace poglądowe - nadesłane
Published online: 2013-06-03

Abstract

Memantyna, niekompetycyjny antagonista kwasu N-metylo-D-asparaginowego, została zarejestrowana przez agencje regulujące rynek leków (Food and Drug Administration, European Medicines Agency, National Institute for Health and Clinical Excellence) w leczeniu umiarkowanego i znacznego otępienia w chorobie Alzheimera. W tym wskazaniu udokumentowano efektywność leku w monoterapii, ale także w połączeniu z inhibitorem cholinesterazy, zwłaszcza z najlepiej przebadanym donepezilem. Próby stosowania leku we wcześniejszych stadiach choroby Alzheimera (w tym szczególnie w łagodnych zaburzeniach poznawczych) nie potwierdziły w sposób jednoznaczny jego skuteczności. Stosowanie leku z takiego rozszerzonego wskazania jest obecnie rozważane w kontekście jego możliwego działania wpływającego na naturalny przebieg choroby, a nie na łagodzenie objawów. Należy to uwzględniać przy wspólnym z pacjentem i jego opiekunem podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu leczenia memantyną we wczesnych fazach choroby. Jako relatywnie dobrze udokumentowane należy ocenić skuteczność i bezpieczeństwo memantyny w otępieniach naczyniopochodnych, otępieniu z ciałami Lewy’ego oraz otępieniu w chorobie Parkinsona. Decyzja o rozpoczęciu leczenia memantyną w tych wskazaniach powinna spełniać wymogi leczenia pozarejestracyjnego. Ze względu na postulowany mechanizm neuroprotekcyjny, memantyna (a także w przyszłości inne leki o podobnym mechanizmie działania) jest i zapewne będzie badana w innych niż opisane powyżej wskazaniach klinicznych. Należy podkreślić jednak, że każda taka próba obecnie ma walor eksperymentu medycznego i wymaga zachowania wszystkich zasad jego prowadzenia.

Abstract

Memantyna, niekompetycyjny antagonista kwasu N-metylo-D-asparaginowego, została zarejestrowana przez agencje regulujące rynek leków (Food and Drug Administration, European Medicines Agency, National Institute for Health and Clinical Excellence) w leczeniu umiarkowanego i znacznego otępienia w chorobie Alzheimera. W tym wskazaniu udokumentowano efektywność leku w monoterapii, ale także w połączeniu z inhibitorem cholinesterazy, zwłaszcza z najlepiej przebadanym donepezilem. Próby stosowania leku we wcześniejszych stadiach choroby Alzheimera (w tym szczególnie w łagodnych zaburzeniach poznawczych) nie potwierdziły w sposób jednoznaczny jego skuteczności. Stosowanie leku z takiego rozszerzonego wskazania jest obecnie rozważane w kontekście jego możliwego działania wpływającego na naturalny przebieg choroby, a nie na łagodzenie objawów. Należy to uwzględniać przy wspólnym z pacjentem i jego opiekunem podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu leczenia memantyną we wczesnych fazach choroby. Jako relatywnie dobrze udokumentowane należy ocenić skuteczność i bezpieczeństwo memantyny w otępieniach naczyniopochodnych, otępieniu z ciałami Lewy’ego oraz otępieniu w chorobie Parkinsona. Decyzja o rozpoczęciu leczenia memantyną w tych wskazaniach powinna spełniać wymogi leczenia pozarejestracyjnego. Ze względu na postulowany mechanizm neuroprotekcyjny, memantyna (a także w przyszłości inne leki o podobnym mechanizmie działania) jest i zapewne będzie badana w innych niż opisane powyżej wskazaniach klinicznych. Należy podkreślić jednak, że każda taka próba obecnie ma walor eksperymentu medycznego i wymaga zachowania wszystkich zasad jego prowadzenia.
Get Citation

Keywords

memantyna; choroba Alzheimera; skuteczność; bezpieczeństwo; monoterapia; terapia łączona

About this article
Title

Kliniczne aspekty stosowania memantyny w monoterapii i politerapii choroby Alzheimera

Journal

Psychiatria (Psychiatry)

Issue

Vol 10, No 1 (2013)

Article type

Review paper

Pages

24-31

Published online

2013-06-03

Bibliographic record

Psychiatria 2013;10(1):24-31.

Keywords

memantyna
choroba Alzheimera
skuteczność
bezpieczeństwo
monoterapia
terapia łączona

Authors

Tomasz Sobów

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest Via Medica sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl