Tom 18, Nr 3 (2022)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2022-09-29
Wyświetlenia strony 2230
Wyświetlenia/pobrania artykułu 283
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Przeciwciała monoklonalne w leczeniu stwardnienia rozsianego w aspekcie ciąży. Ryzyko dla dziecka, korzyści dla matki

Iwona Rościszewska-Żukowska1, Halina Bartosik-Psujek1
Pol. Przegl. Neurol 2022;18(3):151-162.

Streszczenie

Stwardnienie rozsiane to zapalna demielinizacyjna choroba ośrod kowego układu ner wowego dotycząca młodych dorosłych. Częściej występuje u młodych kobiet (3:1) w wieku prokreacyjnym, dlatego ważnym jej aspektem jest ciąża. W ostatnim dziesięcioleciu w populacji kobiet ze stwardnieniem rozsianym obserwuje się stały wzrost liczby ciąż, na co wpływają nie tylko dane o potwierdzonym ochronnym wpływie ciąży na aktywność rzutową, ale również zwiększająca się dostępność skutecznych leków modyfikujących przebieg choroby. Planowanie ciąży z oceną wpływu leków na płodność, ciążę, na sam płód i laktację jest ważne. Istotna jest również ocena ryzyka zwiększenia aktywności choroby w związku z planowaną ciążą. Dużym wyzwaniem pozostaje planowanie ciąży u kobiet z wysoce aktywną chorobą. Takie pacjentki mogą wymagać kontynuacji terapii w ciąży lub pr zygotowania do ciąży popr zez terapię deplecyjną. P rzeciwciała monoklonalne mogą być wówczas bardzo dobrą opcją terapeutyczną. W pracy pr zedstawiono aktualne dane na temat bezpieczeństwa w aspekcie ciąży wszystkich stosowanych w leczeniu stwardnienia rozsianego przeciwciał monoklonalnych. Omówiono ich farmakokinetykę i farmakodynamikę, wpływ na płodność, ryzyko dla ciąży (poronienia, wady wrodzone) i dla noworodków. Przedstawiono dane na temat skuteczności przeciwciał monoklonalnych w hamowaniu rzutów, oceniając ryzyko zwiększonej aktywności rzutowej w związku z zakończeniem terapii w okresie ciąży. Informacje te mogą pomóc dobrać lek na podstawie należycie oszacowanej przewagi korzyści dla matki nad ryzykiem dla dziecka.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Gensicke H, Leppert D, Yaldizli Ö, et al. Monoclonal antibodies and recombinant immunoglobulins for the treatment of multiple sclerosis. CNS Drugs. 2012; 26(1): 11–37.
 2. Confavreux C, Hutchinson M, Hours MM, et al. Rate of pregnancy-related relapse in multiple sclerosis. Pregnancy in Multiple Sclerosis Group. N Engl J Med. 1998; 339(5): 285–291.
 3. Finkelsztejn A, Brooks JBB, Paschoal FM, et al. What can we really tell women with multiple sclerosis regarding pregnancy? A systematic review and meta-analysis of the literature. BJOG. 2011; 118(7): 790–797.
 4. Hughes SE, Spelman T, Gray OM, et al. MSBase study group. Predictors and dynamics of postpartum relapses in women with multiple sclerosis. Mult Scler. 2014; 20(6): 739–746.
 5. Portaccio E, Ghezzi A, Hakiki B, et al. MS Study Group of the Italian Neurological Society. Postpartum relapses increase the risk of disability progression in multiple sclerosis: the role of disease modifying drugs. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2014; 85(8): 845–850.
 6. Rasenack M, Derfuss T. Disease activity return after natalizumab cessation in multiple sclerosis. Expert Rev Neurother. 2016; 16(5): 587–594.
 7. Kane SV, Acquah LA. Placental transport of immunoglobulins: a clinical review for gastroenterologists who prescribe therapeutic monoclonal antibodies to women during conception and pregnancy. Am J Gastroenterol. 2009; 104(1): 228–233.
 8. Saji F, Samejima Y, Kamiura S, et al. Dynamics of immunoglobulins at the feto-maternal interface. Rev Reprod. 1999; 4(2): 81–89.
 9. Gołąb J, Jakóbisiak M, Lasek W, Stokłosa T. Immunologia. PWN, Warszawa 2015.
 10. Klink DT, van Elburg RM, Schreurs MWJ, et al. Rituximab administration in third trimester of pregnancy suppresses neonatal B-cell development. Clin Dev Immunol. 2008; 2008: 271363.
 11. Hurley WL, Theil PK. Perspectives on immunoglobulins in colostrum and milk. Nutrients. 2011; 3(4): 442–474.
 12. Chirico G, Marzollo R, Cortinovis S, et al. Antiinfective properties of human milk. J Nutr. 2008; 138(9): 1801S–1806S.
