English Polski
Tom 19 (2024): Continuous Publishing
Praca badawcza (oryginalna)
Opublikowany online: 2024-05-13

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 61
Wyświetlenia/pobrania artykułu 45
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Interwencja żywieniowa u pacjenta z zaawansowanym nowotworem przewodu pokarmowego – studium przypadku klinicznego

Patrycja Glińska1, Konrad Tałasiewicz1, Aleksandra Kapała12
DOI: 10.5603/pżk.99286
Postępy Żywienia Klinicznego 2024;19:46-49.

Streszczenie

Niedożywienie stanowi istotne wyzwanie w opiece nad pacjentami z chorobą nowotworową. Ok. 25% chorych z towarzyszącym niedożywieniem ma wyższe ryzyko powikłań i zgonu z w trakcie leczenia. Decyzja dotycząca metody żywienia jest podejmowana indywidualnie, dostosowując ją do aktualnego stanu zdrowia pacjenta. Wdrożenie leczenia żywieniowego może przyczynić się do znaczącej poprawy stanu odżywienia oraz zwiększenia efektywności stosowanego leczenia. W artykle przedstawiono przypadek 54-letniej pacjentki z gruczolakorakiem odbytnicy NOS (low-grade, adenocarcinoma NOS) ccT3bN1bM1b z przerzutami do wątroby i płuc, po przebytym laparoskopowym wyłonieniu kolostomii dwulufowej na zstępnicy, u której wdrożenie leczenia żywieniowego najprawdopodobniej zadecydowało o jej przeżyciu. Pacjentka zgłosiła się do Kliniki w stanie ogólnym średnio-ciężkim (ECOG-3) z wyniszczeniem z niedożywienia. W wywiadzie obserwowano utratę masy ciała 18 kg w ciągu 6 miesięcy (waga 46 kg/155 cm, BMI 19,1 kg/m2), a w badaniach laboratoryjnych przy przyjęciu stwierdzono podwyższone wykładniki stanu zapalnego, nadpłytkowość, ciężką niedokrwistość oraz podwyższony poziom markerów nowotworowych: Ca 19.9 > 10000,00 IU/ml, CEA 248,80 ng/ml. Podczas hospitalizacji wdrożono żywienie pozajelitowe uzyskując poprawę stanu ogólnego, która pozwoliła zakwalifikować chorą do leczenie wg. schematu FOLFOX4 w dawkach należnych. Kontynuowano leczenie we wskazanych schemacie do 12 kursu terapii, uzyskując poprawę stanu ogólnego, wzrost masy ciała i spadek markerów nowotworowych.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF (angielski) Pobierz plik PDF

Referencje

  1. Bossi P, Delrio P, Mascheroni A, et al. The spectrum of malnutrition/cachexia/sarcopenia in oncology according to different cancer types and settings: a narrative review. Nutrients. 2021; 13(6).
  2. Frączek M. Nowotwory żołądka. W: Krawczyk M. (red.). Nowotwory przewodu pokarmowego.Frączek M. ed. PZWL, Warszawa 2001: 144–189.
  3. Kłęk S, Jankowski M, Kruszewski WJ, et al. Clinical nutrition in oncology: Polish recommendations. Oncol Clin Pract. 2015; 11: 172–188.
  4. Muscaritoli M, Arends J, Bachmann P, et al. ESPEN practical guideline: Clinical Nutrition in cancer. Clinical Nutrition. 2021; 40(5): 2898–2913.
  5. Ravasco P, Monteiro-Grillo I, Camilo M. Individualized nutrition intervention is of major benefit to colorectal cancer patients: long-term follow-up of a randomized controlled trial of nutritional therapy. Am J Clin Nutr. 2012; 96(6): 1346–1353.
  6. Vitaloni M, Caccialanza R, Ravasco P, et al. The impact of nutrition on the lives of patients with digestive cancers: a position paper. Support Care Cancer. 2022; 30(10): 7991–7996.
  7. Ravasco P, Monteiro-Grillo I, Vidal PM, et al. Cancer: disease and nutrition are key determinants of patients' quality of life. Support Care Cancer. 2004; 12(4): 246–252.
  8. Ravasco P, Monteiro-Grillo I, Vidal PM, et al. Dietary counseling improves patient outcomes: a prospective, randomized, controlled trial in colorectal cancer patients undergoing radiotherapy. J Clin Oncol. 2005; 23(7): 1431–1438.
  9. Koretz RL. Do data support nutrition support? Part I: intravenous nutrition. J Am Diet Assoc. 2007; 107(6): 988–96; quiz 998.
  10. Scheithauer W, Rosen H, Kornek GV, et al. Randomised comparison of combination chemotherapy plus supportive care with supportive care alone in patients with metastatic colorectal cancer. BMJ. 1993; 306(6880): 752–755.