English Polski

"Postępy Żywienia Klinicznego" są oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego, wydawanym od 2006 roku.
Dedykowane jest głównie lekarzom  specjalistom, pielęgniarkom, farmaceutom i dietetykom zajmującymi się na co dzień problematyką związaną z żywieniem pozajelitowym, dojelitowym i metabolizmem.

Cele czasopisma są tożsame z celami PTŻPiD i należą do nich: szerzenie wiedzy z zakresu żywienia pozajelitowego, dojelitowego (żywienia klinicznego) i metabolizmu, systematyczne informowanie o postępach nauki pracowników ochrony zdrowia i innych osób związanych z  tematyką leczenia żywieniowego. Ponadto poprzez swój profil  zachęca pracowników ochrony zdrowia do podjęcia pracy naukowej.

Wskaźnik ICV czasopisma (Index Copernicus Value) wynosi 59.26 pkt.

 

Serdecznie zapraszamy na XIV Konferencję Naukowo-Szkoleniową, która odbędzie się 20.04.2024 roku w Gdańsku
Nutritional Gap - Co należy poprawić w opiece żywieniowej?