 13. European Surveillance of Congenital Anomalies, 2018. Network prevalence tables. http://www. eurocat-network.eu/accessprevalencedata/prevalencetables (Marz 2, 2022).
 14. New York State Department of Health, 2007. Congenital Malformations Registry Summary Report Statistical Summary of Children Born in 2002–2004 and Diagnosed Through 2006 New York. https://www.health.ny.gov/diseases/congenital_malformations/2002_2004/docs/07/report.pdf (Marz 2, 2022).
 15. Ebrahimi N, Herbstritt S, Gold R, et al. Pregnancy and fetal outcomes following natalizumab exposure in pregnancy. A prospective, controlled observational study. Mult Scler. 2015; 21(2): 198–205.
 16. Herbstritt S, Langer-Gould A, Rockhoff M, et al. Glatiramer acetate during early pregnancy: a prospective cohort study. Mult Scler. 2016; 22(6): 810–816.
 17. Wang JX, Norman RJ, Wilcox AJ. Incidence of spontaneous abortion among pregnancies produced by assisted reproductive technology. Hum Reprod. 2004; 19(2): 272–277.
 18. Buss L, Tolstrup J, Munk C, et al. Spontaneous abortion: a prospective cohort study of younger women from the general population in Denmark. Validation, occurrence and risk determinants. Acta Obstet Gynecol Scand. 2006; 85(4): 467–475.
 19. Hellwig K, Haghikia A, Gold R. Pregnancy and natalizumab: results of an observational study in 35 accidental pregnancies during natalizumab treatment. Mult Scler. 2011; 17(8): 958–963.
 20. Wehner NG, Gasper C, Shopp G, et al. Immunotoxicity profile of natalizumab. J Immunotoxicol. 2009; 6(2): 115–129.
 21. Zhovtis Ryerson L, Frohman TC, Foley J, et al. Extended interval dosing of natalizumab in multiple sclerosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2016; 87(8): 885–889.
 22. Plavina T, Muralidharan KK, Kuesters G, et al. Reversibility of the effects of natalizumab on peripheral immune cell dynamics in MS patients. Neurology. 2017; 89(15): 1584–1593.
 23. Amato MP, Portaccio E. Fertility, pregnancy and childbirth in patients with multiple sclerosis: impact of disease-modifying drugs. CNS Drugs. 2015; 29(3): 207–220.
 24. Cohen M, Maillart E, Tourbah A, et al. Club Francophone de la Sclérose en Plaques Investigators. Switching from natalizumab to fingolimod in multiple sclerosis: a French prospective study. JAMA Neurol. 2014; 71(4): 436–441.
 25. Tysabri. Summary of product characteristics. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/tysabri-epar-product-information_pl.pdf (Marz 2, 2022).
 26. Wehner NG, Skov M, Shopp G, et al. Effects of natalizumab, an alpha4 integrin inhibitor, on fertility in male and female guinea pigs. Birth Defects Res B Dev Reprod Toxicol. 2009; 86(2): 108–116.
 27. Wehner NG, Shopp G, Osterburg I, et al. Postnatal development in cynomolgus monkeys following prenatal exposure to natalizumab, an alpha4 integrin inhibitor. Birth Defects Res B Dev Reprod Toxicol. 2009; 86(2): 144–156.
 28. Friend S, Richman S, Bloomgren G, et al. Evaluation of pregnancy outcomes from the Tysabri® (natalizumab) pregnancy exposure registry: a global, observational, follow-up study. BMC Neurol. 2016; 16(1): 150.
 29. Haghikia A, Langer-Gould A, Rellensmann G, et al. Natalizumab use during the third trimester of pregnancy. JAMA Neurol. 2014; 71(7): 891–895.
 30. Peng A, Qiu X, Zhang L, et al. Natalizumab exposure during pregnancy in multiple sclerosis: a systematic review. J Neurol Sci. 2019; 396: 202–205.
 31. Portaccio E, Annovazzi P, Ghezzi A, et al. MS Study Group of the Italian Neurological Society. Pregnancy decision-making in women with multiple sclerosis treated with natalizumab: I: Fetal risks. Neurology. 2018; 90(10): e823–e831.
 32. Hellwig K. Pregnancy in multiple sclerosis. Eur Neurol. 2014; 72(Suppl 1): 39–42.
 33. Chen YH, Lin HL, Lin HC. Does multiple sclerosis increase risk of adverse pregnancy outcomes? A population-based study. Mult Scler. 2009; 15(5): 606–612.
 34. Kümpfel T, Thiel S, Meinl I, Gold R, Hellwig K. Long-term exposure to natalizumab during pregnancy — a prospective case series from the German Multiple Sclerosis and Pregnancy Registry. ECTRIMS 2017; 202562; abstract 204.
