open access

Vol 10, No 1 (2013)
Review paper
Published online: 2013-06-03
Get Citation

Badania asocjacyjne genów interleukin i ich receptorów w schizofrenii

Paweł Kapelski, Maria Skibińska, Joanna Twarowska-Hauser
Psychiatria 2013;10(1):9-18.

open access

Vol 10, No 1 (2013)
Prace poglądowe - nadesłane
Published online: 2013-06-03

Abstract

Schizofrenia należy do złożonych chorób psychicznych charakteryzujących się wysokim stopniem odziedziczalności. W prowadzonych badaniach genetycznych metodą asocjacyjną wybór genów kandydujących w schizofrenii oparty jest o istniejące koncepcje etiologiczne choroby. Jedną z podstawowych jest neuroimmunologiczna koncepcja schizofrenii, oparta na obserwowanej w chorobie dysregulacji układu odpornościowego. Interleukiny (oraz ich receptory) należą do białek sygnałowych odgrywających istotną rolę w procesie regulacji odpowiedzi immunologicznej. Celem pracy było przedstawienie przeglądu piśmiennictwa dotyczącego związku pomiędzy polimorfizmami genów kodujących interleukiny oraz ich receptory a ryzykiem zachorowania na schizofrenię.

Abstract

Schizofrenia należy do złożonych chorób psychicznych charakteryzujących się wysokim stopniem odziedziczalności. W prowadzonych badaniach genetycznych metodą asocjacyjną wybór genów kandydujących w schizofrenii oparty jest o istniejące koncepcje etiologiczne choroby. Jedną z podstawowych jest neuroimmunologiczna koncepcja schizofrenii, oparta na obserwowanej w chorobie dysregulacji układu odpornościowego. Interleukiny (oraz ich receptory) należą do białek sygnałowych odgrywających istotną rolę w procesie regulacji odpowiedzi immunologicznej. Celem pracy było przedstawienie przeglądu piśmiennictwa dotyczącego związku pomiędzy polimorfizmami genów kodujących interleukiny oraz ich receptory a ryzykiem zachorowania na schizofrenię.
Get Citation

Keywords

schizophrenia; association studies; interleukins

About this article
Title

Badania asocjacyjne genów interleukin i ich receptorów w schizofrenii

Journal

Psychiatria (Psychiatry)

Issue

Vol 10, No 1 (2013)

Article type

Review paper

Pages

9-18

Published online

2013-06-03

Bibliographic record

Psychiatria 2013;10(1):9-18.

Keywords

schizophrenia
association studies
interleukins

Authors

Paweł Kapelski
Maria Skibińska
Joanna Twarowska-Hauser

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest Via Medica sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl