Tom 18, Nr 1 (2022)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2022-04-24
Wyświetlenia strony 1596
Wyświetlenia/pobrania artykułu 58
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Udział Polaków w międzynarodowych kongresach neurologów w Bernie (1931) i Londynie (1935)

Jan Wnęk1
Pol. Przegl. Neurol 2022;18(1):50-54.

Streszczenie

Artykuł dotyczy ważnych wydarzeń z historii neurologii, tj. pierwszych w pełni międzynarodowych kongresów poświęconych tej dziedzinie medycyny. Zostały one zorganizowane w latach trzydziestych ubiegłego wieku i zgromadziły specjalistów z całego świata, w tym Polaków. Udział polskich neurologów w kongresach w Bernie Szwajcarskim i Londynie nie był bierny. Wygłaszali oni referaty i brali udział w dyskusjach. Sprawozdania napisane przez nich z tych naukowych wydarzeń do polskich czasopism lekarskich są cennym źródłem informacji o rozwoju badań neurologicznych i dydaktyki lekarskiej w dwudziestoleciu międzywojennym. Pokazują chęć recepcji przez polskich medyków tego okresu osiągnięć światowej medycyny i uczestniczenia w międzynarodowym życiu naukowym. Są zarazem cennym przyczynkiem do poznania kierunków polskich badań neurologicznych w okresie międzywojnia.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Herman EJ. Neurolodzy polscy. Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1958: Warszawa.
 2. Herman EJ. Historia neurologii polskiej. Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1975.
 3. Higier H. Bieg i rozwój myśli zasadniczych w medycynie wewnętrznej ostatniej doby. Warszawskie Czasopismo Lekarskie. 1926; 3: 309–314; 397–404.
 4. Orzechowski K. Zdobycze diagnostyki i terapii neurologicznej w ostatnich latach. Medycyna. 1928; 2: 241–244.
 5. Bychowski Z. 40 lat neurologii polskiej (1890–1930). Warszawskie Czasopismo Lekarskie. 1931; 8: 292–295.
 6. Ossowski S. Funkcja dziejowa nauki. Nauka Pol. 1923; 4: 8.
 7. Rederowa D. Badania naukowe za granicą w czasach zaborów. In: Jaczewski B. ed. Życie naukowe w Polsce w drugiej połowie XIX i w XX wieku. Organizacje i instytucje. Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1987: 189.
 8. Herman E. Na marginesie Pierwszego Międzynarodowego Kongresu Neurologów w Bernie w r. 1931. Neurol Pol. 1931; 14: 146–155.
 9. Jaburek LZ. Międzynarodowego Zjazdu Neurologów w Bernie Szwajcarskim. Polska Gazeta Lekarska. 1932; 11: 79–80.
 10. Zandowa N. Sprawozdanie z Drugiego Międzynarodowego Zjazdu Neurologów w Londynie. Warszawskie Czasopismo Lekarskie. 1935; 12: 631–632.
 11. Borowiecki S. Wrażenia z II Międzynarodowego Kongresu Neurologów w Londynie. Polska Gazeta Lekarska. 1935; 14: 913–915.