English Polski
Tom 19 (2024): Continuous Publishing
Sprawozdanie z konferencji / Sprawozdanie
Opublikowany online: 2024-06-14

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 44
Wyświetlenia/pobrania artykułu 35
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Sprawozdanie z XIV Konferencji naukowo-szkoleniowej „Nutritional Gap — co należy poprawić w opiece żywieniowej?” pod patronatem POLSPEN oraz streszczenia prezentowanych prac (Gdańsk, 20 kwietnia 2024 roku)

DOI: 10.5603/pżk.100855
Postępy Żywienia Klinicznego 2024;19:60-63.

Streszczenie

Brak

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. Bąk-Sosnowska M. Zaburzenia odżywiania towarzyszące otyłości. Forum Zab Metab. 2010; 1(2): 92–99.
 2. Sarwer DB, Allison KC, Wadden TA, et al. Psychopathology, disordered eating, and impulsivity as predictors of outcomes of bariatric surgery. Surg Obes Relat Dis. 2019; 15(4): 650–655.
 3. Ostrowska, L., Bogdański, P., & Mamcarz, A. (2021). Otyłość i jej Powikłania. Praktyczne zalecenia diagnostyczne i terapeutyczne. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich PZWL Warszawa.
 4. Shear M, DeFilippis EM. Complications of pre-operative anorexia nervosa in bariatric surgery. Obes Res Clin Pract. 2015; 9(4): 424–428.
 5. Taba JV, Suzuki MO, Nascimento FS, et al. The development of feeding and eating disorders after bariatric surgery: a systematic review and meta-analysis. Nutrients. 2021; 13(7).
 6. Sekuła, M., Kwiatkowski, A., & Paśnik, K. (2020). Znaczenie przedoperacyjnej oceny psychologicznej chorych na otyłość olbrzymią leczonych chirurgicznie.
 7. Sekuła M, Boniecka I, Paśnik K. Bulimia nervosa in obese patients qualified for bariatric surgery - clinical picture, background and treatment. Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne. 2019; 14(3): 408–414.
 8. Wassenaar E, Friedman J, Mehler PS. Medical complications of binge eating disorder. Psychiatr Clin North Am. 2019; 42(2): 275–286.
 9. Sarwer DB, Allison KC, Wadden TA, et al. Psychopathology, disordered eating, and impulsivity as predictors of outcomes of bariatric surgery. Surg Obes Relat Dis. 2019; 15(4): 650–655.
 10. Colles SL, Dixon JB, O'Brien PE. Grazing and loss of control related to eating: two high-risk factors following bariatric surgery. Obesity (Silver Spring). 2008; 16(3): 615–622.
 11. Pizato N, Botelho PB, Gonçalves VSS, et al. Effect of grazing behavior on weight regain post-bariatric surgery: a systematic review. Nutrients. 2017; 9(12).
 12. Saunders R. "Grazing": a high-risk behavior. Obes Surg. 2004; 14(1): 98–102.
 13. Gravina G, Milano W, Nebbiai G, et al. Medical complications in anorexia and bulimia nervosa. Endocr Metab Immune Disord Drug Targets. 2018; 18(5): 477–488.
 14. Yao F, Ma J, Cui Y, et al. Dietary intake of total vegetable, fruit, cereal, soluble and insoluble fiber and risk of all-cause, cardiovascular, and cancer mortality: systematic review and dose-response meta-analysis of prospective cohort studies. Front Nutr. 2023; 10: 1153165.
 15. Lu K, Yu T, Cao X, et al. Effect of viscous soluble dietary fiber on glucose and lipid metabolism in patients with type 2 diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis on randomized clinical trials. Front Nutr. 2023; 10: 1253312.
 16. Huwiler VV, Schönenberger KA, Segesser von Brunegg A, et al. Prolonged isolated soluble dietary fibre supplementation in overweight and obese patients: a systematic review with meta-analysis of randomised controlled trials. Nutrients. 2022; 14(13).
 17. Ghavami A, Ziaei R, Talebi S, et al. Soluble fiber supplementation and serum lipid profile: a systematic review and dose-response meta-analysis of randomized controlled trials. Adv Nutr. 2023; 14(3): 465–474.
 18. Cicero AFG, Fogacci F, Stoian AP, et al. Nutraceuticals in the Management of Dyslipidemia: Which, When, and for Whom? Could Nutraceuticals Help Low-Risk Individuals with Non-optimal Lipid Levels? Curr Atheroscler Rep. 2021; 23(10): 57.
 19. Ioniță-Mîndrican CB, Ziani K, Mititelu M, et al. Therapeutic benefits and dietary restrictions of fiber intake: a state of the art review. Nutrients. 2022; 14(13).