 35. Proschmann U, Thomas K, Thiel S, et al. Natalizumab during pregnancy and lactation. Mult Scler. 2018; 24(12): 1627–1634.
 36. Triplett JD, Vijayan S, Rajanayagam S, et al. Pregnancy outcomes amongst multiple sclerosis females with third trimester natalizumab use. Mult Scler Relat Disord. 2020; 40: 101961.
 37. Sorensen PS, Koch-Henriksen N, Petersen T, et al. Recurrence or rebound of clinical relapses after discontinuation of natalizumab therapy in highly active MS patients. J Neurol. 2014; 261(6): 1170–1177.
 38. O'Connor PW, Goodman A, Kappos L, et al. Disease activity return during natalizumab treatment interruption in patients with multiple sclerosis. Neurology. 2011; 76(22): 1858–1865.
 39. Havla J, Kleiter I, Kümpfel T. Bridging, switching or drug holidays — how to treat a patient who stops natalizumab? Ther Clin Risk Manag. 2013; 9: 361–369.
 40. Hellwig K, Verdun di Cantogno E, Sabidó M. A systematic review of relapse rates during pregnancy and postpartum in patients with relapsing multiple sclerosis. Ther Adv Neurol Disord. 2021; 14: 17562864211051012.
 41. Miravalle A, Jensen R, Kinkel RP. Immune reconstitution inflammatory syndrome in patients with multiple sclerosis following cessation of natalizumab therapy. Arch Neurol. 2011; 68(2): 186–191.
 42. Massey TH, Smith R, Sadiq S, et al. Rescue of severe brain and cervical cord IRIS by restarting natalizumab in a pregnant MS patient. Neurology. 2017; 88(7): 711–713.
 43. Miravalle A, Jensen R, Kinkel R. Immune reconstitution inflammatory syndrome in patients with multiple sclerosis following cessation of natalizumab therapy. Archives of Neurology. 2011; 68(2).
 44. Fox RJ, Cree BAC, De Sèze J, et al. RESTORE. MS disease activity in RESTORE: a randomized 24-week natalizumab treatment interruption study. Neurology. 2014; 82(17): 1491–1498.
 45. Portaccio E, B. Hakiki L, Pastò M, et al. Pregnancy does not prevent disease re-activation after natalizumab suspension in patients with multiple sclerosis. ECTRIMS 2015, 10/08/15; 116645; 482; abstract 117.
 46. Berek K, Paganini C, Hegen H, et al. Natalizumab treatment during pregnancy in multiple sclerosis-clinical and bioethical aspects of an ongoing debate. Wien Med Wochenschr. 2022 [Epub ahead of print].
 47. Meinl I, Hohlfeld R, Kuempfel T . Disease course during pregnancy in patients with highly active multiple sclerosis. ECTRIMS, 2016 09/15/16; 146168; P327.
 48. Demortiere S, Rico A, Maarouf A, et al. Maintenance of natalizumab during the first trimester of pregnancy in active multiple sclerosis. Mult Scler. 2021; 27(5): 712–718.
 49. Portaccio E, Moiola L, Martinelli V, et al. MS Study Group of the Italian Neurological Society. Pregnancy decision-making in women with multiple sclerosis treated with natalizumab: II: Maternal risks. Neurology. 2018; 90(10): e832–e839.
 50. Landi D, Portaccio E, Bovis F, et al. Multiple Sclerosis Study Group of the Italian Neurological Society. Continuation of natalizumab versus interruption is associated with lower risk of relapses during pregnancy and postpartum in women with MS. ECTRIMS 2019, 09/13/19; 279583; 338.
 51. Hellwig K, Tokic M, Thiel S, et al. Multiple sclerosis disease activity and disability following discontinuation of natalizumab for pregnancy. JAMA Netw Open. 2022; 5(1): e2144750.
 52. Kleerekooper I, van Kempen ZLE, Leurs CE, et al. Disease activity following pregnancy-related discontinuation of natalizumab in MS. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2018; 5(1): e424.
 53. Yeh WZ, Widyastuti PA, Van der Walt A, et al. MSBase Study Group. Natalizumab, fingolimod and dimethyl fumarate use and pregnancy-related relapse and disability in women with multiple sclerosis. Neurology. 2021 [Epub ahead of print].
 54. Varytė G, Arlauskienė A, Ramašauskaitė D. Pregnancy and multiple sclerosis: an update. Curr Opin Obstet Gynecol. 2021; 33(5): 378–383.
 55. Hotham N, Hotham E. Drugs in breastfeeding. Aust Prescr. 2015; 38(5): 156–159.
 56. Proschmann U, Haase R, Inojosa H, et al. Drug and neurofilament levels in serum and breastmilk of women with multiple sclerosis exposed to natalizumab during pregnancy and lactation. Front Immunol. 2021; 12: 715195.
