open access

Vol 2, No 1 (2005)
Research paper
Published online: 2004-12-08
Get Citation

Nowe wymiary leczenia schizofrenii

Bartosz Łoza
Psychiatria 2005;2(1):1-8.

open access

Vol 2, No 1 (2005)
Prace oryginalne - nadesłane
Published online: 2004-12-08

Abstract

Wstęp. Autor niniejszej pracy na podstawie wyników badania STOP — olanzapina (Zolafren) versus perazyna — przedstawił różnice w ponadstandardowych wymiarach terapii między neuroleptykami klasycznymi a atypowymi. Poszukiwano jakościowych wyjaśnień dla ilościowych różnic stwierdzonych w badaniu STOP.
Materiał i metody. Opierając się na wynikach skali PANSS, ustalono determinanty kliniczne dla trzech wymiarów: prospołecznego, prokognitywnego oraz funkcjonowania emocjonalnego. Wyniki. Olanzapina w specyficzny sposób oddziaływała w wymiarze prospołecznym (gdzie efekt wynikał z poprawy w zakresie objawów negatywnych), w wymiarze poznawczym (przez zmniejszenie psychotycznej dezorganizacji i zaburzeń nastroju) oraz ujawniała istotny efekt przeciwdepresyjny. Leczenie perazyną wiązało się z indukcją jedynie niespecyficznych determinantów dla trzech badanych wymiarów, a ponadto ewentualna poprawa kliniczna była uzależniona od zakresu towarzyszących terapii objawów pozapiramidowych.
Wnioski. Leczenie za pomocą neuroleptyków atypowych umożliwia pozytywne oddziaływanie w zakresie funkcjonowania społecznego, poznawczego oraz emocjonalnego pacjentów, co ma decydujące znaczenie dla powodzenia całego planu leczenia schizofrenii. Zastosowanie neuroleptyków klasycznych zmniejsza potencjalną skalę efektów terapii (wymiar prospołeczny i prokognitywny) lub efekty te stają się w ogóle nieosiągalne (wymiar emocjonalny).

Abstract

Wstęp. Autor niniejszej pracy na podstawie wyników badania STOP — olanzapina (Zolafren) versus perazyna — przedstawił różnice w ponadstandardowych wymiarach terapii między neuroleptykami klasycznymi a atypowymi. Poszukiwano jakościowych wyjaśnień dla ilościowych różnic stwierdzonych w badaniu STOP.
Materiał i metody. Opierając się na wynikach skali PANSS, ustalono determinanty kliniczne dla trzech wymiarów: prospołecznego, prokognitywnego oraz funkcjonowania emocjonalnego. Wyniki. Olanzapina w specyficzny sposób oddziaływała w wymiarze prospołecznym (gdzie efekt wynikał z poprawy w zakresie objawów negatywnych), w wymiarze poznawczym (przez zmniejszenie psychotycznej dezorganizacji i zaburzeń nastroju) oraz ujawniała istotny efekt przeciwdepresyjny. Leczenie perazyną wiązało się z indukcją jedynie niespecyficznych determinantów dla trzech badanych wymiarów, a ponadto ewentualna poprawa kliniczna była uzależniona od zakresu towarzyszących terapii objawów pozapiramidowych.
Wnioski. Leczenie za pomocą neuroleptyków atypowych umożliwia pozytywne oddziaływanie w zakresie funkcjonowania społecznego, poznawczego oraz emocjonalnego pacjentów, co ma decydujące znaczenie dla powodzenia całego planu leczenia schizofrenii. Zastosowanie neuroleptyków klasycznych zmniejsza potencjalną skalę efektów terapii (wymiar prospołeczny i prokognitywny) lub efekty te stają się w ogóle nieosiągalne (wymiar emocjonalny).
Get Citation

Keywords

neuroleptyki atypowe; olanzapina; perazyna; wymiary kliniczne; efekt prospołeczny; efekt prokognitywny; efekt przeciwdepresyjny

About this article
Title

Nowe wymiary leczenia schizofrenii

Journal

Psychiatria (Psychiatry)

Issue

Vol 2, No 1 (2005)

Article type

Research paper

Pages

1-8

Published online

2004-12-08

Bibliographic record

Psychiatria 2005;2(1):1-8.

Keywords

neuroleptyki atypowe
olanzapina
perazyna
wymiary kliniczne
efekt prospołeczny
efekt prokognitywny
efekt przeciwdepresyjny

Authors

Bartosz Łoza

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest Via Medica sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl