Tom 18, Nr 1 (2022)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2022-04-24
Wyświetlenia strony 3408
Wyświetlenia/pobrania artykułu 281
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Duodopa w ciągłym wlewie dojelitowym — skuteczny sposób leczenia zaawansowanej choroby Parkinsona

Radosław Piekarski12, Magdalena Kwaśniak-Butowska12, Anna Roszmann12, Jarosław Sławek12
Pol. Przegl. Neurol 2022;18(1):36-44.

Streszczenie

Dojelitowe wlewy lewodopy z karbidopą (system Duodopa) są skuteczną metodą kontroli objawów ruchowych w zaawansowanej chorobie Parkinsona w momencie, gdy terapia lekami doustnymi staje się ni ewystarczająca z powodu uciążliwych fluktuacji ruchowych i dyskinez pląsawiczych. Wyczerpanie możliwości terapii doustnej lub jej nietolerancja powinny skłaniać lekarza prowadzącego do rozważenia skierowania chorego na terapię zaawansowaną (głęboka stymulacja mózgu, wlewy podskórne apomorfiny, wlewy dojelitowe lewodopy z karbidopą w żelu). Korzystając z 4 lat doświadczeń w prowadzeniu tej terapii w Polsce, autorzy przedstawiają przypadek pacjenta wraz z opisem poszczególnych etapów i zasad kwalifikacji oraz prezentacją skuteczności tej formy terapii.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Antonini A, Isaias IU, Canesi M, et al. Duodenal levodopa infusion for advanced Parkinson's disease: 12-month treatment outcome. Mov Disord. 2007; 22(8): 1145–1149.
 2. Nyholm D, Klangemo K, Johansson A. Levodopa/carbidopa intestinal gel infusion long-term therapy in advanced Parkinson's disease. Eur J Neurol. 2012; 19(8): 1079–1085.
 3. Olanow CW, Kieburtz K, Odin P, et al. LCIG Horizon Study Group. Continuous intrajejunal infusion of levodopa-carbidopa intestinal gel for patients with advanced Parkinson's disease: a randomised, controlled, double-blind, double-dummy study. Lancet Neurol. 2014; 13(2): 141–149.
 4. Bredberg E, Nilsson D, Johansson K, et al. Intraduodenal infusion of a water-based levodopa dispersion for optimisation of the therapeutic effect in severe Parkinson's disease. Eur J Clin Pharmacol. 1993; 45(2): 117–122.
 5. Tomlinson CL, Stowe R, Patel S, et al. Systematic review of levodopa dose equivalency reporting in Parkinson's disease. Mov Disord. 2010; 25(15): 2649–2653.
 6. B.90. Leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona. https://www.gov.pl/web/zdrowie/choroby-nieonkologiczne (January 18, 2022).
 7. Sławek J. Zaawansowana choroba Parkinsona — jak poprawić jej rozpoznawalność i właściwie kwalifikować chorych do terapii zaawansowanych? Pol Przegl Neurol. 2020; 16(3): 161–171.
 8. Odin P, Ray Chaudhuri K, Slevin JT, et al. National Steering Committees. Collective physician perspectives on non-oral medication approaches for the management of clinically relevant unresolved issues in Parkinson's disease: Consensus from an international survey and discussion program. Parkinsonism Relat Disord. 2015; 21(10): 1133–1144.
 9. Antonini A, Poewe W, Chaudhuri KR, et al. GLORIA study co-investigators. Levodopa-carbidopa intestinal gel in advanced Parkinson's: final results of the GLORIA registry. Parkinsonism Relat Disord. 2017; 45: 13–20.
 10. Sensi M, Cossu G, Mancini F, et al. Italian Levodopa Carbidopa Intestinal Gel Working Group. Which patients discontinue? Issues on Levodopa/carbidopa intestinal gel treatment: Italian multicentre survey of 905 patients with long-term follow-up. Parkinsonism Relat Disord. 2017; 38: 90–92.
 11. Tsunemi T, Oyama G, Saiki S, et al. Intrajejunal infusion of levodopa/carbidopa for advanced Parkinson's disease: a systematic review. Mov Disord. 2021; 36(8): 1759–1771.
 12. Poewe W, Bergmann L, Kukreja P, et al. Levodopa-Carbidopa Intestinal Gel Monotherapy: GLORIA Registry Demographics, Efficacy, and Safety. J Parkinsons Dis. 2019; 9(3): 531–541.
 13. Bogucki A, Sławek J, Boczarska-Jedynak M, et al. Leczenie zaawansowanej choroby Parkinsona — rekomendacje Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych. Pol Przegl Neurol. 2014; 10(1): 15–22.
 14. Antonini A, Stoessl AJ, Kleinman LS, et al. Developing consensus among movement disorder specialists on clinical indicators for identification and management of advanced Parkinson's disease: a multi-country Delphi-panel approach. Curr Med Res Opin. 2018; 34(12): 2063–2073.
 15. Boyd JT, Zadikoff C, Benesh JA, et al. A post hoc comparison of levodopa-carbidopa intestinal gel daytime monotherapy vs polytherapy safety and efficacy in patients with advanced Parkinson's disease: Results from 6 phase 3/3b open-label studies. Clin Park Relat Disord. 2020; 2: 25–34.
 16. Thakkar S, Fung VSC, Merola A, et al. 24-hour levodopa-carbidopa intestinal gel: clinicalexperience and practical recommendations. CNS Drugs. 2021; 35(2): 137–149.
 17. Tessitore A, Marano P, Modugno N, et al. Caregiver burden and its related factors in advanced Parkinson's disease: data from the PREDICT study. J Neurol. 2018; 265(5): 1124–1137.