Tom 18, Nr 3 (2022)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2022-09-29
Wyświetlenia strony 933
Wyświetlenia/pobrania artykułu 97
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Od Flataua do... Historia migrenologii w Polsce

Beata Mielańczuk-Lubecka1, Agnieszka Durko2, Izabela Domitrz1
Pol. Przegl. Neurol 2022;18(3):169-178.

Streszczenie

Historia migrenologii w Polsce sięga początku XX wieku. Prekursorem badań migreny w tym czasie był profesor Edward Flatau, wybitny neurolog światowej sławy, autor monografii „Migrena”, która do dziś stanowi źródło ważnych obserwacji. Uczniem i naśladowcą profesora Flataua był Józef Eufemiusz Herman, znakomity specjalista związany z Kliniką Neurologii Akademii Medycznej w Łodzi, która stała się niejako kolebką rozwoju polskiej migrenologii. W ślad za kolejnym kierownikiem łódzkiej kliniki — profesorem Antonim Prusińskim — organizowano następne poradnie przykliniczne w Warszawie, Poznaniu, a ostatnio także we Wrocławiu. Istnieje również wiele ośrodków komercyjnych, które zapewniają większy dostęp do specjalistów. Neurolodzy i specjaliści innych dziedzin zainteresowani problemem bólów głowy są związani z Polskim Towarzystwem Bólów Głowy.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Niewodniczy A. Edward Flatau. W 70 rocznicę śmierci i w 90 rocznicę wydania monografii „Migrena”. Migrena. 2003; 1: 33–37.
 2. Domżał TO. O neurologii w historii, esejach i wykładach. Wydanie I. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2017: 51–59.
 3. Lewera D. Edward Flatau — współtwórca światowej neurologii. Pol Przegl Neurol. 2020; 15(4): 243–249.
 4. Konieczna S, Koziorowski D. Edward Flatau (1868-1932) — world-leading pioneer of neurology and neurosurgery. Neurol Neurochir Pol. 2020; 54(2): 211–216.
 5. Flatau E. Migrena. Wydawnictwa Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Warszawa 1912.
 6. Modestowicz M, Kozubski W. Migrena w ujęciu historycznym. Migrena News. 2019; 1(4): 5–10.
 7. Durko A. Wywiad przeprowadzony drogą mailową, kwiecień 2022.
 8. Domżał TO. Profesorze Antonim Prusińskim — refleksje własne z okazji Jubileuszu. Migrena. 2003; 1: 11–14.
 9. Domżał TO. O neurologii w historii, esejach i wykładach. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2017: 168–172.
 10. https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mp.pl%2Fneurologia%2Fchoroby%2Fbole-glowy%2Fbol-glowy-wtorny-objawowy%2F215776%2Cnietypowe-bole-glowy-i-twarzy-wybrane-problemy&psig=AOvVaw33KM9JFCI627HMVm7VZpjQ&ust=1652182877363000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCODCm4Kr0vcCFQAAAAAdAAAAABAD (May 9, 2022).
 11. Prusinski A, Urbansko B, Durko A, et al. The prophylactic treatment of migraine in the Health Resort/SPA. Cephalalgia. 2016; 11(11_Suppl): 150–151.
 12. Niewodniczy A. Prof. dr hab. med., dr h.c. Antoni Prusiński — 50-lecie pracy zawodowej. Migrena. 2003; 1: 4–9.
 13. Rożniecki J. Mistrz. Migrena. 2003; 1: 14–16.
 14. Rożniecki J. Profesor Antoni Prusiński — mistrz, nauczyciel i lekarz. Migrena News. 2018; 1(1): 5–6.
 15. Histotia PTBG. http://www.ptbg.pl/ptbg.php?opc=HI (May 4, 2022).
 16. Streszczenie referatów i doniesień z II Zjazdu PTBG. Migrena. 2001; 1: 8–26.
 17. Rożniecki J. Sprawozdanie z V Zjazdu PTBG. http://a.umed.pl/pl/_akt/inf_tmp/2012/PTBG-program (April 13, 2022).
 18. Streszczenia wykładów VII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy. Migrena. 2018; 1(1): 41–54.
 19. Domitrz I. Sprawozdanie z VIII Zjazdu. http://www.ptbg.pl/ptbg.php? (May 4, 2022).
 20. Streszczenia wykładów VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy, Lublin 7-9.04.2022. Migrena News. 2022; 16(5): 9–23.
 21. Mielańczuk-Lubecka B. Materiały własne z VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy, Lublin 2022.
 22. http://www.termamed.pl/app_public/auto/content/news/O%20innowacjach%20w%20rehabilitacji%20na%20Politechnice%20Gda%C5%84skiej_pliki/image013.png (May 9, 2022).
 23. Kozubski W. Profesor. Migrena. 2003; 1: 10–11.
 24. Mielańczuk-Lubecka B. Materiały z wywiadu przeprowadzonego z Profesor Izabelą Domitrz w dniach 15–29 kwietnia 2022.
 25. https://swiatlekarza.pl/wp-content/uploads/2022/01/prof.-Jacek-Rozniecki.jpg (May 9, 2022).
 26. https://images.pb.pl/filtered/a098efac-48c0-426c-872e-efa7d3465e19/238b5a87-2eac-5e8c-a207-00ab2a03a4db_w_830.jpg (May 9, 2022).
 27. https://samodzielni.com.pl/wp-content/uploads/2018/06/2domitrz-400x400.jpg (May 9, 2022).
 28. Boczarska-Jednak M. Wywiad przeprowadzony drogą mailową, maj 2022.
 29. Boczarska-Jednak M. https://instytutboczarska.pl/boczarska-jedynak-zawodowo/ (May 8, 2022).
 30. Domżał T. Historia Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Pol Przegl Neurol. 2018; 4(14): 194–199.
 31. Domżał T. Kliniczne podstawy badania i oceny bólu — wprowadzenie do tematu. Pol Przegl Neurol. 2007; 4(3): 211–215.
 32. Łyczak P, Sygitowicz M. Spotkanie z Mistrzem prof. dr. hab. med. Teofanem Domżałem. Migrena. 2003; 3: 8–11.
 33. Kotowicz J. Laudacja Profesora Teofana Marii Domżała. Migrena. 2003; 2: 5–8.
 34. Smolińska N, Łukasik M. wiązek migreny ze zmianami strukturalnymi w mózgu. Migrena News. 2018; 1(3): 88–94.
 35. Łukasik M. Wywiad przeprowadzony drogą mailową, kwiecień 2022.
 36. Aktualności Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Migrena — choroba neurologiczna, a nie tylko ból głowy. http://www.usk.wroc.pl/index.php? (May 8, 2022).