Tom 17, Nr 2 (2021)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2021-06-29
Wyświetlenia strony 233
Wyświetlenia/pobrania artykułu 72
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Przegląd piśmiennictwa

Paweł Wańkowicz1
Pol. Przegl. Neurol 2021;17(2):110-111.

Streszczenie

Brak

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

  1. Camargo-Martínez W, Lozada-Martínez I, Escobar-Collazos A, et al. Post-COVID 19 neurological syndrome: implications for sequelae's treatment. J Clin Neurosci. 2021; 88: 219–225.
  2. Peycheva M, Deneva T, Zahariev Z. The role of fibrinogen in acute ischaemic stroke. Neurol Neurochir Pol. 2021; 55(1): 74–80.
  3. Kincaid KJ, Kung JC, Senetar AJ, et al. Post-COVID seizure: a new feature of "long-COVID". eNeurologicalSci. 2021; 23: 100340.
  4. Wańkowicz P, Staszewski J, Dębiec A, et al. Ischemic stroke risk factors in patients with atrial fibrillation treated with new oral anticoagulants. J Clin Med. 2021; 10(6).
  5. Raahimi MM, Kane A, Moore CEg, et al. Late onset of Guillain-Barré syndrome following SARS-CoV-2 infection: part of 'long COVID-19 syndrome'? BMJ Case Rep. 2021; 14(1).