open access

Vol 10, No 1 (2013)
Review paper
Published online: 2013-06-03
Get Citation

Neuropsychologiczna ocena pacjentów z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi

Ernest Tyburski, Katarzyna Nitsch, Monika Mak, Jacek Kurpisz
Psychiatria 2013;10(1):19-23.

open access

Vol 10, No 1 (2013)
Prace poglądowe - nadesłane
Published online: 2013-06-03

Abstract

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie aktualnej wiedzy z zakresu funkcjonowania neuropsychologicznego pacjentów z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi (OCD). Deficyty poznawcze w OCD dotyczą głównie dysfunkcji wykonawczych wiązanych z nadaktywnością płatów czołowych, na co wskazują badania neuropsychologiczne oraz neuroobrazowe. Jak dotąd nie udało się jednak opracować wspólnego dla wszystkich pacjentów z OCD profilu funkcjonowania poznawczego. Pojawiają się także nowe hipotezy, według których myśli obsesyjne oraz czynności kompulsyjne mogą być wynikiem nieprawidłowości w procesie tworzenia się wiedzy ukrytej w ramach pamięci proceduralnej. Obraz deficytów poznawczych w OCD zależny jest od różnych czynników, na przykład czasu trwania choroby, wpływu leczenia farmakologicznego oraz współwystępowania innych zaburzeń psychicznych.

Abstract

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie aktualnej wiedzy z zakresu funkcjonowania neuropsychologicznego pacjentów z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi (OCD). Deficyty poznawcze w OCD dotyczą głównie dysfunkcji wykonawczych wiązanych z nadaktywnością płatów czołowych, na co wskazują badania neuropsychologiczne oraz neuroobrazowe. Jak dotąd nie udało się jednak opracować wspólnego dla wszystkich pacjentów z OCD profilu funkcjonowania poznawczego. Pojawiają się także nowe hipotezy, według których myśli obsesyjne oraz czynności kompulsyjne mogą być wynikiem nieprawidłowości w procesie tworzenia się wiedzy ukrytej w ramach pamięci proceduralnej. Obraz deficytów poznawczych w OCD zależny jest od różnych czynników, na przykład czasu trwania choroby, wpływu leczenia farmakologicznego oraz współwystępowania innych zaburzeń psychicznych.
Get Citation

Keywords

choroby psychiatryczne; zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne; zaburzenia poznawcze

About this article
Title

Neuropsychologiczna ocena pacjentów z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi

Journal

Psychiatria (Psychiatry)

Issue

Vol 10, No 1 (2013)

Article type

Review paper

Pages

19-23

Published online

2013-06-03

Bibliographic record

Psychiatria 2013;10(1):19-23.

Keywords

choroby psychiatryczne
zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
zaburzenia poznawcze

Authors

Ernest Tyburski
Katarzyna Nitsch
Monika Mak
Jacek Kurpisz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest Via Medica sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl