open access

Vol 7, No 5 (2010)
Other materials agreed with the Editors
Published online: 2010-11-15
Get Citation

Medical jurisdiction in mental disorders. Case analysys

Iwona A. Trzebiatowska
Psychiatria 2010;7(5):198-202.

open access

Vol 7, No 5 (2010)
Akademia "Psychiatrii"
Published online: 2010-11-15

Abstract

Medical jurisdiction about disability is one of the very common aspects of every day medical practice. Knowledge about medical law is physicians’ duty not only to insured patients but also to Social Insurance Institution. The article gives practical aspects of medical jurisdiction in mental disorders by presenting typical and problematic cases.
Psychiatry 2010; 7, 5: 198-202

Abstract

Medical jurisdiction about disability is one of the very common aspects of every day medical practice. Knowledge about medical law is physicians’ duty not only to insured patients but also to Social Insurance Institution. The article gives practical aspects of medical jurisdiction in mental disorders by presenting typical and problematic cases.
Psychiatry 2010; 7, 5: 198-202
Get Citation

Keywords

incapacity for work; medical jurisdiction; law regulation; case analysys

About this article
Title

Medical jurisdiction in mental disorders. Case analysys

Journal

Psychiatria (Psychiatry)

Issue

Vol 7, No 5 (2010)

Article type

Other materials agreed with the Editors

Pages

198-202

Published online

2010-11-15

Bibliographic record

Psychiatria 2010;7(5):198-202.

Keywords

incapacity for work
medical jurisdiction
law regulation
case analysys

Authors

Iwona A. Trzebiatowska

References (6)
  1. Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U., nr 60, poz. 630 12.07.1999.
  2. Jakubski B. Zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich — czasowa niezdolność do pracy. Gazeta Lekarska. 2005; 11: 4–7.
  3. Frindt-Zajączkowska A. Zasady orzekania o niezdolności do pracy w zaburzeniach psychicznych. In: Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS. , Warszawa 2007: 74–100.
  4. Barwicka A. Orzekanie o okolicznościach uzasadniających przyznanie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego oraz potrzebie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. Vademecum Lekarza Orzecznika, Warszawa 1998: 3–4.
  5. Greń G. Badanie psychologiczne w orzecznictwie lekarskim — metody, adresaci. Orzecznictwo Lekarskie. 2005; 1: 6.
  6. Zyss T. Orzecznictwo rentowe ze szczególnym uwzględnieniem psychiatrii. Wydawnictwo Medyczne, Kraków 2009.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest Via Medica sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl