Tom 19, Nr 1 (2023)
Wytyczne / stanowisko ekspertów
Opublikowany online: 2023-01-16
Wyświetlenia strony 914
Wyświetlenia/pobrania artykułu 334
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Toksyna botulinowa w spastyczności o różnej etiologii — rekomendacje interdyscyplinarnej grupy ekspertów

Jarosław Sławek12, Marcin Bonikowski3, Małgorzata Dec-Ćwiek45, Bożena Kłysz6, Iwona Sarzyńska-Długosz6
Pol. Przegl. Neurol 2023;19(1):1-23.

Streszczenie

Toksyna botulinowa typu A (BoNT-A, botulinum neurotoxin type A) jest zarejestrowana i refundowana w Polsce w spastyczności po udarze mózgu oraz u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPDz*). Jednakże zjawisko spastyczności spowodowane innymi schorzeniami, takimi jak na przykład pourazowe uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego, stwardnienie rozsiane, MPDz u dorosłych czy wrodzone paraplegie spastyczne (HSP, hereditary spastic paraplegias), ma taki sam charakter, choć może mieć inne wzorce zależnie od miejsca i charakteru uszkodzenia układu nerwowego. Chorzy z tymi schorzeniami są pozbawieni skutecznego leczenia tylko z powodu zapisów rejestracyjnych czy refundacyjnych. Jednakże w charakterystykach niektórych preparatów toksyny botulinowej nie jest sprecyzowana etiologia, a większość rekomendacji dotyczących stosowania BoNT-A odnosi się do spastyczności w ogóle, bez wskazywania specyficznej etiologii. Celem pracy jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy, popartej badaniami klinicznymi, ale także doświadczeniem własnym grupy ekspertów na temat spastyczności o innych etiologiach niż udar mózgu i MPDz w okresie dziecięcym. Autorzy rekomendują stosowanie BoNT-A w leczeniu spastyczności umiarkowanej i ciężkiej niezależnie od jej etiologii.

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?