 57. Baker TE, Cooper SD, Kessler L, et al. Transfer of natalizumab into breast milk in a mother with multiple sclerosis. J Hum Lact. 2015; 31(2): 233–236.
 58. Ciplea AI, Langer-Gould A, de Vries A, et al. Monoclonal antibody treatment during pregnancy and/or lactation in women with MS or neuromyelitis optica spectrum disorder. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2020; 7(4).
 59. Ocrevus. Summary of product characteristics. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/ocrevus-epar-product-information_pl.pdf (February 27, 2022).
 60. Oreja-Guevara C. Pregnancy outcomes in patients treated with ocrelizumab ECTRIMS 2019. 09/12/19; 279140; P780.
 61. Dobson R, Bove R ,Borriello F, et al. Pregnancy and infant outcomes in women receiving ocrelizumab for the treatment of multiple sclerosis. ECTRIMS 2021. 15/10/21; P641.
 62. Rolfes M, Rutatangwa A, Waubant E, et al. Ocrelizumab exposure in the second trimester of pregnancy without neonatal B-cell depletion. Mult Scler Relat Disord. 2020; 45: 102398.
 63. Smith JB, Hellwig K, Fink K, et al. Rituximab, MS, and pregnancy. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2020; 7(4).
 64. Das G, Damotte V, Gelfand JM, et al. Rituximab before and during pregnancy: a systematic review, and a case series in MS and NMOSD. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2018; 5(3): e453.
 65. Kümpfel T, Thiel S, Meinl I, et al. Anti CD20 therapies and pregnancy in neuroimmunological disorders — a case series from Germany. ECTRIMS 2018. 10/11/18; P688.
 66. Lemtrada. Summary of product characteristic. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/103948s5158lbl.pdf (April 3, 2020).
 67. Havrdova E, Horakova D, Kovarova I. Alemtuzumab in the treatment of multiple sclerosis: key clinical trial results and considerations for use. Ther Adv Neurol Disord. 2015; 8(1): 31–45.
 68. Mccombe P. Pregnancy outcomes in the alemtuzumab MS clinical development program. ECTRIMS 2014. 10/11/14; 64543; P842.
 69. Oh J, Achiron A, Celius EG, et al. CAMMS223, CARE-MS I, CARE-MS II, CAMMS03409, and TOPAZ Investigators. Pregnancy outcomes and postpartum relapse rates in women with RRMS treated with alemtuzumab in the phase 2 and 3 clinical development program over 16 years. Mult Scler Relat Disord. 2020; 43: 102146.
 70. Achiron A, Chambers C, Fox EJ, et al. Pregnancy outcomes in patients with active RRMS who received alemtuzumab in the clinical development program. ECTRIMS 2015. 10/09/15; 116041; P1608.
 71. Rog D. Pregnancy Outcomes in Patients With RRMS Treated With Alemtuzumab From the Clinical Development Program ECTRIMS 2017. 10/26/17; 200404; P749.
 72. McCarthy CL, Brown JWL, Tuohy O, et al. Long-term safety of alemtuzumab in relapsing-remitting multiple sclerosis: pregnancy and infection data from a cohort of patients on open label studies in Cambridge, UK. ECTRIMS 2015. 10/08/15; 115495; 492.
 73. Gerbershagen K, Thiel S, Limmroth V, et al. Disease activity during pregnancy and pregnancy outcomes in patients with multiple sclerosis (MS) treated with alemtuzumab - A case series from the German MS and pregnancy registry. ECTRIMS 2016. 09/16/16; 146702; P862.
 74. Celius EG, Ciplea AI, Drulović J et al. Alemtuzumab and pregnancy - case series from the German MS and Pregnancy Registry, Norway and Serbia. ECTRIMS 2018. 10/11/18; 228758; P915.
 75. Valeria RC, Roberta L, Francesco S, et al. Pregnancy outcomes in alemtuzumab treated women with multiple sclerosis: a case series. Neurol Sci. 2021; 42(8): 3427–3430.
 76. Mahzari M, Arnaout A, Freedman MS. Alemtuzumab induced thyroid disease in multiple sclerosis: a review and approach to management. Can J Neurol Sci. 2015; 42(5): 284–291.
 77. Daniels GH, Vladic A, Brinar V, et al. Alemtuzumab-related thyroid dysfunction in a phase 2 trial of patients with relapsing-remitting multiple sclerosis. J Clin Endocrinol Metab. 2014; 99(1): 80–89.
 78. Hammerstad SS, Celius EG, Husby H, et al. Management of severe Graves' hyperthyroidism in pregnancy following immune reconstitution therapy in multiple sclerosis. J Endocr Soc. 2021; 5(6): bvab044.
 79. Tagliani P, Vidal-Jordana P, Zabalza A, et al. Disease activity in patients with multiple sclerosis treated with alemtuzumab due to pregnancy desire. ECTRIMS 2020; P1119.