Tom 18, Nr 2 (2022)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2022-07-02
Wyświetlenia strony 1505
Wyświetlenia/pobrania artykułu 202
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Neurofilament lekki w stwardnieniu rozsianym

Robert Kwinta1, Daria Marciniak1, Maria Nowak-Kiczmer2, Monika Adamczyk-Sowa2
Pol. Przegl. Neurol 2022;18(2):103-109.

Streszczenie

Stwardnienie rozsiane to najczęstsza choroba autoimmunologiczna ośrodkowego układu nerwowego oraz jedna z neurologicznych przyczyn niepełnosprawności młodych osób. Wraz z globalnym wzrostem liczby zachorowań zwiększa się zapotrzebowanie na stabilny, swoisty i czuły marker postępu choroby. Potencjalnym wskaźnikiem, który mógłby być użyteczny w diagnostyce i monitorowaniu przebiegu stwardnienia rozsianego, jest stężenie neurofilamentów lekkich w surowicy krwi lub w płynie mózgowo-rdzeniowym. Podwyższenie stężenia tego białka występuje w przypadku uszkodzeniu neuronów w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych czy w wyniku urazów. Zmiany tego parametru korelują z nasileniem objawów chorobowych stwardnienia rozsianego oraz zmianami ogniskowymi w obrazach rezonansu magnetycznego. Pomiary stężenia łańcucha lekkiego neurofilamentów mogą być wykorzystywane w monitorowaniu leczenia rzutów choroby. Jednak przed wprowadzeniem tego parametru do rutynowej diagnostyki należy przeprowadzić dalsze badania w celu standaryzacji i walidacji metod oznaczenia (ECL, ELISA, SIMOA).

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?