open access

Vol 7, No 6 (2010)
Review paper
Published online: 2011-02-14
Get Citation

The foster families — dilemmas and hopes

Izabela Łucka, Anna Kadzikiewicz, Małgorzata Urbaniak, Anna Jopek
Psychiatria 2010;7(6):234-243.

open access

Vol 7, No 6 (2010)
Prace poglądowe - nadesłane
Published online: 2011-02-14

Abstract

The essential goal of this article is a presentation and popularizing the information about valid procedure of the foster families creating and functioning. The most popular dilemmas connected with recruitment candidates for being the foster family have been taken into consideration. Competence of the Public Adoptive-Guardian Center in Gdansk, Poland to conduct appropriate qualification and matching future parents and children to create a correct and stable family environment was also described in this paper.
Psychiatry 2010; 7, 6: 234–243

Abstract

The essential goal of this article is a presentation and popularizing the information about valid procedure of the foster families creating and functioning. The most popular dilemmas connected with recruitment candidates for being the foster family have been taken into consideration. Competence of the Public Adoptive-Guardian Center in Gdansk, Poland to conduct appropriate qualification and matching future parents and children to create a correct and stable family environment was also described in this paper.
Psychiatry 2010; 7, 6: 234–243
Get Citation

Keywords

adoption; foster families; procedure

About this article
Title

The foster families — dilemmas and hopes

Journal

Psychiatria (Psychiatry)

Issue

Vol 7, No 6 (2010)

Article type

Review paper

Pages

234-243

Published online

2011-02-14

Bibliographic record

Psychiatria 2010;7(6):234-243.

Keywords

adoption
foster families
procedure

Authors

Izabela Łucka
Anna Kadzikiewicz
Małgorzata Urbaniak
Anna Jopek

References (13)
 1. Pamiętniki ojców adopcyjnych, materiały własne Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Gdańsku (publikacja za zgodą autorów).
 2. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawa z dnia 25 lutego 1994 roku z późn. zm. (Dz.U., nr 83 poz. 417 z 1995 r., art. 114–127).
 3. Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa z dnia 29 września 1986 roku z późn. zm. (Dz.U., nr , poz. z 1995 r., art. 47–49).
 4. Kodeks postępowania cywilnego, ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku z późn. zm. (Dz.U., nr , poz. z 1995 r., art. 585–589).
 5. Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 roku (Dz.U., nr 16, poz. 71 z 1991 r.).
 6. Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego z 29 maja 1993 roku (Dz.U., nr 39, poz. 448 z 2000 r.).
 7. Europejska konwencja o przysposobieniu dzieci z 1967 roku (Dz.U., nr 99, poz. 1157 z 1999 r.).
 8. Europejska Konwencja o wykonywaniu praw dzieci z 1996 roku (Dz.U., nr 107, poz. 1128 z 1997 r.).
 9. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U., nr 64 poz. 593) — dotyczy rodzin zastępczych.
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2004 roku w sprawie rodzin zastępczych (Dz.U., nr 233, poz. 2344) — dotyczy rodzin zastępczych.
 11. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej, z dnia 30 września 2005 roku, w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (Dz.U., nr 205/2005, poz. 1701).
 12. Ostrowska K, Milewska E. Adopcja teoria i praktyka. Centrum Medyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, Warszawa 1999.
 13. Szumiło E. Adopcja. Tęsknota za dzieckiem. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1995.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest Via Medica sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl