English Polski
Obraz strony głównej czasopisma

Adres korespondencyjny

Postępy Żywienia Klinicznego (Advances in Clinical Nutrition)

The official journal of the Polish Society for Parenteral, Enteral Nutrition and Metabolism (POLSPEN) 

1A Banacha Str., 02-097 Warszawa, Poland

Główna osoba kontaktowa

Sylwia Małgorzewicz
Prof. dr hab. n. med.
Redaktor Naczelna Postępów Żywienia Klinicznego Katedra Żywienia Klinicznego, Gdański Uniwersytet MedycznyE-mail: sylwia.malgorzewicz@gumed.edu.pl

Pomoc techniczna

Izabela Hallmann
Telefon: 691910658
E-mail: pzk.journals@viamedica.pl

Przedruki i reklama

dsk@viamedica.pl